česky english Vítejte, dnes je pátek 19. červenec 2024

Tektronix v oblasti výkonové analýzy

DPS 4/2013 | Články
Autor: Testovací technika

Na konferenci APEC (Applied Power Electronics Conference, konference Aplikovaná výkonová elektronika) společnost Tektronix oznámila svůj vstup na trh analyzátorů výkonu s ucelenou přístrojovou řadou PA4000 v nadcházejících měsících. Tento krok umožní Tektronixu nabídnout svým zákazníkům přístroj pro ladění a optimalizaci napájení elektronických přístrojů a dalších zařízení.

Pro konstruktéry, kteří pracují na vývoji energeticky účinnějších zařízení nebo rozvíjejí moderní formy výroby elektřiny, jako je solární či větrná energie, představuje analyzátor výkonu (v tom pravém slova smyslu i příkonu) nezbytný doplněk k ostatním měřicím a testovacím přístrojům Tektronix, jako jsou například osciloskopy, měřicí sondy, multimetry a napájecí zdroje.

Obr. 1 Čelní panel PA4000

Obr. 1 Čelní panel PA4000

Rozšíření portfolia produktů je realizováno transferem technologií firmy VOLTECH. V průběhu roku 2013 bude Tektronix a VOLTECH úzce spolupracovat s cílem zajistit hladký přechod stávajících zákazníků.

Interní bočníky pro měření proudu vlastní patentované technologie Spiral Shunt™ poskytují základ pro přesné a stabilní měření i pro velmi zkreslené průběhy signálu s harmonickými složkami až do 1 MHz. Zatímco většina podobných analyzátorů využívá pro měření a analýzy detekci průchodu signálu nulou, tak analyzátory PA4000 používají patentovanou metodu zavěšení pro vyhodnocení frekvence měřeného signálu, která zajišťuje přesnost i pro velmi zarušené signály.

Obr. 2 Zadní panel s moduly a porty

Obr. 2 Zadní panel s moduly a porty

Systém PA4000 nabízí jeden až čtyři vstupní moduly. Každý obsahuje měření proudu i napětí, proudové vstupy jsou dva – 1A a 30A, ten je však schopen špičkově měřit až 100 A. Napěťový vstup pracuje pro napětí do 1 000 V efektivní hodnoty, špička napětí může dosáhnout až 2 000 V. Analyzátory jsou tak schopné měřit od mW až po kW se základní přesností 0,04 % z měřené hodnoty plus 0,04 % z rozsahu. Nejnižší rozsah pro proud je 2,5 mA a pro napětí 2 V. Pro měření větších proudů jsou k dispozici externí měřicí transformátory proudu ve fixním i klešťovém provedení až do 1 000 A. Pro napájení externích převodníků je možno PA4000 rozšířit o ±15V zdroj.

Pro ulehčení práce při některých speciálních aplikacích jsou dostupné další mody činnosti. Prvním z nich je měření PWM motor drive mode, které kombinuje vzorkování s filtry pro měření na motorech s PWM řízením. Dalším je Standby Power mode, tedy dle normy IEC 62301 analýza spotřeby v nízkoenergetických stavech zařízení. Ballast mode umožňuje přesná měření pro signály vznikající jako modulovaný signál nízko a vysokofrekvenčních složek (typicky zářivka, úsporné žárovky). Poslední Integrator mode přináší měření spotřeby v časově delším intervalu. Vedle toho umožňuje PA4000 ještě analýzu harmonických složek signálu až do sté harmonické. Vyhodnocována je amplituda i fáze harmonických.

Obr. 3 Příklady zobrazení pro různé mody nastavených analýz pomocí PA4000

Obr. 3 Příklady zobrazení pro různé mody nastavených analýz pomocí PA4000

Analyzátory jsou dodávány včetně SW pro práci s PC. S počítačem je možno komunikovat pomocí portu USB, LAN a RS232, které jsou ve standardu, nebo lze přístroj rozšířit o port GPIB. Měření lze rovnou ukládat také na USB Flash disk a data pak snadno importovat například do Excelu či jiného tabulkového procesoru.

Bližší informace nejen o těchto novinkách si můžete vyžádat u společnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o. (www.teste.cz) nebo je naleznete přímo na stránkách výrobce www.tek.com.