česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Nejlepší studenti 2018 nalezeni

21.06. 2018 | Zprávy
Autor: MICRORISC
01.png

Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v sídle firmy MICRORISC, byli pozváni opět velmi zajímaví mladí lidé. Odborná porota vybírala především podle jejich výjimečnosti a dalších aktivit, a přihlédla také k vlastnímu textu žáků, kteří ve formě eseje vyjádřili Proč stojí za to být dobrým studentem. Během finále, které moderovala paní Zdeňka Žádníková – Volencová, měli žáci možnost prezentovat před porotou své zájmy, úspěchy a mimoškolní aktivity.

Tři z nich byli oceněni titulem Nejlepší student a odnesli si finanční odměnu 5000 Kč. Čtvrtý žák získal ocenění Nejlepší student – technik a obdržel hodnotné vývojové nástroje. Od odborného časopisu DPS Elektronika od A do Z a od firmy MICRORISC získal vývojové nástroje v celkové hodnotě více než 10 000 Kč.

Na základě prezentací ve finálovém kole byla oceněna škola jednoho z nich titulem Nejlepší škola a získala odměnu 10 000 Kč na podporu vzdělání nadaných žáků. Tuto cenu si odneslo Gymnázium Ústí nad Labem.

Nejlepší student

nej-student-1

Roman Frič, Gymnázium Ústí nad Labem

Roman je vynikajícím studentem, všestranným a nadaným ve všech předmětech. K tomu jako bonus přidává obrovský hudební talent kombinovaný s precizností a pílí. První klavírní soutěže vyhrával už v osmi letech, již v dětském věku získával ceny i na mezinárodních soutěžích. Několikrát získal Ocenění Ústeckého kraje pro oblast školství za úspěšnou reprezentaci, v roce 2015 též Cenu primátorky za reprezentaci města Ústí nad Labem. V roce 2017 získal například 1. cenu v celostátním kole ZUŠ MŠMT, v roce 2018 vyhrál Beethovenovy Teplice. V červnu 2018 reprezentoval Českou republiku na prestižních mezinárodních soutěžích v italské Padově a Val Tidone. Seznam všech jeho ocenění a koncertů je skutečně úctyhodný. Přes všechny své úspěchy i fakt, že zvládá studovat současně dvě střední školy (gymnázium a teplickou konzervatoř) s vynikajícími studijními výsledky, je Roman velmi skromným člověkem. Na škole společně se spolužáky zavedli tradici Charitativního běhu do schodů. Se svým týmem obdržel Cenu VIA BONA za filantropii. V příštím roce plánuje uspořádat svůj vlastní koncert, jehož výtěžek chce věnovat rodině s postiženým dítětem.

Marek Heide, Gymnázium Ústí nad Labem

Marek je všestranným studentem. Jedná se o velmi nadaného žáka s širokým spektrem zájmů a mimoškolních aktivit. V posledních letech se zaměřuje hlavně na přírodovědné obory. V letech 2017 a 2018 vyhrál krajské kolo fyzikální olympiády, dlouhodobě se úspěšně zúčastňuje i olympiád z matematiky, logiky, chemie a biologie.

Zároveň se zabývá i experimentálním výzkumem. Je stážistou v projektu Otevřená věda Akademie věd, kde se v roce 2017 věnoval projektu „Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty metodou imunofluorescenčního barvení a časosběrného snímání“ a v roce 2018 pokračoval projektem „Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty ve statickém a dynamickém systému“. Marek je vstřícný a empatický člověk, který je schopen pomoci lidem ve svém okolí. Je to týmový hráč podílející se i na mnoha dobročinných aktivitách. Za svou píli, talent, všestrannost, empatii a dobročinnost si získává úctu a obdiv svého okolí.

Martin Orság, Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Tento skromný, nadaný a hloubavý mladý vědec zaujal porotu svou zaujatostí pro věc, pozitivním nábojem, vnitřní energií, ale i pokorou a lidskou poctivostí. Na svůj věk má široký rozhled.

Martin je úspěšný v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. Největším úspěchem je pro něj postup na Mezinárodní astronomickou olympiádu, kdy v roce 2018 vyhrál celostátní kolo a následně odjel na výběrové soustředění na Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice v Estonsku. Dále se pravidelně účastnil Fyzikální olympiády, v letošním roce postoupil na Mezinárodní fyzikální olympiádu (IPhO) 2018 v Portugalsku. V rámci Středoškolské odborné činnosti pracoval v laboratoři Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na výzkumu Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na různých površích, svou práci obhájil v únoru 2017 a postoupil do krajského kola. V roce 2016 obdržel Cenu Jana Hona, kterou uděluje komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány. Díky svým úspěchům a reprezentaci Jihomoravského kraje byl zařazen do Programu podpory nadaných studentů. Je členem Mensy a Jednoty českých matematiků a fyziků. Toto je jen stručný výtah z velkého množství aktivit, kterým se Martin věnuje.

Nejlepší student – technik

David Žahour, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

David je technicky nadaný mladý člověk, který se snaží zadaný úkol vyřešit a dotáhnout do zdárného konce. V posledních letech se zúčastnil velké řady odborných soutěží, mimo jiné Smart Mobility Hackathonu, kde získal 1.místo za řešení mobilní zastávky MHD.

V projektu Pilsen CUBE II se svým týmem sestrojil funkční pikosatelit a navrhli experimenty, které se na oběžné dráze zrealizují. Zde postoupil do finálové realizace a montáže svého projektu na satelit.

Zajímá se také o IoT problematiku, což prokázal sestrojením inteligentního zavlažovacího zařízení a účastí v mnoha soutěžích, které se internetem věcí zabývají.

Kromě toho vede kroužky robotiky a programování pro žáky základních a středních škol.

 

Děkujeme všem mediálním partnerům za podporu soutěže, za poskytnutí předplatného časopisu DPS Elektronika od A do Z a časopisu Světlo a Elektro, a dále zástupcům škol, kteří do soutěže nominovali celkem více než 80 žáků. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Firma MICRORISC pořádá tuto soutěž proto, aby podpořila a motivovala středoškoláky v oblasti jejich vzdělávání a aktivního přístupu k životu.

nej-student-loganej-student-2

Pořadatel: MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
Kontakt: Ivona Spurná, 777 775 735, ivona.spurna@iqrf.org