česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

3D displeje: klasifikace a terminologie

DPS 2/2014 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do klasifikace, terminologie a definic z oblasti 3D zobrazovacích zařízení. Vychází zejména z dokumentů technické komise IEC TC 110 (Elektronická zobrazovací zařízení). Je tedy pokračováním příspěvků „Terminologie pro elektronická zobrazovací zařízení“, „Terminologie pro plazmové displeje“ a „Displeje LED a OLED – Terminologie“.

Tabulka 1

Tabulka 1

Tabulka 1 uvádí klasifikaci sestav 3D displejů a příslušných komponent. Tabulka 2 uvádí význam běžných termínů „objekt, obraz, pohled a vjem“ v kontextu 3D displejů. Tento tabulkový (česko- anglický) přehled problematiky je doplněn o zjednodušené definice/vysvětlivky k důležitějším termínům. Obr. 1 je příkladem volumetrického displeje, kde impulzní laser vytváří body svítící plazmy ve vzduchu [5]. Obr. 2 ukazuje příklad obrazcového retardéru (fázový zpožďovací prvek), který je umístěn před LCD panelem. Jednotlivé řádky mají střídavě kruhovou polarizaci vpravo a vlevo.

Obr. 1 Volumetrický displej [5]

Obr. 1 Volumetrický displej [5]

Obr. 2 Část plochy obrazcového retardéru [5]

Obr. 2 Část plochy obrazcového retardéru [5]

Tabulka 2

Tabulka 2

Vysvětlivky k termínům [1]

 • binokulární disparita (binocular disparity) je rozdíl mezi levým a pravým obrazem
 • binokulární fúze (binocular fusion) značí spojení dvou obrazů v jeden
 • brýle aktivní (active glasses) jsou brýle, jejichž levá a pravá „čočka“ mění své optické charakteristiky synchronně se zobrazovanou posloupností obrazů na stereoskopickém displeji
 • brýle pasivní (passive glasses) jsou brýle, jejichž levé a pravé „čočky“ mají komplementární, nicméně neměnné optické charakteristiky, např. opačnou polarizaci
 • displej 3D (3D display) je zobrazovací zařízení, které poskytuje hloubkové vnímání s hloubkovým fyziologickým vjemem
 • displej autostereoskopický (autostereoscopic display) je stereoskopický displej, který nevyžaduje žádné vizuální (pohledové) pomůcky
 • displej autostereoskopický s integrálním zobrazením (integral imaging autostereoscopic display) je displej, který provádí rekonstrukci prostoru paprsků
 • displej holografický / prezentační holografie (hologram display) je zatím pouze statický; hologram vytvořený na válcový film umožňuje např. 3D holografickou projekci, kterou lze pozorovat ze všech úhlů; využívá se v muzejnictví k prezentaci drahých objektů atp. [3]
 • displej stereoskopický (stereoscopic display) je 3D displej, který poskytuje binokulární paralaxu
 • displej volumetrický (volumetric display) je autostereoskopický displej, který vytváří sadu obrazových bodů rozložených v prostoru [4]
 • holografická televize (holographic TV) využívá holografické metody k vyjádření hloubky scény; hologramy se přenášejí televizním kanálem s velkým pásmem; provádí se pouze ověřování
 • hologram (hologram) vznikne záznamem interferenčního pole vytvořeného mezi vlnou signální a referenční; pro záznam se vyžaduje koherentní laserové záření [2]
 • hologram Lippmannův-Braggův (Lippmann-Bragg hologram) je mimoosový objemový hologram reflexního typu; umožňuje rekonstrukci bílým světlem [2]
 • návrhová vzdálenost pro pozorování (designed viewing distance / DVD) musí být stanovena ve specifikaci displeje
 • obraz monokulární (monocular image) je jedna část stereoskopického obrazu
 • obraz stereoskopický (stereoscopic image) je dvojice obrazů s paralaxou, které jsou zobrazeny na stereoskopickém displeji
 • obrazcový retardér / obrazcový zpožďovač (patterned retarder) tvoří pole dvou druhů optických fázových zpožďovačů uspořádaných střídavě v rovině; pro displeje s prostorově prokládanými obrazy; používá se pro jednu variantu 3D televize, založené na kruhové polarizaci; příslušné polarizační substráty jsou na LCD TV panelu [4]
 • obrazcový retardér vrstvový (film patterned retarder / FRP) je LG varianta 3D technologie, která zahrnuje: jednotku podsvícení, LCD panel a FRP vrstvu + pasivní brýle (FRP-type 3D Glasses)
 • paralaxa (parallax) je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst (očí) v prostoru k pozorovanému bodu
 • pohled stereoskopický (stereoscopic view) je dvojice pohledů, kterou poskytuje stereoskopický displej vyvolávající prostorové vidění
 • pohled monokulární (monocular view) je jedna část stereoskopického pohledu
 • stereopse (stereopsis) je prostorové vidění / schopnost vytvořit prostorový vjem

Literatura

[1] ČSN EN 62629, 3D zobrazovací zařízení (soubor)
[2] Vrbová a kol., Lasery a moderní optika, Prometheus,1994
[3] Reichelt a kol., Holographic 3-D Displays (google.com)
[4] ShortCourses-Stereo Photography (google.com)
[5] cs.wikipedia.com / en.wikipedia.com