česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

MultiSIM v príkladoch – 14. časť: Zdroje – Sources – 3. diel

DPS 1/2014 | Články
Autor: Ing. Ladislav Vavrek

V tejto časti sa oboznámime predovšetkým s napätím a prúdom riadenými zdrojmi, ale aj inými, ktoré boli zaradené do tohto bloku zdrojov.

ABM Voltage & ABM Current

Pod označením ABM – analog behavioral model sa skrýva zdroj modelovania analógových priebehov, ktorý má veľmi veľké možnosti modelovania priebehov iných zdrojov pomocou zápisu funkcie do okna Voltage alebo Current value a tiež modelovanie založené len na zápise funkcie do editačného okna. Zoznam funkcií je veľmi rozsiahly, preto odkazujem používateľov programu MultiSIM na User Guide dostupný na stránkach NI. Najprv si ukážeme, jako môžeme modelovať priebehy napr. zdroja sínusového signálu pomocou zdroja ABM. Schéma zapojenia je na obr. 1. Klikneme dvakrát ľavým tlačidlom na spoj ku kanálu A osciloskopu, otvorí sa nám okno Net Settings a do okienka Preferred net name napíšeme Vabm, zaškrtneme Set net name a potom tým istým spôsobom nastavíme vs.

 

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK