česky english Vítejte, dnes je úterý 28. listopad 2023

Prohlížeče dat formátů Gerber, ODB++ a IPC2581

DPS 2/2014 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Prohlížeče dat formátů Gerber, ODB++ a IPC2581 používají většinou návrháři desek, kteří si tak mohou výstupní CAM data navržené desky prohlédnout ještě před odesláním do výroby. Tento článek zmiňuje programy, o kterých bylo možné zjistit alespoň základní informace, stáhnout si je a vyzkoušet. Nejsou zde uvedeny prohlížeče, které jsou součástí jiných programů (většinou pro návrh desek) ani komerční editory Gerber dat používané hlavně výrobci desek, které pochopitelně také umožňují CAM data (Gerber, Gen- CAD, ODB++ nebo IPC2581) prohlížet.

Programy CAM (Computer Aided Manufacturing) jsou obecně spjaty s výrobou, v našem případě s výrobou desek plošných spojů, a to jak s vlastní výrobou holých desek, tak s osazováním či testováním. Data desky se dostávají od návrháře k výrobci nejčastěji ve formátu Gerber (RS-274X) a Excellon. I když jsou data v těchto formátech určena pro výrobu holé desky (zahrnují pouze grafická data desky a vrtání) bývají často i jedinými CAM daty dodávanými dále pro navazující operace, jako je např. osazování. Komplexní formáty dat, jako jsou ODB++ nebo IPC2581 (GenCAD se u nás snad ani nepoužívá), sice zahrnují všechny potřebné informace pro výrobu holé desky, osazování i testování, ale nejsou zatím příliš používané. Z tohoto důvodu je většina CAM prohlížečů zaměřena na data Gerber a Excellon, i když některé umí načítat i ostatní formáty. Kromě toho existuje několik prohlížečů zaměřených jenom na ODB++ a IPC2581.

S načtením a správným zobrazením dat Gerber a ODB++ bývá někdy problém, který je způsoben interpretací těchto formátů v daném programu. Z tohoto důvodu je jistější používat prohlížeče, které jsou okleštěnou verzí komerčně používaných programů.

Prohlížeče, které jsou většinou zdarma, umožňují vizuální kontrolu načtených dat, někdy doplněnou o možnost odměřování a tisku zobrazené grafiky. Novinkou poslední doby je u některých prohlížečů kontrola načtených dat s ohledem na možný vznik problémů při výrobě (DFM kontrola). Vzhledem k tomu, že programy pro DFM kontrolu jsou poměrně drahé, není mi jasné, jak dobře může tato kontrola fungovat u programů, které jsou poskytovány zdarma. Na druhé straně se dají najít i vskutku zajímavé prohlížeče, např. pro mobilní telefony nebo pro zobrazení Gerber dat ve 3D.

Při stahování nebo při snaze o vyzkoušení mnohých prohlížečů, které jsou nabízeny zdarma, si člověk nemůže nevšimnout vtíravého marketingu výrobců těchto programů, kteří nabízejí zájemcům přechod na vyšší, placenou verzi.

Android Gerber Viewer Free (Duccan Nguyen)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duccan.androidgerberviewerfree&hl=cs

Tento zobrazovač Gerber dat pro mobilní telefony a tablety je zdarma, umožňuje v danou chvíli prohlížet pouze jednu vrstvu desky (jeden soubor Gerber dat). Tuto nevýhodu nemá a naopak zřejmě některé další funkce má plná verze (Android Gerber Viewer Pro), která stojí asi 130 Kč.

Obr. 1 Gerber prohlížeč pro mobilní telefony – Android Gerber Viewer

Obr. 1 Gerber prohlížeč pro mobilní telefony – Android Gerber Viewer

CADReview (Ucamco, Belgie)

www.ucamco.com

Program slouží ke kontrole Gerber dat před odesláním výrobci desky. Umí data zobrazit a provést kontroly DRC a DFM. Více informací ani cena nejsou na webu výrobce dostupné. UCAMCO (původně BARCO ETS) je dlouholetý výrobce fotoplotrů a propracovaného CAM softwaru, takže se dá očekávat pěkný program, který ale jistě není zdarma.

CAM350 Viewer (DownStream Technologies, USA)

www.downstreamtech.com

Tento prohlížeč dat Gerber a Excellon je omezenou verzí programu CAM350, což je velmi rozšířený a plnohodnotný editor CAM dat pro výrobu v elektronice. Umožňuje odměřování a tisk. Není zdarma, protože funkce, které prohlížeč nabízí, jsou na stejné úrovni jako v plné verzi programu CAM350.

DFM Now! (Numerical Innovations, USA)

www.numericalinnovations.com

Tento program mne docela příjemně překvapil. Je to vlastně výkonný komerční program FAB 3000 od stejné firmy, jehož editační a speciální funkce jsou omezené na prohlížení, odměřování a tisk. Jeho ovládání je jednoduché a nevyžaduje nápovědu. V této verzi prohlížeče načítá pouze Gerber a vrtací data Excellon, zobrazená data může tisknout do různých formátů. Sympatické je, že funkce Autoimport, která umožňuje hromadný import více souborů najednou, je dostupná právě i v prohlížeči. Zaujalo mě také to, že jemnou obrysovou čarou zobrazuje skutečné jednotlivé segmenty spojů, takže lze odhalit i dílčí části zdánlivě jedné čáry. DFM kontrola načtených dat je funkční pouze přes internet, ale i tak jsem při zkoušení nemohl rychle zjistit, co vlastně kontroluje. Nevýhodou je také to, že některé funkce programu se jeví jako dostupné, ale při pokusu o jejich použití se objeví zpráva, že jsou k dispozici pouze v plné verzi programu FAB 3000).

