česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

FTP logger: záznamník datové komunikace

DPS 2/2014 | Články
Autor: Papouch

Záznamník datové komunikace „FTP logger“ (obr. 1), který vyrábí společnost Papouch s.r.o., zaznamenává data ze zařízení připojeného linkou RS232 (sériový port COM) nebo RS485 či RS422 a ukládá je do své vnitřní paměti. Zaznamenaná data jsou přístupná přes ethernetové rozhraní (počítačovou síť) na vnitřním FTP serveru. Lze je tedy z kteréhokoli místa počítačové sítě stáhnout jako soubor protokolem FTP.

Obr. 1 Záznamník datové komunikace přenáší data protokolem FTP

Obr. 1 Záznamník datové komunikace přenáší data protokolem FTP

Vlastnosti

Záznamník datové komunikace může být využit pro ukládání dat z linky RS232 (ze signálu RXD) nebo dat z linek RS485 či RS422 (jeden směr). Kapacita paměti pro uložení záznamů je 1 MB, paměť je přitom zálohována pro případ výpadku napájení. Je možné zvolit funkci pro vkládání aktuálního data a času do zaznamenávaných dat.

Konfigurace se provádí přes ethernetové rozhraní. Na webových stránkách je možné nastavit parametry sériového portu, síťové parametry i další vlastnosti. Ke konfiguraci je ale také možné použít protokol Telnet. Pro stažení dat pak slouží interní FTP server zabezpečený jménem a heslem. K tomu je možné použít různý software, protokol FTP umí většina souborových manažerů atd.

Popis funkce

Záznamník datové komunikace při příjmu prvního byte dat vytvoří v interní paměti soubor, do kterého zapisuje. Jméno souboru se vytváří ve tvaru file_NNN.log, kde NNN je pořadové číslo souboru (z intervalu 0 až 255). Pokud tento soubor svou velikostí dosáhne 500 kB, uzavře se a začne se vytvářet další. Tento další soubor se plní podobně, dokud nedosáhne 500 kB.

Pokud od FTP klienta přijde požadavek na stažení dat, aktuální soubor je uzavřen a je dovoleno jej stáhnout a smazat. Současně se začne vytvářet nový soubor. Tím je zajištěno, že žádná data se neztratí. Blokové schéma FTP loggeru je na obrázku 2.

Obr. 2 Blokové schéma FTP loggeru

Obr. 2 Blokové schéma FTP loggeru

Typické aplikace

FTP logger lze použít pro záznam dat pro jejich analýzu, pro záznam dat z měřicích přístrojů, čteček čárových kódů i pro jiné případy, kde je třeba zaznamenat komunikaci a pak ji přenést. Výhodou zvoleného protokolu FTP je, že je široce dostupný a pro přenos dat tedy není třeba žádný speciální software.

Tak jako u všech produktů Papouch s. r. o. je možné ke konfiguraci síťových parametrů použít program Ethernet konfigurátor. Umožňuje nastavení, i když zařízení na síti „není vidět“, tedy má nastavenou nesprávnou IP adresu, masku sítě atd. Program Ethernet konfigurátor lze zdarma stáhnout z webu dodavatele.

FTP logger je dodáván v robustním provedení. Napájení může být v širokém rozsahu 8 až 30 V. Záznamník datové komunikace je možné zapůjčit k vyzkoušení, technici výrobce rádi poradí s jeho aplikací.