česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

BluePrint PCB – tvorba dokumentace pro výrobu, osazování a opravy DPS

Programy pro návrh desek, jakkoliv jsou dokonalé, nenabízí příliš možností pro vytvoření dokumentace potřebné pro výrobu holé desky a následných operací, jako jsou např. osazení desky, montáž, oživení, atd. Tato úloha bývá svěřena specializovaným CAM programům, mezi které patří i program BluePrint PCB. Ten byl vytvořen s cílem nabídnout svým uživatelům maximální komfort jak v ovládání programu, tak i při vytváření dokumentace. Koncept práce s předdefinovanými grafickými šablonkami a tabulkovými editory z něj činí výkonný nástroj s intuitivním ovládáním. Použitím šablonek reprezentujících jednotlivé části dokumentace a jejich následným automatickým vyplněním daty z navržené desky se rychle a jednoduše vytvoří základ dokumentace, který může být dále upraven podle potřeby. Ta zahrnuje neomezený počet výkresů dané desky v různém měřítku a s různě zobrazenými detaily, výpisy materiálu a dat pro výrobu, poznámky, odkazy na navazující výkresy a detaily, výpisy i zvukové a video záznamy zachycující pracovní postupy.

Video BluePrint-PCB Overview

Grafické šablonky představují často používané části výkresové dokumentace, jako jsou např. pohled na desku z horní či spodní strany, výpis materiálu a výpis údajů o součástkách (natočení, strana desky, atd.), informace o otvorech desky, složení vrstev desky (stack up), atd. Každá šablonka má vlastní nastavení, která umožní uživateli přesně definovat potřebný význam v dokumentaci. Tak lze např. nastavit šablonky pro potřebu zachycení postupů a variant osazování (výkresy desky s potřebnými součástkami a odpovídající výpisy součástek). Nechybí ani pomocné nástroje, jako jsou např. lupa pro zvětšení detailu desky, nebo odkazy na navazující části dokumentace. Vložením šablonek do stránek výkresů a jejich vzájemným rozmístěním vzniká hrubá struktura vytvářeného dokumentu.

Načtením navržené desky plošných spojů program automaticky vyplní vložené šablonky údaji z dat desky. Protože vytvářená dokumentace zachycuje nejenom grafiku (obrys desky, motiv plošných spojů), ale i otvory a součástky (velikost, průchozí či slepé provedení otvorů, typy a natočení součástek na obou stranách desky), importuje BluePrint PCB data desky ve formátech ODB++, IPC-2581 nebo PADS ASCII, protože jedině ty obsahují všechny potřebné informace o dané desce.

Takto vytvořený základ výkresové dokumentace lze dále rozpracovat a doplnit interaktivními zásahy ve výkresech. Tak lze např. provést kótování, zavést odkazy na navazující části dokumentu, doplnit poznámky a pokyny, dokreslit potřebné části výkresů, nebo načíst další grafiku z externích zdrojů ve formátech Gerber či DXF.  

V případě dodatečných změn v navržené desce zajistí opětovné načtení aktualizovaných dat desky automatickou obnovu obsahu vložených šablonek, čímž se doba potřebná pro úpravu dokumentu omezí pouze na provedení změn částí dokumentace mimo šablonky, pokud vůbec nastanou.

Dokumentaci lze zobrazit jednak v prohlížeči programu Blueprint PCB, který je k dispozici zdarma, nebo v HTML formátu na běžných internetových prohlížečích. Vytvořená dokumentace zahrnuje i po uložení načtená data desky a externích souborů, takže může sloužit jako jedinečný zdroj informaci pro potřeby archivace.

www.downstreamtech.com