česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. duben 2024

E-T-A Elektrotechnische Apparate má nyní přímé zastoupení v ČR a SR

DPS 5/2012 | Články
Autor: Vienna-Components-Trading

Německá značka E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH patří již řadu let neodmyslitelně k předním světovým výrobcům prvků pro bezpečnost a ochranu elektrických obvodů a přístrojů. Firma, kterou na konci čtyřicátých let založili Jakob Ellenberger a Harald A. Poengsten, se za více jak šedesát let stala celosvětovým lídrem ve svém oboru a je stále vlastněna a řízena druhou a třetí generací svých zakladatelů. Upřednostňuje především vysokou kvalitu, úzkou spolupráci se svými zákazníky a neustálý vývoj nových technických řešení.

E-T-A Elektrotechnische Apparate má nyní přímé zastoupení v ČR a SR 1.jpg

Obr. 1 Část ze širokého spektra jističů pro elektrické přístroje

Jednou z výhod E-T-A je zaměření na všechny druhy funkčních mechanismů používaných v oblasti jističů, což přináší značnou flexibilitu při výběru řešení dle potřeb zákazníka, který má tak na výběr z více než 150 modelů ve 350 000 dostupných konfiguracích.

E-T-A Elektrotechnische Apparate má nyní přímé zastoupení v ČR a SR 2.jpg

Obr. 2 Nové generace elektronických i termo-magnetických jističů mají díky svým rozměrům skutečně minimální prostorové nároky

Základní skupinou jsou tzv. termální jističe. Využití jednoduchého principu bimetalu nabízí jednu z nejvariabilnějších a zároveň cenově nejdostupnějších ochran elektrických obvodů. Výsledkem je ideální jištění široké škály spotřebičů a systémů – od motorů a vinutí transformátorů přes desky tištěných spojů až po nízkonapěťové obvody ve vozidlech, člunech a strojích na bateriový pohon.

E-T-A Elektrotechnische Apparate má nyní přímé zastoupení v ČR a SR 3.jpg

Obr. 3 Vypínač řady 3120 s integrovaným jištěním je často používán jako hlavní vypínač elektrických spotřebičů

Dalším typem jsou termo-magnetické jističe. Kombinace bimetalu a magnetické cívky zajišťuje správnou funkci při malých přepětích a zároveň rychlé přerušení obvodu při zkratu. Využití nachází zejména v oblasti telekomunikací, kontroly řízení a všech dalších průmyslových oblastech, kde je nutná přesná a spolehlivá ochrana.

Skupina tzv. High Performance jističů je odvozena z předchozích dvou kategorií, avšak některými svými vlastnostmi značně převyšuje obvyklé hodnoty parametrů – odolnost vůči nárazu/vibracím, slané mlze, vlhkosti atd. Díky malým rozměrům, nízké hmotnosti a vyspělé konstrukci jsou oblíbené např. v náročném leteckém průmyslu.

Mezi čistě magnetické jističe patří např. miniaturní varianta, určená pro přímé osazení na desky plošných spojů. Díky extrémně rychlé vypínací charakteristice se zatížitelností od 0,01 A umožňuje zároveň impulsní odpojování pro řídicí aplikace. Charakteristickými rysy magnetických jističů jsou především rychlost a citlivost. V aplikacích, kde tyto vlastnosti nejsou tolik žádoucí, jsou používány hydraulicko-magnetické jističe. Kapalinový tlumič zde patřičně zpozdí rozepnutí obvodu, avšak celý jistič není náchylný na změnu okolní teploty, která do jisté míry ovlivňuje bimetalové mechanismy.

Hlavní výhodou elektronických jističů je dvojí funkce – přerušování obvodu a zároveň aktivní omezení max. proudu. Ten je měřen integrovaným senzorem a dle zvolené varianty limitován do mezní hodnoty. Následně dojde k přerušení obvodu.

Výhodou pro uživatele jističů E-T-A je zároveň fakt, že většina těchto komponentů je již od začátku konstruována také jako vypínač, což následně snižuje počet součástek v elektrickém obvodě. Toto je typické např. u termo jističů, které slouží jako vypínač elektrických spotřebičů (dílenské vybavení, profesionální vysavače atd.).

U řady jističů E-T-A jsou uživatelům k dispozici další funkce, jako např. pomocné kontakty či LED diody pro indikaci stavu. Lze volit mezi provedením pro přímé usazení na DIN lištu, montáž na přírubu nebo stále oblíbenější verze pro zastrčení do patice, které umožňují větší komfort např. při servisní odstávce či potřebě změnit proudovou zatížitelnost jističe bez nutnosti přepojovat elektroinstalaci.

Značka E-T-A se svými produkty celosvětově osvědčila jako velmi kvalitní partner v oblasti zabezpečení elektrických systémů a obvodů.

Od 1. června 2012 je firma E-T-A v České a Slovenské republice přímo zastoupena společností VIENNA-COMPONENTS-TRADING, s.r.o.