česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Farnell a ABB uvádí pátý díl podcastu „The Innovation Experts“

19.11. 2022 | Zprávy
Autor: Farnell
01.jpg

Společnost Farnell uvedla pátý díl své nové globální řady podcastů The Innovation Experts. Toto pokračování představuje společnost ABB, která patří mezi ty dodavatele technologií, kteří zaujímají celosvětově vedoucí postavení v oblastech robotizace, automatizace a digitalizace strojů.

V 2. řadě podcastů se o své názory podělili přední odborníci, kteří nám poodhalili současné trendy, výzvy, produkty a řešení umožňující globální přechod a přijetí průmyslu 4.0 a urychlující inovace v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT).

Zástupci společnosti ABB v tomto novém dílu umožnili podrobné nahlédnutí do obsáhlého programu digitalizace. Společnost ABB postupně nejen zaváděla nový software a nové výrobní systémy do svých stávajících výrobních linek, nýbrž tuto technologii také uplatňovala v celém hodnotovém řetězci s cílem zvyšovat transparentnost a přehlednost veškerých procesů na úrovni koncových zařízení. V prosazování inovací pokračovala společnost ABB tím, že se snažila realizovat pokročilá automatizační řešení formou zavádění robotů a automatizovaných naváděných vozidel za současného využívání snímačů k zaznamenávání dat na úrovni jednotlivých strojů za účelem jejich následného zpracování v cloudovém prostředí a rychlého zpřístupnění oprávněným uživatelům v celém světě.

Massimiliano Cifalitti a Fabio Monachesi ze společnosti ABB hovoří o tom, jak průmysl 4.0, podle jejich názoru, podněcuje technologickou revoluci, a uvádějí příklady ze skutečné praxe, aby názorně ukázali, jakých významných zlepšení lze dosahovat v oblastech zvyšování bezpečnosti a produktivity a snižování nákladů. Jsou však zajedno v tom, že se nejedná pouze o technologii. Průmysl 4.0 souvisí také s navazováním partnerských vztahů se správnými osobami, které sdílejí společný cíl, jímž je zvyšování produktivity takovým způsobem, který je bezpečný a ekologicky udržitelný. Přitom je kladen důraz na to, že podniková odpovědnost se stává klíčovým pilířem nové průmyslové epochy.

Nové díly podcastu The Innovation Experts, které vysíláme v pravidelných časových intervalech, pokrývají hlavní témata, jakými jsou návrh inteligentní továrny, síla automatizace, předvedení návratnosti investic vynakládaných při zavádění řešení souvisejících s průmyslem 4.0 a mnohem více. Všechny dosavadní díly podcastu 2. řady nyní naleznete v centru technických zdrojů společnosti Farnell. Odvysílány již byly tyto díly:

  • 1. díl: Upgrading to Industry 4.0 using new and existing measurements – Úvodní díl druhé řady je zaměřen na to, jak si mohou procesní a výrobní společnosti osvojit principy průmyslu 4.0 pomocí digitalizace. Kevin Goohs ze společnosti Omega Engineering diskutuje o inovativních způsobech modernizace stávajících systémů výroby pomocí kritických řešení, jako jsou snímače a nové digitální chytré sondy, pro zachycení informací v reálném čase na úrovni výroby. Společnosti získají poznatky o monitorování, řízení procesů a o způsobech, jak lze identifikovat nové mechanismy pro dodávání a analýzu velkých objemů dat, a také o tom, proč je důležité provádět hodnocení pilotních projektů před provedením plné systémové instalace.
  • 2. díl: Aligning sustainability, business strategy and partnerships with Industry 4.0 – Zástupce společnosti Schneider Electric se v tomto dílu exkluzivně podělil o svůj pohled na inovativní přístup své společnosti k vývoji nových technologických řešení pro IIoT, včetně způsobů, jakými jsou klíčové poznatky předávány přímo zákazníkům. Podle Marka Yeelse zastávajícího funkci Vice President Industrial Automation pro Velkou Británii a Irsko, je tajemstvím k pokročilému zavedení průmyslu 4.0 zapojení strategických partnerů, kteří dokáží podnikům pomoci při vytváření plně optimalizovaných provozních objektů. Technici a správci továren budou schopni činit chytřejší, často autonomní rozhodnutí, která mohou zefektivnit procesy a značně urychlit úspěšnou digitální transformaci.
  • 3. díl: Integration is the gateway to unlock Industry 4.0 – Zástupce společnosti Advantech nám vysvětlí, proč je právě integrace bránou umožňující plné využití technologických možností průmyslu 4.0. Matt Dentino, zastávající v této společnosti funkci Industrial Internet of Things Channel Manager pro Severní Ameriku, vysvětluje, jak dlouhodobé zásady zahrnující otevřenou architekturu ovlivnily přístup společnosti k integraci majetkových položek, správě energií, digitální transformaci a sledování a analýzám v reálném čase. Posluchači se dozví o potřebě strategického obchodního partnerství a důležitosti zapojení nové generace techniků, protože pouze takto si bude možno udržet konkurenceschopnost v neuvěřitelně rychle se měnícím světě průmyslu 4.0.
  • 4. díl: Achieving process automation with design and analytics – Společnost Eaton předvádí, jakým způsobem mohou podniky dosahovat potřebné úrovně optimalizace procesů pomocí inovativních konstrukčních řešení a analýz velkých objemů dat. Tyto postupy podnikům umožňují předpovídat potřeby, získávat informace umožňující inteligentnější přijímání rozhodnutí a vytvářet předpoklady pro dosahování nových úrovní efektivity. Alexandra Rangel, která ve společnosti Eaton zastává funkci National PowerXpert Application Engineer, poodkrývá jednak výzvy, kterým podniky musí čelit při osvojování zásad průmyslu 4.0 a při budování optimálně fungujících digitálních výrobních provozů, a jednak prospěch, který tyto podniky mohou získat. V souvislosti s pokrokem dosahovaným v oblasti nových technologií zdůrazňuje Alexandra důležitost existence vhodné strategie při poskytování podpory organizacím na jejich cestě k průmyslu 4.0.

ABB je společnost s globální působností, která považuje za svoji povinnost podílet se na společenské a průmyslové transformaci nezbytné k dosažení produktivnější, udržitelné budoucnosti. Tím, že začleňuje software do portfolia svých řešení v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a řízení pohybu, posouvá společnost ABB hranice technologických možností, čímž umožňuje dosahování stále nových úrovní výkonnosti. Společnost ABB, jejíž úspěšná historie se píše již více než 130 roků, zaměstnává asi 105 000 talentovaných pracovníků ve více než 100 zemích. 

Podcast The Innovation Experts je volně dostupný na všech hlavních podcastových platformách včetně Spotify a Apple Podcasts.

Závěrečný díl 2. řady představí společnost Red Lion Controls.

Pátý díl podcastu, kde byl naším hostem zástupce společnosti ABB, je nyní dostupný v centru technických zdrojů společnosti Farnell.

Původní tisková zpráva