česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

IPC – Institute of Printed Circuits

Organizace IPC (Institute of Printed Circuits) měla při svém vzniku v roce 1957 pouhých 6 členů. Zaměřovala se na desky plošných spojů jako celek, od návrhu přes výrobu až k osazování. Byla to technická organizace s úkolem podpořit rozvoj průmyslu DPS.

Během několika desetiletí prodělala velký rozvoj a v současnosti se jedná o asociaci s celosvětovou působností, která sdružuje firmy i jednotlivce v oboru elektroniky. Má téměř 2 700 členů z řad výrobců DPS, dodavatelů pro tuto výrobu, EMS (Electronic Manufacturing Services) firem, OEM výrobců elektroniky, vládních i vzdělávacích organizací atd. Největší část členů pochází z řad OEM výrobců (34 %), dále následují dodavatelé materiálů, technologií a služeb (25 %), EMS firmy (20 %) a výrobci DPS (12 %). I když je nejvyšší počet členů z USA, zastoupeno je celkem dalších 56 zemí.

IPC vypracovává studie, standardy, výhledy DPS a EMS průmyslu, pořádá konference a výstavy. Zastupuje celý průmysl výroby elektroniky při důležitých jednáních a je poradním sborem v otázkách výroby elektroniky v celosvětovém měřítku.

Provoz IPC je financován z členských příspěvků. Roční příspěvek činí pro jednu firmu 1 000 USD, pro společnosti s obratem menším než 5 miliónů USD je snížen na 600 USD, zatímco pro vládní, vzdělávací a nevýdělečné organizace je jen 250 USD. Členové mají možnost se podílet na práci IPC prostřednictvím výborů a poradních sborů. Mají volný přístup k informacím, školením, ke slevám na standardy, výstavy atd.

www.ipc.org

 

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik