česky english Vítejte, dnes je středa 24. červenec 2024

Společnost Krystaly

Společnost Krystaly, Hradec Králové, a. s., je firma zabývající se výhradně zakázkovou výrobou elektronických součástek na bázi syntetického křemene, případně i jiných piezoelektrických materiálů. Hlavní obory činnosti firmy jsou postaveny na vlastnostech těchto materiálů vhodných pro využití ke stabilizaci a filtraci kmitočtu v elektronice a pro elektromechanické senzory v průmyslu. Jedná se o tři hlavní oblasti, a to výroba a prodej piezoelektrických krystalových jednotek, výroba a prodej sdružených součástek, tj. monolitických filtrů, krystalových filtrů a oscilátorů. Třetím oborem je výroba křemenných substrátů pro filtry s povrchovou akustickou vlnou (SAW), pro použití v telekomunikacích, senzorech a v dalších aplikacích součástek SAW.

Ve všech zmíněných oborech se firma zabývá především zakázkovou činností pro výrobce finálních zařízení, vždy na základě dohodnutých parametrů dle požadavků zákaznické specifikace. Výhodou jsou krátké dodací termíny, rychlá reakce na jakoukoliv poptávku, dodávky i menších množství na zakázku. V oboru krystalových jednotek má jako jedna z mála firem na světě zaměření na kanálové krystaly s užitím v profesionálních aplikacích, ale i v aplikacích pro amatéry. Technologie dokončování křemenných substrátů je použitelná i pro jiné materiály dnes užívané v elektronice, jako je lithium, niobát a lithium-tantalát a langasit.

Ve výše uvedených oborech firma dodává velkému množství stálých zákazníků, a to nejen z EU, ale i z dalších zemí.

Ve společnosti je zaměstnáno 65–80 kvalifikovaných zaměstnanců. Vlastní vývoj zajišťuje rozvoj výše popsaných oborů v rámci současných trendů a inovací napomáhá upřesnit zákaznické požadavky tam, kde je to potřebné.

Společnost vlastní certifikát ISO 9001:2000 od roku 2001. V současné době je certifikována dle ISO 9001:2009.

Všichni akcionáři firmy byli od jejího vzniku v roce 1993 aktivními zaměstnanci společnosti, pracovali ve vedení a byli tvůrci jejího technického a duševního vlastnictví.

www.krystaly.cz