česky english Vítejte, dnes je středa 17. srpen 2022

EDA software v rukou distributorů součástek

DPS 1/2015 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

V minulém roce jsme byli svědky nových zajímavých trendů v distribuci EDA softwaru, zejména programů pro návrh desek plošných spojů. Někteří výrobci softwaru usoudili, že je na čase změnit či doplnit cesty, kterými se jejich programy dostávají ke koncovým uživatelům. A tak hledali nové možnosti, které nakonec nalezli ve spolupráci s distributory součástek. Proč mají dodavatelé součástek zájem o EDA software, zejména o programy pro návrh desek plošných spojů? Protože jim umožní zařadit jejich sortiment součástek do knihoven těchto programů, včetně simulačních a 3D modelů, a to samozřejmě včetně údajů potřebných pro objednání těchto součástek. Tím se podstatně zvýší počet součástek v knihovnách programu, takže bude mít návrhář jednodušší práci a výpis materiálu mu umožní přímé objednání potřebných součástek. To je samozřejmě pro distributory součástek výhodné, a tak nabízejí tyto programy buď zcela zdarma, nebo za velmi výhodných podmínek. Podívejme se nyní na některé z nich.

Farnell jako celosvětový distributor programu Altium CircuitStudio

Že je Robin Colman čerstvě jmenovaným vedoucím nové obchodní skupiny zaměřené na software u distributora součástek, firmy Farnell, jsem věděl. Ale důvod vzniku této skupiny mi přiblížil až náš rozhovor na výstavě electronica 2014 v Mnichově. Společnost Farnell má sice ve své nabídce již několik let program Eagle (poté, co koupila firmu CadSoft Computer), ale to jistě nebyl důvod pro založení celého nového oddělení.

Tou podstatnou novinkou je, že se firmy Farnell a Altium domluvily na něčem větším – Farnell bude nabízet nový software pro návrh desek plošných spojů od firmy Altium pod názvem Altium Circuit-Studio, zkráceně ACS [1], [2].

Obr1

Obr. 1 Předběžná podoba Altium CircuitStudio

CircuitStudio zahrnuje schematický editor, simulátor smíšených obvodů, nástroje pro správu projektu, kompletní návrh desky a 3D zobrazení a editaci desky. Má se jednat o nástroj s moderním uživatelským rozhraním, jednoduchým ovládáním a zároveň výkonným natolik, aby byl vhodný i pro profesionální použití. V době přípravy tohoto článku byl program ve stadiu testování beta verze s perspektivou brzkého uvedení na trh.

Firma Altium chce zřejmě zužitkovat své znalosti z vývoje EDA softwaru a současně nabídnout cenově levnější variantu svého programu Altium Designer (CircuitStudio zřejmě nebude mít např. možnosti analýz signálové integrity).

Na druhé straně společnost Farnell hledá nové obchodní příležitosti a po dobrých zkušenostech s programem Eagle dostal chuť na něco většího. Lze očekávat, že knihovna součástek bude primárně založena na součástkách dodávaných právě touto firmou, ale jistě ne výhradně.

Cena programu Altium CircuitStudio by se podle prvních předběžných informací měla pohybovat kolem 70 tisíc Kč.

MultiSIM Blue od Mouser Electronics zdarma

Neméně známá firma National Instruments spojila své síly s distributorem součástek Mouser Electronics a poskytla jí upravenou verzi svého programu NI Circuit Design Suite, která je nabízena zdarma pod názvem MultiSIM Blue [3].

A co tato verze obsahuje? MultiSIM Blue zahrnuje jak kreslení schematických zapojení a základní smíšené simulační schopnosti převzaté ze známého programu MultiSim, tak návrh desek plošných spojů založený na programu UltiBoard. Na rozdíl od NI Circuit Design Suite, ze kterého je MultiSIM Blue odvozen, má program určitá omezení.

Pro koho je tedy MultiSIM Blue určen? Vzhledem k tomu, že je program poskytován zdarma, má jisté limity. Kreslení schematických zapojení je stejné jako v programu Multisim Student s omezením maximálního počtu použitých součástek na 50. Simulační možnosti založené na Spice od Berkeley odpovídají Multisimu Base, to znamená že neprovádí simulační analýzy a zahrnuje pouze 4 měřicí přístroje: 2kanálový osciloskop, frekvenční generátor, měřicí sondy a multimetr.

Obr2

Obr. 2 Video na YouTube prezentující MultiSIM Blue

Návrh desek plošných spojů vycházející z programu UltiBoard se zdá být neomezen, včetně 3D zobrazení.

MultiSIM Blue se může pochlubit více než 100 tisíci součástkami v knihovně i tím, že běží od Windows XP, Vista, Windows 7 až po stávající Windows 8. Protože firma Mouser Electronics dodává součástky od různých výrobců, lze očekávat, že právě o ně bude knihovna programu rozšířena, a to včetně objednacích čísel. To je ostatně jistě tím hlavním důvodem, proč se firma Mouser Electronics, podobně jako třeba RS Components či Farnell, v oblasti EDA softwaru angažuje.

Na webových stránkách firmy Mouser Electronics [3] jsou uvedeny další detailnější informace o tomto programu, na YouTube je pak k dispozici video [4].

DesignSpark PCB od RS Components

Průkopníkem myšlenky, že by distributor součástek měl nabízet i software pro návrh desek plošných spojů, je zřejmě největší světový distributor součástek, firma RS Components. Ta přišla již před několika lety s nabídkou programu Design- Spark [6], který je také nabízen zcela zdarma. Jako jediný distributor nespolupracovala s některým ze stávajících výrobců softwaru, ale nechala si vyvinout nový.

DesignSpark je kompletní program, který zahrnuje neomezené kreslení schémat, návrh desky a 3D zobrazení s některými zajímavými novinkami. Tak např. má společnou databázi pro schematický editor i editor desky, takže přidání součástky ve schématu se ihned promítne i na desce.

Obr3  Obr4

Obr. 3 DesignSpark PCB od RS Components

Je zajímavé, že firma RS Components šla ještě dál a nabízí (rovněž zdarma) i 3D mechanický CAD pod názvem Design-Spark Mechanical. V jeho knihovnách jsou dostupné 3D modely elektromechanických prvků dodávaných společností RS Components, ale uživatel si může vytvořit i své vlastní. Tento program byl na stránkách tohoto časopisu již stručně popsán [7].

 

Odkazy:

[1] www.circuitstudio.com

[2] www.element14.com/altiumcs

[3] http://cz.mouser.com/MultiSimBlue

[4] https://www.youtube.com/watch?v=xYDSEVi_dVM

[5] www.digikey.com/product-highlights/us/en/mentor-graphics-designer-software/4171

[6] www.rs-online.com/designspark/electronics/

[7] DesignSpark Mechanical – návrh ve 3D zdarma, DPS č. 6/2013

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik