česky english Vítejte, dnes je úterý 28. listopad 2023

Čtečky RFID UHF pro výrobu a logistiku

DPS 1/2015 | Články
Autor: Siemens

Mezi nejnovější produktové novinky společnosti Siemens patří i nová generace čteček RFID pracujících v pásmu ultrakrátkých vln (UHF). Tři přístroje různých funkčních a výkonnostních tříd umožňují uživatelům rychleji realizovat úlohy v oblasti RFID, a zkrátit tak doby odstávek zařízení.

Čtečky Simatic RF680R a Simatic RF685R jsou pro svůj vysoký stupeň krytí IP65 a vestavěné rozhraní pro síť Profinet vhodné k použití ve výrobním provozu, v němž je potřeba řídit výrobu mnoha různých variant produktů. Čtečka Simatic RF650R umožňuje cenově výhodně realizovat identifikační úlohy v pásmu UHF uživatelům z oboru logistiky.

Čtečky RFID UHF pro výrobu a logistiku

Čtečky Simatic RF650R a Simatic RF680R lze díky jejich čtyřem vestavěným rozhraním pro připojení vnějších antén použít v různých speciálních úlohách, například jako brány v systému RFID nebo paralelní snímací stanice. Čtečka RF685R je jako první přístroj svého druhu vybavena adaptivní anténou. Jde o vestavěnou anténu s proměnnou polarizací, která výrazně usnadňuje uvádění komponent do provozu a konfigurování systémů RFID při jejich použití ve výrobním prostředí. Anténa svou automatickou adaptací také zvyšuje spolehlivost při čtení i zápisu údajů. Navíc je přístroj RF685R schopen řešit i složité identifikační úlohy v prostředí s mnohonásobnými odrazy.

Ve všech nových čtečkách jsou použity velmi kvalitní rádiové moduly a výkonné vyhodnocovací algoritmy, s nimiž se dosahuje velké spolehlivosti operací čtení a zápisu údajů. Adaptační funkce, jako je přizpůsobování vysílacího výkonu nebo měření a omezování síly přijímaného signálu („RSSI limit“), automaticky přizpůsobují vlastnosti daného přístroje měnícím se provozním podmínkám. Čtečky tak mohou správně fungovat i při přenosu údajů z nebo do transpondérů umístěných na pohybujících se objektech či s citlivostí na mezi tolerance. Všechny čtečky nové generace lze prostřednictvím Ethernetu s protokoly TCP/IP a jazyka XML začlenit do prostředí IT.

Fungují i v TIA Portalu

Do automatizačních systémů lze přístroje RF680R a RF685R začlenit připojením k řídicí jednotce, například ze skupiny Simatic 7, přes rozhraní Profinet. V tomto případě se čtečky konfigurují a programují ve vývojovém prostředí TIA Portal.

K usnadnění tvorby uživatelských programů jsou k dispozici standardní funkční bloky s jednoduchým programovacím rozhraním, při jejichž použití klesají náklady i nebezpečí vzniku chyb. To znamená, že čtečku lze konfigurovat za použití webové služby (Web-based Management) volané přímo z prostředí TIA Portal. Prostřednictvím webového prohlížeče mohou uživatelé vedle konfigurování a uvádění do provozu využívat také rozsáhlé možnosti diagnostiky čtečky, mezi které patří sledování intenzity signálu, četnosti operací nebo vysílacího výkonu. Čtečky lze diagnostikovat také na dálku nebo místně přes druhý ethernetový port u přístrojů RF680R a RF685R za běžného provozu, aniž je nutné přerušovat činnost nadřazeného systému. To znamená nejen menší pracnost a náklady, ale i menší riziko nesprávných odečtů či výpadků.