česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

MultiSIM v príkladoch – 19. časť: Ladder Diagrams/Riadkové schémy

DPS 6/2014 | Články
Autor: Ing. Ladislav Vavrek

Simulačný program MultiSIM umožňuje zostavovať a simulovať riadkové schémy používané v automatizačnej technike a hlavne pri návrhoch obvodov, ktoré využívajú PLD – Programmable Logic Device. Keď nemáme ikony v lištách vedľa pracovnej plochy, klikneme na View a zaškrtneme Ladder diagram. V lište sa objavia iba dve ikony – Place Ladder Diagram a Place Ladder Rungs. Pod ikonou Place Ladder Diagram sa nachádzajú tieto bloky súčiastok: LADDER RUNGS – napájanie jednej vetvy riadkovej schémy, LADDER IO MODULES – vstupné a výstupné moduly, LADDER RELAY COILS – vinutia relé, LADDER CONTACTS – kontakty, LADDER COUNTERS – počítadlá, LADDER TIMERS – časovače, LADDER OUTPUT COILS – vinutia výstupných relé.

Ladder Rungs

K dispozícii máme dva spôsoby znázornenia jedného riadku schémy, ktoré sú na obr. 1. V hornej časti sme zvolili výber L1 a L2 z časti LADDER RUNGS, v dolnej je z Place Ladder Rungs. Implicitne je nastavené jednosmerné napájacie napätie, ktoré má veľkosť 120 V. Zmeniť veľkosť napätia môžeme tak, že dvojklikom ľavého tlačidla na ľavú časť schematickej značky otvoríme editačné okno. Klikneme ľavým tlačidlom na Edit model a v okne zmeníme napätie napríklad zo 120 V na napríklad 24 V tak, že namiesto V1 0 DC 120 napíšeme V1 0 DC 24.

 

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK