česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Veľtrh ELO SYS 2015

DPS 5/2015 | Články
Autor: Expo Center

Výstavisko Expo Center Trenčín vás pozýva na 21. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa bude konať 13. až 16. októbra 2015. Stále je ešte možnosť prihlásiť sa na veľtrh. V minulom roku sa v Trenčíne prezentovalo 201 firiem a ponuku ich noviniek, inovácií i zlepšení si prišlo pozrieť 8 125 návštevníkov.

Organizátor, EXPO CENTER a. s., pripravil tento rok pre vystavujúce firmy viaceré výhody, ako napríklad bezplatnú firemnú elektronickú pozvánku pre obchodných partnerov, tzv. voľnú vstupenku na veľtrh, ktorú stačí už len rozposlať na ľubovoľný počet adries. Vystavovatelia majú taktiež možnosť individuálnej propagácie a zviditeľnenia sa v rámci pripravovaného odborného sprievodného programu. Zároveň im trenčianske výstavisko ponúka bezplatnú prezentáciu – uverejnenie informácií o firme, jej produktoch a novinkách na internetovej stránke www.elosys.sk. Ďalším plusom je WIFI pripojenie a jeden parkovací preukaz pre vystavujúcu firmu zadarmo. Vyššiu kvalitu výstavných priestorov tento rok ponúkne montovaná hala od firmy Röder HTS Höcker GmbH s rozlohou 4 000 metrov štvorcových s kazetovou protišmykovou podlahou a svetlosťou takmer na úrovni denného svetla.

1-3

Záštitu nad veľtrhom opätovne prevzal minister hospodárstva SR. Vďaka odbornej záštite najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v tomto odvetví na Slovensku bude už tradične súčasťou veľtrhu zaujímavý sprievodný program.

4

Už neodmysliteľne k veľtrhu ELO SYS patria súťaže „Elektrotechnický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“, „Konštruktér roka“ a „Unikát roka“, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aj tento rok pripravuje v rámci veľtrhu medzinárodnú konferenciu „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015“, Dni mobilnej robotiky a Seminár znalcov z elektrotechnických, informatických a energetických odborov. Organizátori veria, že aj po tretíkrát sa v Trenčíne bude konať konferencia Perspektívy e-mobility, ktorá v minulom roku zaznamenala výrazný nárast pozitívnych ohlasov z radov odborných návštevníkov. Súčasťou sprievodného programu veľtrhu bude aj Panelová diskusia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. Zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a výskum sa už roky snaží Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava organizovaním Celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci dvadsiateho prvého ročníka veľtrhu ELO SYS pripravuje pre podnikateľov kooperačné podujatie na podporu exportu pod názvom Konferencia SARIO BUSINESS LINK – Riešenia pre elektrotechniku a elektroniku. Jej cieľom je predstavenie tohto projektu, prezentácia SARIO proexportných nástrojov a aktuálnych tendrov v oblasti elektrotechniky v zahraničí. Zároveň konferencia priblíži možnosti financovania exportu a čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v spolupráci s ISA (Investment Support Association). Pre odbornú verejnosť je určená aj sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne venovaná témam „Možnosti využitia alternatívnych pohonov v malých osobných a úžitkových vozidlách“, „OPTICKÁ MULTISPEKTRÁLNA METÓDA PRE NAVIGÁCIU UGV (Unmanned Ground Vehicle)“ a „MEMS A ICH APLIKÁCIE POUŽITIA“. V sprievodnom programe nebudú chýbať ani rôzne prezentácie vystavujúcich spoločností.

Veľtrh ELO SYS je vhodnou príležitosťou na posilnenie podnikateľskej pozície a podporu úspechu v ďalšom období. Bližšie informácie o veľtrhu ELO SYS 2015 sú k dispozícii na internetovej stránke www.elosys.sk.