česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

MultiSIM v príkladoch – 15. časť Zdroje – Sources – 4. diel

DPS 2/2014 | Články
Autor: Ing. Ladislav Vavrek

Voltage Controlled Piecewise Linear Source

Je to po úsekoch napätím riadený lineárny zdroj – VOLTAGE CONTROLLED PIECEWISE LINEAR SOURCE. Editačné okno má x – y pole, v ktorom sa dajú nastaviť dvojice napätí. Do editačného okna boli napísané tieto dvojice napätí: (0 V, 0 V), (1 V, 0,5 V), (2 V, 4 V), (3 V, 8 V), (4 V, 3,5 V) a (5 V, 6 V). Schéma zapojenia obvodu je na obr. 1. Priebeh vstupného a výstupného napätia je na obr. 2. Tento zdroj môžeme použiť tam, kde potrebujeme rozmietať jednosmerné napätie tak, aby po sebe idúce hodnoty napätia mali ľubovoľnú veľkosť.

Na rozmietanie môžeme použiť zdroj pílového napätia, ktorý získame z funkčného generátora – upravený trojuholníkový priebeh – alebo z impulzného generátora po úprave jeho parametrov.

 

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK