česky english Vítejte, dnes je úterý 29. září 2020

Strieborný úspech mladých elektrotechnikov zo SPŠE Prešov v Číně

29.09. 2018 | Zajímavosti - novinky
Autor: Milan Klauz
obr300x225.png

V dňoch 14. – 22. 8. 2018 sa v čínskom meste Chongqing uskutočnil 33. ročník medzinárodnej vedecko-technickej súťaže inovácií CASTIC, najprestížnejšej medzinárodnej súťaže pre mladých vedátorov a inžinierov v Číne. Podujatie sa konalo pod záštitou Čínskej asociácie pre vedu a technológie a viacerých ministerstiev. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 88 medzinárodných projektov zo 45 krajín. Slovensko reprezentovali Sebastian Ivan a Jakub Fecko zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Ich projekt získal v náročnej konkurencii 2. miesto.

Študenti prezentovali projekt „Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici“, ktorý bol jedným z víťazných projektov národného Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017, organizovaného Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. Cieľom súťažného projektu bolo vyrobiť funkčný model, ktorý by v praxi zvýšil bezpečnosť pri práci s vysokonapäťovým odpájačom.

Vytvorenie sekundárneho blokovania bolo hlavným cieľom snaženia študentov. Navrhli ho tak, aby ho bolo možné pridať ku odpojovaču a ten aby bol chránený aj v prípade výpadku primárneho blokovacieho systému. Sekundárny blokovací systém, testovaný na súťažnom modeli odpojovača, bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre efektivity a bezpečnosti. Veľkou prednosťou modelu je názornosť, pretože obal odpojovača je vyrobená z priehľadného polykarbonátu a je tak vhodný na prezentáciu uvedenej problematiky napr. počas vyučovania.

Okrem podpory zo strany alma mater, úspešné snaženie študentov podporili AMAVET - Asociácia pre mladých, vedu a techniku, PSK - Prešovský samosprávny kraj a VSD – Východoslovenská distribučná, a. s.  Za vzornú reprezentáciu boli Sebastian a Jakub ocenení predsedom PSK Milanom Majerským. Obaja čerství absolventi SPŠE Prešov budú pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde plánujú aj naďalej aktívne rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v odbore.

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sa datuje do roku 1952, kedy vznikla Vyššia priemyselná škola elektrotechnická. Odvtedy jej brány opustilo vyše 8 000 úspešných absolventov. V súčasnosti SPŠE Prešov svojím inovatívnym prístupom snaží sa byť modernou, aktívnou školou a slovenským lídrom v stredoškolskom vzdelávaní v elektrotechnike, informačných a sieťových technológiách a v IT manažmente. Pravidelne sa umiestňuje na prvých priečkach v hodnotení kvality stredných odborných škôl na Slovensku. Zapája so veľkého počtu projektov a partnerstiev smerujúcich ku zlepšovaniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola aktívne vyhľadáva mladé talenty so záujmom o elektrotechniku a IT medzi žiakmi základných škôl organizovaním JUNIOR akadémie a v súťažiach organizovaných pre ZŠ. Svojimi aktivitami sa podieľa na zvyšovaní kvality života obyvateľov regiónu.

Celá zpráva zde.

mklauz@dps-az.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik