česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Novinky společnosti GW Instek na veletrhu Amper

I přes digitalizaci prostupující do všech oblastí mají stále mezi odbornou veřejností významné veletrhy své nezastupitelné místo. Tím spíše, když se jedná o hlavní akci v oblasti elektrotechnického průmyslu, jakou je veletrh Amper, kde bohatá návštěvnost je vždy zaručena.

Proto i drtivá většina firem, které mají s touto komoditou něco společného, se tohoto veletrhu zúčastňuje jako vystavovatel, aby představila nejen svoji osvědčenou produkci, ale hlavně své nové programy a produkty.

Novinky jsou při prezentaci produktů „kořením“ a platí to i v oblasti měřicí techniky. Proto bychom se rádi zmínili o novinkách v této komoditě. S mnoha inovacemi přichází opět firma Rigol, ale protože té jsme věnovali v minulých číslech poměrně dost prostoru, zmíníme se v tomto článku o zajímavých novinkách od firmy GW Instek, která již téměř 15 let působí prostřednictvím zástupců na českém a slovenském trhu.

Novinky společnosti GW Instek na veletrhu Amper

Jednou z nejzajímavějších novinek od tohoto výrobce je přenosný bateriový osciloskop. Těch se vyskytuje na trhu relativně dost, ale nabídka s mezní synchronizační frekvencí 200 MHz již tak běžná není. A to nemluvě o vybavení tohoto osciloskopu velkým dotykovým displejem, což nabízí opravdu jen několik výrobců, avšak ve vyšší cenové hladině.

Konkrétně se jedná o typy GDS 200 a GDS 300 v oblasti řešení problémů nebo výzkumu, odladěné přenosné osciloskopy s šířkou pásma až do 200 MHz a rychlostí vzorkování až 1 GS/s. A jak jsme se již zmínili s bateriovým napájením, se dvěma vstupními kanály a s vestavěným multimetrem. Sedmipalcový dotykový kapacitní barevný LCD displej s rozlišením 800 × 480 pixelů je opravdu pro tento osciloskop velkým přínosem. Díky rozšířenému používání dotykových displejů i v běžném životě je princip ovládání „vžitý“ a u těchto osciloskopů intuitivní a rychlejší než kdykoli předtím. Podpora multidotykových gest je také nutným základem pro jednoduchou změnu velikosti nebo pozice u zachycené křivky. Pro zachycení měřených průběhů je používána velká paměť, jejíž kapacita 5 M bodů umožňuje diagnostikovat průběhy až do drobných detailů. Co se paměti týče, je potřeba ještě vyzdvihnout možnost záznamu až 30 000 po sobě jdoucích průběhů. Ty pak lze z paměti přehrát přímo na osciloskopu, nikoliv jen uložené přenést do PC a pak pomocí programu přehrát. Díky zpětnému „přehrání“ průběhů lze přímo na osciloskopu hledat problém a diagnostikovat anomálie okamžitě na místě, například pomocí doplňkového měření dalších parametrů na ostatních měřicích bodech, pokud se tedy během této záznamové doby vyskytly.

Možnosti dnešních přenosných osciloskopů rozšiřují integrované multimetry. Tyto modely zobrazují hodnoty v rozlišení 50 000 (GDS-300) nebo 5 000 (GDS-200) číslic. Navíc proti jednoduchému měření střídavých i stejnosměrných napětí (max. 1 000 V) a proudů (max. 10 A) lze měřit hodnoty odporů (max. 5 MΩ) i teploty termočlánku (jen GDS 300). To vše je zároveň možné zaznamenávat a hodnoty v grafu zobrazit.

Softwarové vybavení těchto přístrojů obsahuje i vědeckou kalkulačku pro ověření výpočtů, výpočet hodnoty rezistoru z barevného kódu, stejně jako u kódu u SMD komponent a sestavení modelu atenuátoru, případně výpočet jeho hodnot.

Pro náročné měření je možné připojit volitelné diferenciální sondy, které ale nejsou v sériové výbavě. Díky nimž lze pak vytvořit přístroj s plovoucími nulami a měřit tak na různých potenciálech, čímž se těmto osciloskopům výrazně rozšiřují možnosti použití.

Další novinkou od firmy GW Instek je multimetr GDM-8351 vybavený 5½místným displejem. Jedná se o stolní multimetr se základní přesností 0,012 %. S touto přesností dokáže multimetr měřit rychlostí až 320 vzorků za sekundu. Hodnoty se zobrazují na jasný a velmi dobře čitelný VFD, dvouřádkový displej. Hodnoty je možné stahovat do počítače přes USB nebo RS-232 rozhraní. Přístroj kromě dvanácti různých měřicích funkcí obsahuje ještě digitální výstup, který je možné nastavit na různé režimy, jako je například alarm u porovnávací funkce. Zajímavostí je také možnost měřit diody s napětím až 6 V.

Nakonec si ještě představíme novinku v podobě generátoru AFG-100/200.

V dnešní moderní době, kdy je na každém pracovišti k dispozici nějaký zapnutý počítač, se velmi prosazují USB přístroje, které jsou sice funkční jen s PC, ale zato nezabírají moc místa, neboť funkci ovládacího místa a displeje přebírá samotný počítač. Takový je právě nový programovatelný USB generátor od GW Instek. Pokud nejde o servis či zkušebnu, kde jsou přístroje v permanenci celou směnu, je při vývoji nebo zkoušení prvků někdy občas potřeba do systému pouštět předem přesně známý signál. A právě pro tato občasná použití je takovýto programovatelný generátor ideální.

Touto novinkou je řada AFG-100/200. Nejenom že to jsou až dvoukanálové generátory, ale modely AFG-125P a AFG-225P mají i nastavitelný napěťový zdroj (2,5 V, 3,3 V a 5 V). Frekvenční rozsah až 25 MHz s rozlišením 1 μHz a maximálním napětím 5 Vpp je naprosto dostačující pro většinu základních potřeb. Průběh lze programovat s 10bitovým rozlišením a rozdělit jej s jemností až na 4 000 bodů. Vytvořit uživatelský průběh je možné přes dodávaný PC software, a to buď nastavit bod po bodu, načtením CSV souboru, nebo načtením uloženého změřeného průběhu na osciloskopu. Jako správný moderní generátor umožňuje generovat i modulované signály pomocí AM/FM/PM/FSK modulací.

Využití naleznou všichni, kteří pracují s audio přístroji (zesilovače, filtry, …), potřebují pulzní generátor pro synchronizační signály, zdroje šumu nebo potřebují měnit šířku střídy obdélníkového signálu v rozmezí 1 % až 99 %.

Samozřejmě že firma GW Instek nabízí ještě další novinky, ale také své osvědčené produkty, kterých je několik desítek a které zahrnují nejen osciloskopy, multimetry a generátory, ale i spektrální analyzátory, laboratorní zdroje apod.

Společnost Micronix, která je distributorem firmy GW Instek v České a Slovenské republice, předvede na veletrhu Amper mnoho produktů včetně zmíněných novinek. Ke zhlédnutí však bude celá řada dalších přístrojů od ostatních předních výrobců měřicí techniky, které společnost Micronix v ČR a SR zastupuje. Některé z nich budou vystaveny v provozním režimu a zájemci si je budou moci odzkoušet přímo při měření.

Ti, kdo se nebudou moci veletrhu zúčastnit, mohou požádat o nový katalog Micronix 2014/15, který bude zájemcům zaslán. Samozřejmě že veškerá nabídka je prezentována i na webových stránkách.

www.micronix.cz

www.micronix.sk