Obr. 2 Prohlížeč DFM Now!

Obr. 2 Prohlížeč DFM Now!

GC-Prevue (GraphiCode, USA)

www.graphicode.com

GC-Prevue, který je zdarma, existuje už mnoho let. Čte a zobrazuje Gerber data, vrtačku Excellon a Sieb Meyer, HPGL a HPGL2. Nepřišel jsem na to, jak učinit grafiku průsvitnou, abych viděl i překrývající se spoje a plošky, ale možná, že to jde.

GerberLogix (EasyLogix, Německo)

www.easylogix.de

GerberLogix je prohlížeč Gerber a vrtacích dat formátu Excellon. Kromě toho umí také načítat obrázky formátu TIFF, JPG, PNG a BMP. Má několik možností odměřování a umožňuje některé základní operace, jako je rotace, zarovnání vrstev atd. Pro soukromé použití je prohlížeč zdarma, komerční verze stojí asi 30 EUR.

Gerbv (open-source software)

http://sourceforge.net/projects/gerbv/files/

Gerbv je prohlížeč Gerber a Excellon dat, umí ale také načítat CSV soubory určené pro osazovací automaty. Jedná se o volně šiřitelný program v rámci open source software – GNU Public License (GPL). Kromě Windows verze (odkaz uvedený výše) má také verzi pro Linux (http://gerbv.geda-project.org/). O tomto programu jsme přinesli informace již v jednom z předchozích vydání časopisu (č. 3/2011).

McCAD – Gerber Viewer (VAMP, USA)

www.mccad.com

McCAD je prohlížeč určený nejen pro Windows, ale i pro MAC OS. Verze poskytovaná zdarma umožňuje zobrazit pouze menší data, plná verze stojí asi 200 dolarů.

ODB++ Viewer (Mentor Graphics, USA)

www.mentor.com/pcb/downloads/odb-plus-plus-viewer

I když existuje více prohlížečů ODB++, pokládal bych za správný právě tento, protože pochází přímo od správce formátu ODB++ ! Problém totiž spočívá v tom, že historicky existuje několik verzí tohoto formátu, a tak může být člověk v případě jiných prohlížečů docela nemile překvapen. Prohlížeč ODB++ Viewer je k dispozici zdarma a na stránkách tohoto časopisu byl již také zmíněn (č. 1/2010).

Online Gerber Viewer (EasyLogix, Německo)

www.easylogix.de

Online Gerber Viewer je webový prohlížeč, který umožňuje zobrazovat data Gerber a Excellon bez nutnosti stahování a instalace. Je velmi jednoduchý a umožňuje také docela dobře odměřovat rozměry. Je poskytován zdarma.

Obr. 3 Webový prohlížeč Online Gerber Viewer

Obr. 3 Webový prohlížeč Online Gerber Viewer

ViewMate (Pentalogix, USA)

www.pentalogix.com/

ViewMate je veteránem mezi prohlížeči a editory Gerber dat, protože původně pochází od firmy Lavenir, výrobce fotoplotrů. Už z tohoto důvodu se jedná o kvalitní prohlížeč Gerber dat s jednoduchou DFM kontrolou načtených dat (při testování tato kontrola nenašla žádný problém, ale také jsem nezjistil, jaké problémy má vlastně hledat). Prohlížeč je omezenou verzí plnohodnotného editoru Gerber dat nazvaného ViewMate Pro, takže ne všechny viditelné funkce jsou také dostupné. Na druhé straně to, co umožňuje, je na stejné úrovni jako komerční, placený editor. Kromě Gerber a vrtacích dat (Excellon) může načítat také HPGL, ODB++ a co je mnohdy potřebné, také BMP. Zatímco stažení programu není problém, jeho instalace vyžaduje licenční kód, který zašle výrobce emailem.

Viewplot (Roneda PCB Design Consultancy, Belgie)

http://www.viewplot.com/

Program Viewplot bez licence funguje zdarma jako prohlížeč různých formátů dat (Gerber, Excellon, DXF, HPGL, BMP, TIFF) bez možnosti uložení a exportu. Poslední verze je z roku 2010, takže program zřejmě není příliš udržován.

Vu2581 (Downstream Technologies, USA)

www.downstreamtech.com

Tento prohlížeč dat formátu IPC2581 je k dispozici zdarma a byl již v tomto časopisu také zmíněn (č. 6/2013). Více informací o formátu IPC lze nalézt také v DPS č. 2/2012.

Wise 2581 Viewer (WISE Software, USA)

http://www.wssi.com/

Wise 2581 Viewer je velmi pěkný prohlížeč dat formátu IPC2581, který je také poskytován zdarma.

ZofzPCB Gerber Viewer (Zofz – Rafal Powierski, Německo)

http://www.zofzpcb.com

Tento program, který je také zdarma, vlastně není ani běžný Gerber prohlížeč, ale spíše konvertor Gerber dat do 3D zobrazení. Po zadání údajů o tloušťce vrstev, mědi apod. program zobrazí prostorovou strukturu desky. To se může někdy hodit, protože vizuální kontrola struktury desky v prostoru může dát lepší představu např. v případě umístění slepých nebo pohřbených via otvorů. Program má dokonce i funkci známou z klasických 3D programů – autopilot umožňuje „prolétávat“ deskou.

Obr. 4 ZofzPCB Gerber Viewer – 3D zobrazení Gerber dat

Obr. 4 ZofzPCB Gerber Viewer – 3D zobrazení Gerber dat