česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

Automatizované kreslení elektronických, elektrotechnických a pneumatických obvodů

01.02. 2022 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
obr.jpg

Pokud kreslíte schémata z výše zmíněných oborů, kde se zapojení často opakuje, byť i jenom částečně, potom by vám práci výrazně usnadnil program PC | Automation. Ten je sice primárně určen pro kreslení elektro-projektů, ale stejně dobře umožňuje kreslení i elektronických či pneumatických zapojení a zpracování celých projektů.

Automatizace kreslení je založena na využívání šablonek zapojení, které vzniknou kopírováním částí již nakreslených obvodů nebo nově vytvořených v editoru šablonek. Program si pamatuje data použitých prvků, ale ty lze podle potřeby v novém zapojení změnit, ať už přepsáním nebo novým výběrem z databáze prvků, či dokonce aktualizací obvodu pomocí Excel tabulky.

Šablonka zapojení se vkládá do výkresu jednoduše přetažením ze seznamu šablonek nebo zápisem z Excelu. Po vložení do výkresu jsou jednotlivé části šablonky samostatné, takže je možné s nimi manipulovat podle potřeby, propojit mezi sebou a s dalšími ručně nakreslenými obvody.

Automatizaci kreslení podporují i další možnosti, například automatické navádění šablonky do určitého místa výkresu a připojení na navazující obvod nebo varianty dat šablonky, kdy prvky v obvodu mohou být různých typů podle vybrané varianty.

Prvky v šablonkách i ve výkresu mohou mít zavedeny proměnné, takže lze měnit jejich údaje jak přepsáním ve výpisu proměnných, tak i v Excel záznamu. To samé platí i pro jednotlivé texty či bloky textů, ať už v podobě šablonky, nebo volného textu ve výkresu.

Nakreslené zapojení může být na libovolném počtu stránek výkresů různých formátů, doplněné o výpisy materiálu, mechanické výkresy uspořádání prvků obvodů, obrázky, Excel záznamy, výkresy z externích zdrojů, atd.

Další informace o programu PC | Automation.

mklauz@dps-az.cz