česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Autonomní napájecí zdroje s elektromagnetickým principem

DPS 4/2013 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Úvod

Elektromagnetický princip je další fyzikální jev využívaný při generování elektrické energie, na obr. 1 je uvedený jako jeden z několika významných fyzikálních principů [1], [2]. Jedná se o přeměnu mechanických vibrací na elektrickou energii s využitím tlumicí energie a magnetického pole (elektromagnetický princip). Elektromagnetické systémy pro generování elektrické energie z okolního prostředí využívají seismické kmitající hmoty buzené vibracemi připojené k mikrocívce pohybující se v magnetickém poli permanentního magnetu. V cívce se podle Faradayova zákona indukuje napětí o velikosti dané velikostí magnetického toku a dalšími parametry obvodu, materiálu a konstrukce. Výhodou elektromagnetických generátorů je, že jsou uzavřené a mohou být chráněny před vlivy vnějšího prostředí, jsou spolehlivé, mají malé mechanické tlumení, protože jednotlivé části se nedotýkají (ztráty třením), nemusí používat pomocné zdroje jako např. napětí. Nevýhodou elektromagnetických generátorů je relativně velký objem (velké geometrické rozměry), velmi obtížná integrace s technologiemi MEMS a velmi malé získané napětí (standardně menší než 0,1 V, výjimečně do 1 V), zatímco elektrostatické a piezoelektrické generátory produkují napětí v rozsahu od 2 do 10 V. Výhodou je i jejich obecně velmi dobrá dostupnost v mnoha aplikačních oblastech. Hustota získané energie je střední až relativně velká.

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK