česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Dávkování 1K a 2K materiálů

V souvislosti se zaléváním a zapouzdřením různých výrobků hraje přesné dávkování významnou roli při výrobě elektronických součástek.

Obr. 1  Typické aplikace

Obr. 1  Typické aplikace

Zalévací materiály, často označovány jako média, se využívají jako ochrana výrobků proti vlhkosti, prachu a poškození. V závislosti na svých vlastnostech mohou také zlepšit elektrické vlastnosti konečného produktu. Cílem všech metod dávkování je použití správného množství materiálu ve správný čas a na správné místo na výrobku. Přitom je ale důležité mít na paměti, že kvalita nezávisí jen na stroji pro dávkování. Zásadní roli hrají např. i faktory, jako jsou vlastnosti média, podmínky při skladování, design a tvar výrobku nebo sestavy a také způsob vytvrzování.

Obr. 2  Zásobník materiálu skladovaného pod vakuem (typ A310, výrobce Scheugenpflug AG)

Obr. 2  Zásobník materiálu skladovaného pod vakuem (typ A310, výrobce Scheugenpflug AG)

Zalévací materiály (média) a jejich dávkování ze zásobníků

Jedná se o syntetické pryskyřice vyrobené na základě různých materiálů, jako je silikon, polyuretan nebo epoxid. Při dávkovaní jsou tato média kapalné až pastovité konzistence a poté ztvrdnou v důsledku chemické reakce (vlivy jako teplo, vlhkost, UV záření nebo smíchání s tvrdidlem), která je nevratná. Hlavním rozdílovým faktorem těchto médií je jejich viskozita, která může být velmi nízká (např. jako olej) až vysoká (např. jako zubní pasta).

Zalévací materiály se mohou skládat ze dvou složek (2K), popř. jedné složky (1K). U 2K materiálů se tyto složky označují nejčastěji jako složka „A“ a složka „B“. Obě složky se při dávkování mixují v přesně definovaném poměru, který má za důsledek ztvrdnutí materiálu.

U 1K materiálů dojde k vytvrdnutí díky např. vyšší teplotě, vystavení vlhkosti nebo kontaktu s povrchem samotného výrobku.

Některá média mohou být také velmi náchylná na vlhkost. Proto je důležité tyto materiály správně skladovat. Většinou se při dávkování používají nádoby pod vakuem.

Nebezpečným faktorem během případného dávkování ze zásobníků je také sedimentace. Proto je nutné využívat zásobníky, které materiál průběžně promíchávají.

Obr. 3  Pracovní stanice (zásobník materiálu A280 + dávkovací hlava P016 výrobce Scheugenpflug AG)

Obr. 3  Pracovní stanice (zásobník materiálu A280 + dávkovací hlava P016 výrobce Scheugenpflug AG)

Přesné dávkování 2K materiálů

Prvořadý cíl pro proces dávkování 2K je zajištění „vytlačení“ přesného množství média vždy ve stejném množství a mixovacím poměru.

Unikátní volumetrické dávkování

Princip volumetrického dávkování je řešen pomocí mechanických částí (např. rozměry pístů) „dávkovací hlavy“. Při správné konstrukci se pomocí pístu jednotlivé složky 2K materiálu „natáhnou“ do dávkovací hlavy a poté v přesném poměru vytlačí písty ven. Unikátní výhoda tohoto systému je dokonalá přesnost, nezávislost na teplotě, viskozitě a tlaku.

Obr. 4  Dávkovací hlava P016 (výrobce Scheugenpflug AG)

Obr. 4  Dávkovací hlava P016 (výrobce Scheugenpflug AG)

Při výše popsaném principu dojde ke kontaktu složky „A“ a „B“ až ve směšovací trubici. Tzn. že ke vzájemné reakci obou materiálů nikdy nedojde v samotné dávkovací hlavě. Proto je tento systém velmi jednoduchý na údržbu a šetří tak i výrobní náklady.

V případě dalších dotazů ohledně systémů dávkování výše zmíněných materiálů můžete kontaktovat společnost AMTECH s. r. o. (www.amtech.cz), která je výhradním dodavatelem zařízení od renomovaného výrobce Scheugenpflug AG (Německo).