česky english Vítejte, dnes je úterý 23. duben 2024

Nejlepší studenti roku 2017 oceněni

22.06. 2017 | Zprávy
Autor: MICRORISC
01.png

Opět po roce měli možnost studenti středních škol z celé České republiky poměřit své síly v soutěži Nejlepší student, kterou již sedmým rokem pořádala jičínská firma MICRORISC. Cílem soutěže je ocenit šikovné mladé lidi, kteří se dokáží nejen dobře učit, ale také přistupují ke svému životu zodpovědně a pro své okolí jsou cennou součástí.

"Jako organizace s obrovským inovačním potenciálem by MICRORISC s.r.o. rád ukázal studentům středních škol, že stojí za to být dobrým studentem," uvádí Vladimír Šulc, jednatel firmy MICRORISC.

Tři nejlepší studenti si tak odnesli po 5000 Kč a škola nejlepšího z nich získala jako podporu pro další rozvoj svých studentů a vzdělávání odměnu 10 000 Kč. Letos potřetí byl navíc oceněn Nejlepší student technik, který získal vývojové nástroje od firmy MICRORISC a časopisu DPS.

Do finálového kola se probojovali studenti nejlépe hodnocení v kritériích výjimečnost, mimoškolní aktivity, studijní výsledky a vlastní text na téma „Proč stojí za to být dobrým studentem“.

Nejlepší studenti 2017

nej-student-1

Václav Plavec, Gymnázium Teplice

Jedná se o velmi nadaného žáka s širokým spektrem zájmů i významnými úspěchy. V posledních dvou letech se zaměřuje na oblast matematiky, programování a biologie, kde zpracoval rozsáhlou vědeckou práci pod vedením pracovníků FJFI ČVUT.

Už na národní škole byl P-P poradnou vyhodnocen jako nadaný žák a studoval dle individuálního vzdělávacího plánu v předmětech matematika a fyzika. Na Gymnáziu Teplice byl vyhodnocen v posledních dvou letech nejlepším studentem školy. Od primy až do oktávy vyhrává předmětové soutěže, každoročně získává pochvaly třídního učitele a ředitele školy. Největšího úspěchu dosahuje v matematice, fyzice a programování. Jeho nadání zasahuje ale i další oblasti – biologie, anglický jazyk, hudba. Václav je velmi oblíben v třídním kolektivu, je schopným organizátorem třídních akcí.
 

Sára Szmeková, Gymnázium Krnov

Sára není pouze vynikající studentkou, ale zabývá se širokým spektrem aktivit, které zahrnují uměleckou výtvarnou tvorbu, literární tvorbu, oborové olympiády, debatní soutěže, dobrovolnictví i sportovní aktivity a tanec.

Mezi její největší úspěchy patří 2. místo na Mezinárodní výtvarné soutěži International Year of Light and Light-based Technologies 2015 Art and Design Competition v Hong Kongu, kde si osobně převzala ocenění. V Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 2016 převzala za svůj linoryt J. A. Komenského z rukou ministryně školství nejvyšší ocenění – medaili Lidická růže.

Sára reprezentuje školu v oborových olympiádách z českého jazyka, chemie a dějepisu. Je členkou družstva školy, které se zúčastňuje celostátní soutěže Debatní liga, zastupuje školní žákovský parlament na fóru Zdravé město Krnov.

Ve svém volném čase Sára pravidelně navštěvuje v rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově Domov pro seniory v Krnově, kde se věnuje seniorům bez nároku na finanční ohodnocení. Mezi její záliby patří také rekreační sport a tanec.

Ve své eseji Sára napsala: „Nestačí se jen dívat – musíte vidět a k tomu potřebujete znalosti.

Můžete projít vedle stavby a DÍVAT se jen na dům, anebo můžete VIDĚT rodný dům Antonína Dvořáka – jdete kolem stejné budovy a ten velký rozdíl prožitku je jen a jen o znalostech či informacích. Spousta lidí se dívá, ale jen znalí vidí.“
 

Antonín Říha, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Jičín

Antonín ostatní žáky na škole převyšuje nejen svými znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, systematickou tvůrčí prací, ale i velice podrobným rozhledem v řadě odborných předmětů, např. v informatice (programování), počítačových sítích, operačních systémech, elektronických počítačových systémech, matematice, odborném anglickém jazyce aj. Kromě vynikajícího prospěchu se také účastní odborných soutěží, ve kterých prokazuje výborné výsledky. Své znalosti a dovednosti rád předává ostatním spolužákům.

Je velice cílevědomý, rozhodně a systematicky pracuje na problematických úlohách, které mají mezipředmětový přesah. V práci s názvem „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C#  s rozlišením ES – Hyper NEAT“ se zabýval vlastní implementací neuronové sítě, která spočívá ve spojení genetického programování s neuronovými sítěmi, technik NEAT, HyperNEAT a ES-HyperNEAT. Jeho práce zaujala řadu odborníků a práce byla také nominována do soutěže Česká hlavička 2016.

Mladí lidé jako on jsou neklamným důkazem, že pedagogická činnost má stále smysl a poctiví a pracovití středoškoláci ještě existují, byť je jich dnes jako šafránu,“ takto pozitivně jej hodnotí jeho vyučující.
 

Petr Štěpánek, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha

Silně technicky orientovaný žák střední školy vynikající svou samostatností v oblasti svého dalšího odborného rozvoje. Zaměřuje se na robotiku a elektroniku, spolupracuje s nemocnicí v Motole a Univerzitou Karlovou v oblasti rozvoje různých náhrad v lidském organismu. Své znalosti z oblasti robotiky a elektroniky předává také svým vrstevníkům v semináři, který vede.

Mé první osobní setkání se studentem Štěpánkem bylo tak trochu šokující. Konalo se krátce poté, co byl pan Štěpánek po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek přijat na naši školu. Vlastně tři měsíce předtím, než 1. září oficiálně na naši školu nastoupil. Pan Štěpánek mi sdělil, že nechce čekat až do třetího ročníku, kdy musí studenti vypracovat celoroční práci v předmětu Studentský projekt, ale chce se do tvorby projektů zapojit dříve. Došlo k dohodě o podpoře školy pro jím navržený projekt, kterým bylo vytvoření robotické ruky, kdy robotická ruka kopíruje pohyb skutečné ruky, která je umístěna ve speciální rukavici. Toto zařízení sestavil pan Štěpánek samostatně již během svého prvního ročníku. Zajímavostí je, že vzhledem k vytíženosti školní 3D tiskárny se rozhodl samostatně sestrojit vlastní 3D tiskárnu, na níž si potřebné komponenty pro svůj projekt vytiskl, “ uvádí ředitel školy, Radko Sáblík.

Tento student získal ocenění ve speciální kategorii Nejlepší student technik.


Ocenění Nejlepší škola 2017 za svou podporu rozvoji svých studentů získala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín.
 

Děkujeme všem studentům, kteří díky svému přesahu přes oblast svého běžného studia dokáží cílevědomě pracovat na svém dalším rozvoji, jsou to slušní mladí lidé, kteří dokáží podat pomocnou ruku svým blízkým a není jim jedno, jakou společnost pomáhají budovat.

Těšíme se na další ročník soutěže Nejlepší student!

Kontakt:
Ivona Spurná
Event & PR manager
ivona.spurna@microrisc.com
+420 777 775 735