česky english Vítejte, dnes je pátek 19. červenec 2024

FabStream – nový trend v návrhu a výrobě DPS

DPS 4/2013 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Nedávná tisková zpráva firmy DownStream Technologies, která informuje o připravované nové službě FabStream [1], naznačuje, že se jedná o další příklad uvádění nového trendu v návrhu a výrobě DPS do praxe. FabStream sice využívá myšlenku představenou již před několika lety výrobcem desek Sunstone Circuits s programem PCB123 (popsanou také v tomto časopise [2]), ale jde dále jak v možnostech návrhu, tak i ve výrobě desek. O co se konkrétně jedná?

FabStream je službou pro řešení potřeby návrhu a výroby desky současně. Její koncepce spočívá v poskytnutí návrhového programu DPS zdarma a současně v zajištění výroby v něm navržených desek. Jádrem služby FabStream je plnohodnotný návrhový systém SoloPCB s přívětivým uživatelským rozhraním, který disponuje potřebnými funkcemi pro kreslení schématu a návrh desky, a to vč. push-shove autorouteru (odsouvání překážejících spojů), který si může zájemce od autorizovaného výrobce desek bezplatně stáhnout a používat. Uživatel návrhového programu však nezhotovuje výstupní data pro výrobu desky sám, ale data o desce se automaticky odesílají přímo z programu konkrétnímu výrobci desek, který je partnerem Fab- Stream. Výhodou služby FabStream je, že se nechce omezovat pouze na jednoho určitého výrobce v USA (jako například konkurenční PCB123), ale na více renomovaných výrobců v různých částech světa.

Obr. 1 Uživatelské prostředí schematického editoru programu SoloPCB

Obr. 1 Uživatelské prostředí schematického editoru programu SoloPCB

A jak celá věc bude fungovat? Zájemce o novou službu FabStream si stáhne návrhový program SoloPCB z webových stránek FabStream již přímo pro konkrétního vybraného výrobce (nikoliv DownStream Technologies), navrhne desku a jedním kliknutím odešle její data přímo z návrhového prostředí tomuto výrobci s žádostí o vypracování cenové nabídky na výrobu určitého počtu kusů v požadované dodací lhůtě. Tu obdrží obratem včetně termínu dodání, protože se jedná o automatizovaný proces. Po potvrzení nabídky zařadí výrobce danou desku do svého výrobního plánu a vše v požadovaném termínu dodá.

Data, která program SoloPCB na pokyn uživatele odesílá vybranému výrobci desek, nejsou přímo zdrojová data desky, ale jsou ve formátu IPC-2581 [3]. Tak se SoloPCB stal jedním z prvních programů, který automaticky generuje tento nový typ výstupních dat desky pro výrobu a osazování. Není to nic překvapivého, vezmeme-li v úvahu, že firma Down- Stream Technologies je dlouhodobě zastáncem tohoto druhu výstupního formátu a oba její technologické programy (CAM350 a BluePrint) ho také používají. Formát IPC-2581 vznikl jako reakce na formát ODB++. Podobně jako ODB++ zahrnuje i IPC-2581 všechna data o desce potřebná pro její výrobu a osazování. Jeho výhodou není jenom to, že je novější a propracovanější, ale hlavně také skutečnost, že je volně dostupný, není totiž vlastněn žádnou konkrétní firmou, jako je tomu v případě formátu ODB++ (firma Mentor Graphics).

O tom, že má služba FabStream velké ambice do budoucna, jistě svědčí i fakt, že se její poskytovatel – firma DownStream Technologies domluvila na spolupráci s předním dodavatelem knihoven součástek pro návrhové systémy – společností Accelerated Designs [4]. Ta disponuje rozsáhlými knihovnami zahrnujícími přes 100 tisíc součástek včetně potřebných schematických symbolů a pouzder navazujících na distributora součástek Digi-Key. Tímto krokem podporuje FabStream návrháře v používání programu SoloPCB, protože ti se tak nemusí tvorbou knihoven potřebných pro návrh desky příliš zabývat.

Software SoloPCB se stahuje z webových stránek FabStream již pro konkrétního vybraného výrobce. Důvodem, proč se nestahuje centrálně bez ohledu na výrobce, je skutečnost, že stažená verze již zahrnuje informace o možnostech daného výrobce. V dialogu asistenta návrhu desky (obr. 2) je již přehledně nastavena tabulka s parametry desky podle počtu vrstev, jejich seřazení a dalších požadavků uživatele (chce potisk, nepájivou masku atd.). Vybráním některé volby se tyto parametry, jako jsou šířka spoje, izolační mezery, tloušťka jednotlivých vrstev, provedení potisku a nepájivé masky, přenáší do návrhového prostředí, takže uživatel se může věnovat jenom vlastnímu návrhu. To je pochopitelně výhoda pro ty, kteří o návrhových pravidlech desky, jejím provedení a dalších záležitostech kolem výroby příliš moc nevědí nebo prostě jenom dají na doporučení daného výrobce. Zájemci o bližší seznámení s programem SoloPCB si jej již nyní mohou stáhnout (byť zatím pouze pro výrobce Mass Design) na webových stránkách FabStream [1].

Obr. 2 Asistent návrhu umožňuje vybrat a nastavit parametry desky přímo podle možností daného výrobce

Obr. 2 Asistent návrhu umožňuje vybrat a nastavit parametry desky přímo podle možností daného výrobce

V současné době je do výroby desek navržených v rámci služby FabStream zařazeno šest výrobců – Mass Design a Bare Board Group (USA), Allfavor Circuits (Čína), Leiton Printed Circuits a WEdirect (Německo), PragoBoard (ČR). Zde je nutné poznamenat, že celý projekt FabStream je zatím ve fázi beta verze a jediným napojeným výrobcem je zatím firma Mass Design z USA s tím, že ostatní výrobci by se měli brzy také připojit.

Zajímavou otázkou jistě je, kdo bude službu FabStream využívat. I když je její koncepce prezentována pro „Do-it Yourself Engineers“, čímž jsou míněni hlavně tzv. „hobbysté“, jistě to nebudou jediní zájemci. Mohou to být i ti, kteří nenavrhují desky příliš často, a tak se jim nákup návrhového systému nevyplatí, nebo také ti, kteří nemají zkušenosti s výrobou desek, nastavením vhodných návrhových pravidel nebo generováním potřebných výstupních podkladů. Může se zkrátka jednat jak o amatéry, tak i profesionály z menších či větších firem. I když nabídka návrhového programu zdarma je jistě velmi lákavá, pro mnohé zájemce může být ještě důležitější také otázka správného zhotovení výrobních podkladů. Vždyť případy, zejména uživatelů programu Eagle, kteří posílají výrobcům kompletní zdrojová data jenom proto, aby se sami nemuseli Gerber a vrtacími daty zabývat, nejsou ojedinělé.

Naproti tomu lze i poměrně dobře odhadnout, pro koho tento koncept návrhu a výroby desky asi vhodný nebude. Nebude to jenom tam, kde se návrhy desek provádějí často a s vysokými nároky, ale i tam, kde je potřeba si výrobce z nejrůznějších důvodů vybírat, nebo tam, kde se počítá s rozšiřováním funkčnosti návrhového systému atd.

V každém případě se jedná o nový, velmi zajímavý trend a jenom čas ukáže, jak bude úspěšný.

Odkazy

[1] FabStream: www.fabstream.com
[2] Návrhový systém DPS zdarma (DPS Plošné spoje od A do Z, č. 2/2010, str. 28–29)
[3] IPC-2581: www.ipc2581.com
[4] Accelerated Designs: www.accelerated-designs.com