česky english Vítejte, dnes je sobota 13. červenec 2024

Bližší pohled na výrobu DPS v Číně

DPS 4/2013 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Jednou z prezentací na zimní konferenci EIPC v Berlíně byla i přednáška „Changing World of the PCB Industry“ od Dr. Hayaoa Nakahary z konzultační firmy N.T. Information Ltd. (USA). Se svolením autora se podívejme na jednu část této prezentace zaměřené na výrobu desek plošných spojů v Číně.

Není pochyb o tom, že výroba DPS v Číně má ve světě již po několik let dominantní postavení. Na obrázku 1 je vidět zcela názorně, že v Číně (zde uváděna spolu s Hong Kongem) se v roce 2011 vyrobilo kolem 45 % světové produkce desek. Dnes je tento podíl již kolem 50 %. Údaje v tomto obrázku jsou, stejně jako ve všech následujících přehledech, uvedeny z pohledu objemu prodeje, nikoliv objemu výroby.

Tab. 1 Objemy výroby v různých částech světa v milionech USD (zdroj N.T. Information Ltd.)

Tab. 1 Objemy výroby v různých částech světa v milionech USD (zdroj N.T. Information Ltd.)

V tabulce 1 je zachycen historický vývoj tohoto vzestupu Číny jako světového výrobce DPS v kontrastu s negativním vývojem výroby zejména v USA a Evropě. Za povšimnutí stojí fakt, že výroba DPS v průběhu minulého desetiletí stoupala i v jiných zemích Asie, s výjimkou Japonska. O důvodu, proč tomu tak je, se zmíníme později.

Tab. 2 Největší výrobci DPS ve světě v roce 2011 (zdroj N.T. Information Ltd.)

Tab. 2 Největší výrobci DPS ve světě v roce 2011 (zdroj N.T. Information Ltd.)

Údaje z této tabulky i obrázku 1 je však potřeba interpretovat opatrně, zejména když se podíváme na přehled největších světových výrobců desek v roce 2011 (viz tabulka 2). Mezi 20 největšími výrobci je pouze jeden čínský (KB PCB Group), a to až na 11. místě. Zbývající firmy jsou z Tchaj-wanu, Japonska, Jižní Koreje a USA. Již na první pohled je zde zřejmý nesoulad mezi postavením Číny jako největšího výrobce desek a zeměmi, odkud pocházejí největší výrobci DPS. A zde je klíč k pochopení postavení Číny.

Obr. 1 Výroba pevných DPS ve světě v roce 2011 (zdroj W. Custer)

Obr. 1 Výroba pevných DPS ve světě v roce 2011 (zdroj W. Custer)

Velké světové firmy (výrobce DPS nevyjímaje) dnes působí globálně, takže mají svoji výrobu rozprostřenou do různých zemích světa. Když se podíváme na údaje o objemu výroby nikoli z hlediska, ve které zemi výroba fyzicky probíhá, ale podle toho, ze kterých zemí pocházejí firmy, které tyto výrobní závody vlastní, uvidíme zcela jiný obrázek (obr. 2). Největší objemy výroby desek na světě mají firmy z Tchaj-wanu, následované Japonskem. Čínští výrobci jsou až na třetím místě.

Obr. 2 Výroba DPS ve světě podle země původu firem (zdroj N.T. Information Ltd.)

Obr. 2 Výroba DPS ve světě podle země původu firem (zdroj N.T. Information Ltd.)

Z toho vyplývá, že v Číně, jako v zemi s největším objemem výroby desek, vyrábí celá řada zahraničních firem. To potvrzují i údaje znázorněné na obr. 3, kde je zachycen procentuální podíl výroby desek v Číně podle země původu výrobce. Zde je jasně vidět dominantní postavení Tchaj-wanu s téměř polovičním podílem. Kromě této skutečnosti je dobré si všimnout i postavení USA a Japonska – i když jejich objemy výroby v Číně nejsou tak velké jako má Tchaj-wan, v absolutních číslech se ve skutečnosti jedná o významný podíl v celosvětové výrobě. To také vysvětluje informace o zdánlivém poklesu výroby v USA a Japonsku vycházející z údajů vyhodnocujících pouze jejich domácí produkci. Vždyť v roce 2011 byl objem výroby desek přímo v USA kolem 3 miliard dolarů, zatímco výroba amerických firem v zahraničí ve stejném období byla vyšší (cca 3,2 miliardy dolarů).

Obr. 3 Výroba DPS v Číně podle země původu firem (zdroj N.T. Information Ltd.)

Obr. 3 Výroba DPS v Číně podle země původu firem (zdroj N.T. Information Ltd.)

