česky english Vítejte, dnes je neděle 10. prosinec 2023

PCB Reverse Engineering, aneb jak dostat zpětně data desky a zapojení z desky plošných spojů

08.11. 2016 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
Stará_deska.png

Může se stát, že máte k dispozici desku plošných spojů, která byla navržena v jiném, nebo neznámém návrhovém programu, a potřebujete na ni provést úpravy, nebo alespoň znát její zapojení. K tomu slouží proces PCB Reverse Engineering, který umožňuje zpětně získat výrobní data desky, a/nebo schematické zapojení.

Existuje několik možností, jak se dopracovat k potřebným datům, podle toho, jaký zdroj informací o desce je k dispozici – je to samotná osazená deska, nebo jenom holá deska, výrobní filmové předlohy, Gerber data? Na YouTube je několik videí na toto téma [1, 2, 3], které pokrývají různé způsoby procesu reverse engineering. Když opomineme téměř magické způsoby zjišťování informací o dané desce, zůstávají dvě možnosti, které mohou poskytnout dobrý výsledek – oskenování (nebo ofocení) jednotlivých vrstev desky, ať už skutečné holé desky, nebo filmových předloh, s následným převedením rastrového obrázku do vektorového a softwarovým zpracováním získaných dat, nebo ještě lépe z Gerber dat dané desky (pokud jsou k dispozici) v některém specializovaném software. Informace o umístění součástek může poskytnout jak osazenou desku, nebo potisk. Pokud je potřeba zhotovit schematické zapojení, potom je potřeba znát i součástky.

Jako příklad nástrojů pro profesionální reverse engineering lze uvést zařízení ScanFab od ScanCAD International [4], které umožňuje oskenovat desku či filmy, nebo software Reverse Engineering od Downstream Technologies [5] – viz již publikovaný článek v časopisu DPS [6].

Ve všech případech platí, že provést reverse engineering desky plošných spojů je poměrně zdlouhavá práce, která se vyplatí snad jenom v nutných případech. Podrobněji se k úloze reverse engineering vrátíme v časopisu DPS 1/2017.

PCB Reverse Engineering

[1] Video:Effective Techniques for PCB Reverse Engineering (https://youtu.be/tOqtI2v2xC0)

[2] Video: How To Reverse Engineer A Rigol (https://youtu.be/lJVrTV_BeGg)

[3] ScanFAB Re-Engineering Demo (https://youtu.be/VA8yp6jge7Q)

[4] http://scancad.net/products/pcb-design-fabrication/pcb-reverse-engineering

[5] http://www.downstreamtech.com/reverse-engineering.php

[6] http://www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:10026/jak-vytvorit-z-gerber-dat-navrh-desky

(mklauz) @dps-az.cz