česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 08. červen 2023

Představujeme zajímavé společnosti: T Machinery a. s.

T Machinery a. s. se může trochu vymykat z představy o zajímavé firmě zabývající se elektronikou, když společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro hlubinnou těžbu uhlí. Nenechte se ale zmást, i v důlní technice je elektroniky mnoho. Na začátek by ale bylo dobré vysvětlit, jak se vlastně výroba důlních kombajnů, mechanizovaných výztuží a dalších částí dobývacích zařízení v hlubinných dolech dostala do míst, kde by to snad nikdo ani nečekal – do Ratíškovic u Hodonína.

Obr. 1 Celkový pohled na dobývací kombajn se sklopenou mechanizovanou výztuží. Na boku kombajnu vidět v řadě jednotlivé bloky elektroinstalace v nevýbušném provedení

Obr. 1 Celkový pohled na dobývací kombajn se sklopenou mechanizovanou výztuží. Na boku kombajnu vidět v řadě jednotlivé bloky elektroinstalace v nevýbušném provedení

Společnost T Machinery a. s. sídlí v areálu bývalého dolu Tomáš, který zde nechala firma Baťa vybudovat ve 30. letech minulého století. V této oblasti se těžil lignit, kterého zde bylo dostatek. Ten se dopravoval účelově zbudovaným vodním kanálem (dnes nazývaný Baťův kanál) do Zlína, kde sloužil Baťovým závodům jako zdroj energie. Důl Tomáš byl v té době jedním z nejmodernějších v Evropě a úspěšné plnil své poslání po více než dvacet let. Během provozu dolu bylo potřeba si mnohá zařízení vyrobit vlastními silami, a tak postupem let zde vzniklo know-how, na které společnost T Machinery a. s. úspěšně navazuje od roku 2003.

Obr. 2 Pohled na jeden z otevřených výsuvných bloků s elektroinstalací

Obr. 2 Pohled na jeden z otevřených výsuvných bloků s elektroinstalací

I když dobývací kombajn je především velký a těžký stroj, jeho ovládání je zcela závislé na zařízení, které úspěšně kombinuje špičkovou elektrotechniku s elektronikou. Vzhledem k tomu, že na důlní zařízení platí celá řada náročných předpisů, je téměř nemožné se zde setkat s něčím běžně dostupným – vše se musí zkonstruovat, vyvinout a vyrobit zde v závodě v Ratíškovicích. Jsou to třeba motory o výkonu 100 kW, pro které se nakupují pouze vinutí, nebo vlastní PLC řídicí systém založený na Freescale procesorech. A co teprve vlastní měniče frekvencí pro řízení rychlosti kombajnu nebo komplexní hlídání kabelových vedení – vždyť se jedná o velké výkony a také velké délky kabelů. U silových kabelů dlouhých až 500 metrů se sleduje zkrat, nadproud, fázová asymetrie, celistvost zemnicí žíly kabelu, izolační stav a další záležitosti. Protože důlní kombajn pracuje hluboko pod povrchem a jeho práce musí být synchronizována s dalšími stroji, nezbylo než vyvinout vlastní software pro řízení technologických procesů. Součástí je i přenos a vizualizace provozních dat strojů do povrchového dispečinku dolu, vzdáleného od jednotlivých zařízení až 10 km.

Člověk pochopí celou složitost řízení stroje teprve tehdy, když ví, jak se používá. Dobývací kombajn slouží k odřezávání uhlí z uhelného pilíře, který může být dlouhý až dva kilometry, široký až 300 m a vysoký až 5 m. Podél celé šířky uhelného pilíře je natažen hřeblový dopravník, který současně slouží jako pojezdová dráha pro dobývací kombajn. Kombajn při pojíždění po hřeblovém dopravníku odřezává z uhelného pilíře vrstvu uhlí tlustou 0,8 m, která padá na dopravník pro transport uhlí ven z dobývacího prostoru. Celý dobývací prostor nad hřeblovým dopravníkem a pojíždějícím kombajnem je přitom chráněn řadou mechanizovaných výztuží. Po odřezání vrstvy uhlí z pilíře dobývacím kombajnem se postupně hřeblový dopravník a následně i mechanizované výztuže přisunou blíže k pilíři, čímž může být kombajnem odřezána z pilíře další vrstva uhlí. Celý tento proces dobývání uhlí se při tom odehrává nepřetržitě dnem i nocí v hloubce kolem jednoho kilometru.

Obr. 3 Dobývací kombajn v dole. Na žlutém boku kombajnu jsou patrné výsuvné bloky elektroinstalace.

Obr. 3 Dobývací kombajn v dole. Na žlutém boku kombajnu jsou patrné výsuvné bloky elektroinstalace.

Mohutné části dobývacího kombajnu se pohybují pomocí elektrických motorů a hydraulických válců ovládaných elektricky z útrob ocelového kolosu. Jen stěží si umí člověk představit těžké pracovní podmínky, kterým je jemná ovládací technika vystavena při těžbě uhlí hluboko pod zemí. Proto mě osobně na elektro výbavě kombajnu nejvíce zaujalo robustní a přitom pečlivé provedení a jeho uložení uvnitř stroje. Klasické plechové rozvaděčové skříně jsou zde nahrazeny masivními výsuvnými bloky, které nejen chrání řídicí techniku stroje při snadném přístupu k elektroinstalaci, ale současně i splňují předpisy o nevýbušném provedení.

Česká republika není tak velká, aby absorbovala veškerou výrobu společnosti T Machinery a. s. Není proto divu, že 95 % produkce se exportuje. Vývozními zeměmi jsou především Rusko, Ukrajina, ale také Vietnam a další země. Nesmíme opomenout, že činnost společnosti nezahrnuje jen vlastní vývoj a výrobu důlní techniky, ale také projekční a servisní služby podle individuálních požadavků zákazníků. Velký důraz klade společnost na inovace a kvalitu výroby především na zahraničních trzích. Pohled do kalendáře akcí ukazuje, že jenom v letošním roce se společnost T Machinery a. s. prezentovala na mezinárodních výstavách ve Vietnamu a Indii a další veletrhy ji ještě čekají.

Více informací o společnosti T Machinery a. s. naleznete na webových stránkách (www.tmachinery.cz).

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik