česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

Problémy s pájením vývodů součástek? Možná to je kvůli pájecím ploškám

23.01. 2019 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
valor-2.png

Není to sice optimální postup, když se data pro osazování desky kontrolují až těsně před výrobou, ale ušetří to řadu problémů, které mohou nastat. Problém je v tom, že kontroly, která návrhář desky provádí před zhotovením výrobních podkladů, jsou orientovány z větší části na možné problémy spojené s návrhem desky, ne už tolik s ohledem na vlastní výrobu, ať už holé desky, nebo osazování a navazující procesy, jako jsou například testování desky.

Tato situace je ostatně důvodem pro specializovaný software, který kontroly typu DFM (Design for Manufacturing) a DFA (Design for Assembly) provádí. Zatímco program pro návrh desek provádí řádově několik, až několik desítek kontrol, specializované programy zaměřené na výrobu zvládnou několik stovek (například DFM Stream od Downstream Technologies) až tisíc kontrol (například Valor NPI). Zní to přehnaně? Vůbec ne.

Jednou z kontrol, kterou Valor NPI provádí, je například porovnání dotykové plošky vývodu součástky s pájecí plochou (pad) dané součástky. Cílem takové kontroly je zajistit dostatečnou plochu pájecí plochy kolem dotykové plošky vývodu součástky tak, aby vývod mohl být správně připájen. Pochopitelně, že návrhář desky je přesvědčen, že geometrie pájecích plošek použitých pro danou součástku odpovídá požadavkům dané součástky, ale je tomu skutečně tak? Stejné značení součástek podle typu od různých výrobců ještě vůbec neznamená stejné detailní provedení vývodů součástky. Jejich dotykové plochy vývodů, čili místa, kde vývod dosedá na pájecí plošku, se mohou trochu lišit.

To je ostatně důvod, proč Valor NPI nebere v úvahu typy součástek, ale jejich identifikační čísla výrobce (Parts Number). Ve své knihovně VPL (Valor Parts Library) má více než 35 milionů přesných modelů součástek podle jejich identifikačních čísel, které při kontrole dosadí na grafiku horní či spodní strany desky. Tak přesně zjistí, jak dané součástky dosedají svými vývody na pájecí plošky a vyhodnotí situaci. Umí i dostředit modely součástek na motivu desky tak, aby našel lepší řešení pro stykové plochy vývodů a pájecích plošek – změnu souřadnic součástky pochopitelně nahlásí dále, aby osazovací automat mohl součástku usadit do upravené polohy.

Další kontroly, které Valor NPI provádí se zaměřením na osazování, se týkají například alternativních součástek, automatické inspekce, součástek, pasivních embedded součástek, fiducial, padstack, pájecí pasty, testovacích plošek, atd.

Valor byla původně izraelská firma, které uvedla na svět ODB++ a původní software Valor NPI (od názvem Vsure). Software je nyní spravováno společnosti Mentor, a Siemens Business (dříve Mentor Graphics).

Více informací o software Valor NPI je zde

mklauz@dps-az.cz