Podobně tomu je i v případě Japonska, které sice vykazuje neustálý pokles domácí produkce, ten je však kompenzován výrobou japonských firem v zahraničí. Na rozdíl od jiných zemí se však japonští výrobci, zřejmě ze strategických důvodů, usadili i v dalších zemích jihovýchodní Asie, jako jsou Thajsko, Malajsie, Singapur, Filipíny, a dokonce i Tchaj-wan, takže jejich podíl na výrobě v Číně není tak velký, jak by se dalo očekávat. Kvalita výroby desek u japonských výrobců v jihovýchodní Asii je údajně stejně vysoká jako v samotném Japonsku. 70 % výroby desek v jihovýchodní Asii (mimo Čínu) zajišťují japonští výrobci, kteří v těchto zemích i nadále svoji výrobu výrazně rozšiřují.

Důvody velkého zájmu zahraničních výrobců působit v Číně není jistě potřeba příliš vysvětlovat – kvalitní, a přitom levný výrobek jako výsledek levné pracovní síly, pracovitosti zaměstnanců, nepříliš striktních požadavků na ochranu životního prostředí a státní podpory tomuto průmyslovému odvětví. I když hlavní výhoda v podobě levnější pracovní síly se postupně snižuje, není podle Dr. Nakahary momentálně za Čínu náhrada. Země jako Indie nebo Brazílie sice na první pohled vypadají jako další možné destinace pro expandování výroby, ale obě tyto země zatím nemají zcela vyhovující podmínky pro investice do mohutných výrobních závodů podobným těm v Číně. Indie má chronické problémy s dodávkami vody a elektrické energie, které jsou při výrobě desek nezbytným požadavkem. Brazílie zase zatím nemá potřebnou infrastrukturu a velké investice jsou zde poněkud riskantní. V těchto zemích operují zatím pouze dva velcí výrobci desek – AT&S v Indii a Multek v Brazílii, přičemž se jejich výroba příliš nerozšiřuje.

Tchaj-wan je skutečnou světovou jedničkou ve výrobě DPS a je také největším investorem do nových výrobních závodů v Číně. Zanedlouho bude mít více než 50% podíl na výrobě v Číně. Z 24 největších uskutečněných investic do výroby DPS v Číně je jich 15 z Tchaj-wanu. Výrobní závody v Číně jsou největší svého druhu ve světě a prostor k výstavbě dalších není nijak omezen. Každý závod sestává z několika obrovských výrobních hal a zahrnuje i víceposchoďové domy pro ubytování zaměstnanců, takže tak vznikají celá městečka. Vybavení výrobních hal je založené na využití nejmodernějších technologií. Tak např. jedna z mnoha výrobních hal jistého výrobce DPS má 45 zařízení pro přímý osvit desek (fotoplotry a filmy se prakticky vůbec nepoužívají). Obrázky nově otevřených nebo rozestavěných závodů tchajwanských výrobců v Číně (obr. 4) dávají dobrou představu o velikosti jejich výrobní kapacity.

Obr. 4 Nové závody tchajwanských firem na výrobu DPS v Číně

Obr. 4 Nové závody tchajwanských firem na výrobu DPS v Číně

Závěr

Většinou, když mluvíme o výrobě DPS v Číně, máme na mysli místní, čínské firmy. Zkušenosti s těmito výrobci mohou být různé, ale mnozí z nich jsou schopni vyrábět i velmi náročné DPS, protože jsou zaměřeni na masovou produkci pro velké světové výrobce elektroniky a potřebují konkurovat zahraničním výrobcům působícím v Číně. To však zřejmě není případ firem, jejichž nabídky dostává většina z nás často na svůj e-mail. Ty bývají naopak od čínských výrobců, kteří nemají kontrakty na velkovýrobu pro světové giganty, a tak se zaměřují na drobné zakázky.

Druhá skupina výrobců, tj. zahraniční výrobci působící v Číně, má vždy špičkovou úroveň výroby. V prezentaci Dr. Nakahary bylo např. uvedeno, že dnes se v Číně vyrobí více desek s mikrovia otvory než v Japonsku, které ještě donedávna v této náročné výrobě zaujímalo první místo. Dokonce i takoví výrobci, jako jsou společnosti Samsung a LG, opouštějí domácí výrobce v Koreji a nechávají si desky vyrábět stále ve větší míře právě v Číně. Čína se tak stává zemí předurčenou pro hromadnou výrobu DPS.

Kdo je Dr. Hayao Nakahara

Foto

Dr. Hayao Nakahara se narodil v roce 1937 v Japonsku, vyrůstal v Číně a studoval v Japonsku a USA, kde nyní žije. Po ukončení studií začal pracovat u jednoho z vůbec prvních výrobců desek plošných spojů na světě – firmy Photocircuits Corporation. Během svého 25letého působení u této firmy měl příležitost se dokonale seznámit se všemi aspekty výroby DPS, což mu také umožnilo získat doktorát na Columbia University v New Yorku. V roce 1989 založil vlastní konzultační firmu N.T. Information Ltd. zaměřenou na problematiku výroby DPS. V tomto oboru je uznávaným odborníkem a již patnáct let také vydává přehled největších světových výrobců DPS pod názvem „World Top PCB Makers“, který je každoročně aktualizován.