česky english Vítejte, dnes je neděle 10. prosinec 2023

BQR nabízí novou generaci automatické detekce chyb ve schematu - FiXtress ASR

22.09. 2016 | Zprávy
BQR.PNG

Program fiXtress ASR od izraelské společnosti BQR používá nový přístup k automatickému vyhledání chyb ve schematickém diagramu. Ten je založený na vlastnostech použitých součástek a jejich návrhových pravidel. Normální kontrola správnosti zapojení ve schématu spočívá v manuální, náročné práci. Software fiXtressT ASR tuto pracnou a časově náročnou práci automatizuje, čímž výrazně snižuje dobu potřebnou ke kontrole zapojení a zvyšuje kvalitu nakresleného zapojení.

Software si čte ze schématu výpis materiálu (BOM) a výpis zapojení (netlist), přičemž využívá modely součástek s informacemi potřebnými pro kontrolu zapojení. Tak např. ví o jednotlivých vývodech, či jejich skupinách, které nemají být zapojeny, nebo naopak musí být vždy připojeny, případně na jaký potenciál. Z modelu také rozezná význam jednotlivých vývodů součástek, např. vstup, výstup, napájení, atd. Pro analýzu schématické zapojení používá celou řadu kontrol, např. zkrat u dvou-vývodových součástek, nezapojený vývod, vývod připojený na nesprávný potenciál, konflikt mezi vstupy a výstupy, nedokončené nety (s jedním připojením), atd.

FiXtress ASR používá nyní i společnost Mobileye, která se zabývá technikou autonomního řízení vozidel.

Program si čte výpis materiálu (BOM) a netlist, přičemž má vytvořený model pro jejich ADAS chip. Ověření zapojení ve schématu je potom záležitostí několika minut.

fiXtress ASR může pracovat jako samostatný program, nebo spolu s dalšími fiXtress moduly pro zjištění spolehlivosti elektronických zařízení, u kterých se vychází ze schématického zapojení.

 

Více informací je uvedeno na webové stránce společnosti: www.bqr.com