česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Jak opravit špatnou velikost nebo poškozenou pájecí plošku na DPS

14.02. 2018 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
obr300x225.png

V době návrhu desky na počítačích by se problém s nevyhovujícími pájecími ploškami neměl vyskytovat, ale přesto se tak někdy stane – velikost či umístění pájecích plošek na desce neodpovídá potřebám dané součástky. Opravu lze v mnoha případech provést, ale protože se jedná o kvalifikovaný a manuální zásah, vyplatí se jenom v odůvodněných případech.

O možném způsobu opravy nevhodných pájecích plošek informuje webová stránka CircuitMedic americké společnosti Circuit Technology Center, která se zabývá opravami desek a úpravami součástek (rework).  Na stránce „Rework for Pad and Component Mismatch“ vysvětluje pohled na daný problém ze strany IPC standardů, na stránce „Surface Mount Pad Repair, Film Adhesive Method“ potom názorně vysvětluje, jak lze pájecí plošky opravit s pomocí jejich vlastních postupů a pomůcek. I když vlastní postup se vztahuje na opravu poškozené pájecí plošky na desce, stejné platí i pro opravu nevhodné pájecí plošky.

Nevhodné, či poškozené pájecí plošky se z desky odstraní, stejně jako nepájivá maska z konce napojeného plošného spoje. Místo na desce, kde má být umístěna náhradní pájecí ploška, musí být rovné a čisté. Novou pájecí ploškou se stane měděná ploška s lepidlem na jedné straně, pocínovaná na druhé straně, která se vybere podle potřebného tvaru a rozměru v opravářské soupravě, kterou lze na CircuitMedic zakoupit. Náhradní pájecí ploška se lepicí stranou přitlačí na desku a zažehlí horkým hrotem. Pokud je potřeba, lze podobným způsobem upravit i připojený plošný spoj.

Opravářskou soupravu pro opravu pájecích plošek a plošných spojů lze vybrat a zakoupit na webové stránce „Kits & Systems“.

Více informací zde.

(mklauz) @dps-az.cz