česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Potřebujete simulovat chod elektrického zapojení? Program Constructor 15 to umí!

05.05. 2020 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
obr1.png

Elektro-CAD program Constructor 15 od americké společnosti CMH Software existuje na trhu už od devadesátých let minulého století, a nezdá se, že by měl skončit. Není to totiž obvyklý software pro kreslení elektrických zapojení, protože umí názorně ukázat rozložení potenciálů v obvodu v různých situacích v závislosti na stavu (zapnuto/vypnuto) jeho komponentů. Navíc připojené výkonové prvky (motory, signálky, sirény, atd.) akusticky i barevně signalizují jejich aktivaci.

Jak program funguje? Elektrické zapojení se kreslí žebříčkovým způsobem (ladder diagram) velmi rychle – kreslicí plocha je rozdělena do mnoha malých políček, do kterých lze vkládat schematické symboly (ANSI i IEC standard) elektrických prvků. Propojení se potom jednoduše provede jedním kliknutím na políčko spoje. Obvod musí mít definovány připojené potenciály (L1,…+24V,… N, PE, atd.), kterým lze přiřadit určité barvy. Po nakreslení zapojení lze obvod spustit a jednotlivé potenciály se v obvodu vysvítí podle nastavených barev. Kontakty, stykače, jističe, vypínače, atd. lze ručně přepínat kliknutím, přičemž se ihned zobrazí nové rozložení potenciálů v obvodu. Stejně tak lze ovládat stav jiných součástek – kliknutím na pojistku ji lze rozpojit, atd. Pokud se přitom na výkonové prvky dostane potřebné napětí, začnou reagovat – motory začnou vydávat zvuk běžícího motoru, signálky svítí, houkačka vydává zvuk, atd. Tímto způsobem lze zjistit chování obvodu za různých situací, i zcela neočekávaných.

V případě, že během ručního přepínání kontaktů dojde ke zkratu, pojistka či jistič rovněž reaguje odpojením obvodu. U kontaktů stykače či relé lze nastavit zpožděný přítah či odpad kontaktu. V programu je k dispozici i elektrická zkoušečka, jejíž vývody lze připojit (přiložit) kdekoliv v obvodu a která signalizuje přítomnost napětí.

Program je určen jak pro praktické použití při odlaďování zapojení automatizace, včetně PLC, tak pro výuku, kdy názorně ilustruje elektrické obvody a jejich funkce.

Více informací najdete zde. Společnost CADware s.r.o., se k jeho distribuci opět po více než dvaceti lety vrací.

mklauz@dps-az.cz