česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Novinky aktualizované verze programu EAGLE 7.5

DPS 1/2016 | Články
Autor: Ing. Michal Mokříž, CADware
vykop 2.jpg

Nově aktualizovaný program EAGLE – verze 7.5 přináší několik novinek:

  • Škálovatelné ikony: ikony programu mohou mít nyní různou velikost, takže nabízí lepší vzhled na displejích s vysokým rozlišením.
  • Volitelné zamykání souborů: soubory otevřené v programu EAGLE je možné „zamknout“ a tak je ochránit proti přepsání při návrhu.
  • Reorganizace ULP souborů: došlo k reorganizaci ULP souborů dodávaných s programem EAGLE a přibyly nové ULP pro import Gerber dat a import/export DXF. Možnost načtení Gerber dat se někdy hodí – neumožní sice přímo zpětně rekonstruovat desku do programu EAGLE (Reverse Engineering), ale může sloužit jako podklad pro vytvoření nové desky v EAGLU.
  • Výrobce programu – firma CadSoft Computer nyní úzce spolupracuje s externími partnery na tom, aby se z EAGLU stal komplexnější návrhový systém. V současné době se to týká přímého napojení na program Felicitas PCBSim [1] pro FSpice simulaci a Signal Integrity analýzy a rozhraní pro přenos do 3D CAD programu Autodesk Fusion 360 [2]. Tyto novinky nejsou automaticky součástí programu EAGLE, ale jsou dostupné jako nástroje třetích stran (partnerů), takže se dokupují zvlášť. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách výrobce programu nebo lze v případě zájmu kontaktovat lokálního distributora programu EAGLE.

    obr 1

Interface na Autodesk Fusion 360

Fusion 360 od Autodesku je moderní 3D CAD, který ovšem není pouhým nástrojem kreslicím, ale také inženýrským (CAE) a výrobním (CAM). Přenos desky probíhá přes STEP formát, který je potřeba součástkám na desce v programu EAGLE přiřadit. EAGLE měl už dříve možnost převodu desek do 3D prostřednictvím modulu od Simplified Solutions z USA – viz článek Převod desky z Eaglu do 3D [3]. Další informace o převodu desek do 3D přináší článek 3D zobrazení navržené desky [4]. Program Fusion 360 je dodáván spolu s programem EAGLE, případně i s převodníkem IDF do 3D za cenu zhruba 27 tisíc Kč.

obr 2

PCBSim pro Fspice simulace a analýzy signálové integrity

Softwaru PCBSim jsme se na stránkách tohoto časopisu již několikrát věnovali [5], [6]. Zde přinášíme alespoň obrázky propojení programů EAGLE a PCBSim při obvodové simulaci.

Z nich je vidět, že simulátor (obr. 3 nahoře) a simulace (obr. 3 uprostřed) se spouští přímo z programu EAGLE, takže není potřeba přenášet schéma jinam nebo ho dokonce znovu kreslit. Obr. 3 dole zobrazuje jeden z mnoha možných výsledků simulace v programu PCBSim.

Cena programu PCBSim pro obvodové simulace pro plnou komerční verzi systému EAGLE je cca 15 tisíc Kč, přičemž je licence omezena na dva roky. Cena za PCBSim pro analýzy signálové integrity pak činí téměř 20 tisíc Kč za jednoroční licenci.

obr 3

Odkazy:

[1] http://felicitas-ce.de/product/pcbsim/

[2] www.autodesk.com/products/fusion-360/overview

[3] www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:3608/

[4] www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:10030/

[5] www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:1835/

[6] www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:2450/