česky english Vítejte, dnes je úterý 05. červenec 2022

Co o nás prozradily průzkumy

DPS 3/2020 | Zajímavosti - články
Autor: Ing. Milan Klauz

7 z 10 Čechů považuje chytré technologie za bezpečné

Bezpečnost a zajištění ochrany citlivých dat představují pro další rozvoj Internetu věcí (IoT) zcela zásadní výzvu. Navzdory častým varováním expertů, většina (69 %) Čechů chytrým technologiím věří. Vyplývá to z průzkumu provedeného agenturou Nielsen Admosphere pro IoT operátora Sigfox Česká republika, který v Česku vybudoval a provozuje chytrou síť propojující statisíce navzájem komunikujících inteligentních zařízení.

Bez názvu

Nástup chytrých technologií je nezastavitelným trendem, který naplno dorazil i do Česka. Povědomí o tomto fenoménu zde má 84 % obyvatel. Pouze 16 % dotázaných uvedlo, že vůbec neví, co si pod tímto pojmem představit, přičemž se jedná především o starší obyvatele žijící na vesnicích.

Z průzkumu také vyplývá, že téměř polovina Čechů (48 %) již dnes využívá některou z chytrých technologií doma nebo v zaměstnání a dalších 24 % dotázaných se k tomu v nejbližší době chystá. V pracovním prostředí jde především o chytré senzory a čidla optimalizující provoz a výrobu. V domácnostech pak dominují běžné spotřebiče jako chytré televizory, ledničky, dětské chůvičky či termostaty. Pouze 28 % respondentů průzkumu uvedlo, že chytré technologie nevyužívá a ani se k tomu nechystá.

I když o bezpečnosti chytrých zařízení pochybuje pouze třetina Čechů (31 %), neznamená to, že tyto moderní technologie nepřinášejí bezpečnostní rizika. Spotřebitelé i firmy je však často podceňují a nakupují nejlevnější zařízení od výrobců, kteří zanedbávají kvalitu zabezpečení. Taková zařízení jsou potom připojena k internetu přímo přes vlastní IP adresu, čímž se stávají ideálním terčem pro útoky hackerů.

Protože se chytré technologie stávají součástí kritické infrastruktury státu či soukromých firem, je nezbytné chránit jejich uživatelská data před zcizením. Globální síť Sigfox je proto vybudována na sofistikované bezpečnostní infrastruktuře tvořené miliony chytrých zařízení, které nejsou k internetu připojeny přímo ani nekomunikují přes internetový protokol (TCP/IP). Bezpečnost Sigfoxu je naopak založena tom, že pro přenos dat využívá vlastní uzavřenou infrastrukturu s unikátní rádiovou modulací. Jednotlivá zařízení se k ní v případě potřeby připojují přes speciální protokol a pouze v rámci úzce limitovaného časového rámce.

V únoru 2020 prošlo chytrou IoT sítí Sigfoxu v Čechách více než 31 milionů zpráv, každá s vlastním autorizačním kódem vytvořeným sofistikovaným kryptografickým algoritmem. Díky tomuto zabezpečení dokáže systém lehce rozpoznat případnou podvrženou zprávu a včas detekovat a eliminovat kybernetický útok vedený velkým množstvím zpráv s cílem síť ochromit.

Francouzská technologická firma Sigfox působí v 70 zemích světa, přičemž její IoT síť momentálně pokrývá více než polovinu Evropy, část USA a Latinské Ameriky. Její síť pokrývá 96 % české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů.

Jak Češi vnímají elektromobily?

Technologická společnost Cleverlance si koncem roku 2019 nechala provést průzkum zaměřený na názor obyvatel České republiky na elektromobily. Průzkumu, který provedla agentura Stem/Mark, se zúčastnilo 650 respondentů.

Za největší přednost elektromobilů považuje 65,5 % dotázaných jejich ekologický provoz, navzdory různým negativním informacím o bateriích. Omezený dojezd elektromobilů představuje problém pro 50,4 % dotázaných a největší nevýhodou je pro ně vysoká pořizovací cena (60,4 %).

Jako nejlepší způsob placení za nabíjení elektromobilů by Češi vybrali platbu kartou přímo na stojanu nabíjecí stanice (60,4 %). Druhým preferovaným způsobem by pak bylo pravidelné měsíční vyúčtování za odebranou elektřinu (15,8 %). Platbu v aplikaci mobilního telefonu by upřednostnilo pouze 5,4 % dotázaných, což je velký rozdíl oproti zahraničí.

Průzkum zjistil poměrně velké rozdíly ve vnímání výhod a nevýhod elektromobilů mezi muži a ženami. Vysoká pořizovací cena je problémem pro 76,8 % mužů, ale jen 43,5 % žen. Zatímco se 29,7 % mužů obává drahého servisu vozu, mezi ženami v tom vidí problém jen 12,4 % dotázaných. Omezenou životnost baterií vnímá jako problém polovina mužů (49,7 %), ale jen necelá čtvrtina žen (22,1 %).

Společnost Cleverlance je přední český dodavatel IT služeb a komplexních softwarových řešení včetně mobilních aplikací zejména v oblastech financí, telekomunikací, automotive a veřejné správy.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik