česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 11. srpen 2022

Co mohou nabídnout firmy studentům na ČVUT v Praze

DPS 1/2019 | Zajímavosti - články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Dvanácté setkání významných českých a zahraničních firem působících v oblasti elektroniky, mikroelektroniky a komunikačních technologií se studenty a dalšími zájemci o elektroniku bylo pořádáno Katedrou mikroelektroniky ve spolupráci se studijním programem Elektronika a komunikace v rámci Dne otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze − obr. 1.

Obr. 1

Cílem této akce byla opět popularizace elektroniky, mikroelektroniky, fotoniky, komunikačních technologií a dalších perspektivních oborů, které jsou zastoupeny v České republice celou řadou významných českých a zahraničních firem. Firmy prezentovaly současný stav a perspektivy dalšího rozvoje uvedených oborů. I letošní workshop významně přispěl k upevnění propojení akademického a firemního prostředí, zúčastněné firmy významnou měrou pomohly popularizovat tyto obory. Firmy ukázaly, jak v elektrotechnických a elektronických oborech, kde je dlouhodobě nedostatek kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků, se mohou absolventi a i studenti již při studiu velmi dobře uplatnit ve firmách a posléze i na světovém trhu práce.

Firma ST Microelectronics představila řadu nových vývojových kitů pro aplikační návrhy vyvíjené v ČR využívající mikrokontroléry, mikrokamery, mikrosenzory, akcelerometry a další MEMS produkty včetně podpory pro IoT aplikace. Jedná se především o aplikace s mikroprocesory STM 32, nucleo-64 − obr. 2.

Firma ASICentrum − obr. 3, představila posledních několik novinek. Jedná se především o produkty určené pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth®. Integrovaný obvod EM9304, který je v současné době nejmenším a zároveň nejméně energeticky náročným řešením na trhu, splňující standard Bluetooth Low Energy (BLE 5.0), kde čip tohoto integrovaného obvodu o ploše 5 mm² obsahuje 5 milionů tranzistorů. Firma představila i bezdrátovou herní myš Logitech G603, do které firma vyvinula optický senzor s digitálním zpracováním posunu HERO. Firma ASICentrum je návrhové středisko švýcarské firmy EM Microelectronic, vývojové centrum pro firmu ETA a součást nadnárodní korporace Swatch Group, její sídlo je v Praze a též působí i v Brně.

Obr. 2, 3, 4

Firma Silicon & Software Systems (S3 Semiconductors) prošla v letošním roce změnou vlastníka, v květnu ji koupila americká firma Adesto Technologies, která je producentem a dodavatelem paměťových čipů. Tato akvizice rozšířila zaměření obou firem na poskytování kompletních řešení v oblasti internetu věcí (IoT), zvláště pak pro průmyslové aplikace. Poskytovaná řešení jsou vždy optimalizovaná pro lepší účinnost, vyšší spolehlivost, bezpečnost, integrovanou inteligenci a nižší cenu. Kromě IoT aplikací jsou vyvíjené integrované obvody již tradičně zaměřeny také na produkty z oblasti spotřební elektroniky, satelitní/ mobilní komunikační techniky nebo průmyslu. Mezi vystavené produkty letos patřily čipy pro satelitní pozemní zařízení, inteligentní řídicí řadič nebo paměťové čipy NOR flash, NAND flash nebo CBRAM (Conductive Bridge RAM). Nechyběla také ukázková platforma průmyslového čipu, která byla rozšířena o bezdrátové propojení s moduly IQRF technologie.

Firma Siemens, s. r. o., v R&D centru Siemens v Praze se zabývá vývojem hardwaru, softwaru, verifikací a návrhem mechanických komponent. Výsledky práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens pro průmyslovou automatizaci a železniční dopravu. Společnost představila několik zajímavých produktů, jako např. „Inteligentní výhybku“ určenou pro železniční dopravu – obr. 5 − nebo laserový in-situ spektrometr určený zejména pro analýzu spalin v průmyslu. Funkčnost představených systémů je založena na propojení embedded mikroprocesorového řízení a bezdrátové komunikace využívající moderní komunikační standardy. Samozřejmostí je robustnost, spolehlivost a splnění nejpřísnějších norem.

Firma Conrad Electronic předvedla 3D tiskárnu Flashforge Dreamer Dual, která umožňuje tisk objektů s vysokým rozlišením a s použitím široké řady materiálů. Dalším produktem byl digitální osciloskop VOLTCRAFT DSO-1204F se šířkou pásma 200 MHz, 4 kanály, generátorem funkcí a USB rozhraním. V neposlední řadě Conrad představil Startovací sadu PLC Siemens LOGO! a její praktické využití. Firma SQS Vláknová optika a.s. prezentovala maticová vláknová pole pro přesné uložení optických vláken v ploše. Maticové pole je nejčastěji vyráběno z křemenného, borosilikátového skla, popř. Al2O3. Pole obsahuje až 100 vláken s kolimačními čočkami, které vytvoří paralelní svazek o vysokém optickém výkonu. Druhým představeným novým výrobkem byl prostorový rozbočovací člen 1 na 10 pro rozdělení optických svazků vysokého optického výkonu, člen se skládá až z 8 500 vláken, která jsou zabroušena a rozdělena do 10 svazků. Firma je výrobcem aktivních a pasivních optických a optoelektronických prvků jak planární, tak i vláknové optiky.

Obr. 5, 6

Společnost IMA (Institut mikroelektronických aplikací) představila svůj autonomní přístupový systém IMAporter Basic, který umožňuje identifikaci uživatele pomocí klasických médií (např. NFC tagy, bezkontaktní karty) a přidává inovativní možnosti identifikace a správy médií s využitím mobilního zařízení pomocí technologií NFC a Bluetooth. Tento systém je nově propojen s platformou IMAporter ID Cloud umožňující vzdálenou distribuci a správu mobilních klíčů. Stažení vlastního mobilního klíče a následné otevírání dveří pomocí mobilního zařízení si mohl každý účastník workshopu sám vyzkoušet − obr. 7.

Jičínská firma IQRF Tech, jako technologický odštěpek firmy MICRORISC, se zabývá vývojem vlastní technologie IQRF, která je určena pro přenos dat v sítích pro Internet věcí. Technologie IQRF je od roku 2004 intenzivně rozvíjena. Tento způsob bezdrátového sběru dat a řízení zařízení lze najít mimo jiné v řízení osvětlení ulic, sběru senzorových dat v rozlehlých budovách či detekci obsazenosti parkovišť. Firma vytváří pro školy program IQRF Smart School − www.iqrfalliance.org/ smart-school, který umožňuje hlubší poznání technologie IQRF − obr. 8.

Obr. 7, 8

Firma O2 představila produkt Smart box a dále se zájemci mohli seznámit s celým portfoliem firmy.

Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze představila některé výsledky řešení zahraničních projektů, dále studentských diplomových prací, elektronické systémy navržené a realizované studenty magisterského oboru „Elektronika“ se zaměřením na aplikace v zabezpečovacích a přístupových systémech, senzorových technologiích, bezdrátových technologiích, optoelektronických aplikacích a dalších.

Akce byla doplněna možností prohlídky specializovaných laboratoří s vybavením určeným pro výzkum i výuku.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik