česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Kniha, která vás může zajímat: Analog Engineer’s Pocket Reference - Art Kay a Tim Green, Texas Instruments

DPS 5/2015 | Články
Autor: Redakce

Třetí edice této referenční příručky vychází z 50letých zkušeností v oboru analogové elektroniky. Původní stránky plné diagramů a tabulek byly nahrazeny prakticky a přehledně seřazenými informacemi, které mohou být rychlým a užitečným pomocníkem každému, kdo se elektronikou zabývá, a to přesto, že je převážná část informací zaměřena na analogovou techniku. Tato příručka ve formě eBook nebo v PDF formátu nabízí na 97 stránkách informace na téma zpracování signálu, od šířky operačního zesilovače a jeho stability až po A/D a D/A převody.

kniha

Jednotlivé kapitoly

Sedm kapitol příručky se dále člení do dílčích témat, z nichž vybíráme ty nejzajímavější:

1. Conversions

Fyzikální konstanty

Standardní předpony jednotek

Převody metrických/palcových

jednotek, teploty

2. Discrete components

Barevné kódy a hodnoty rezistorů

Typy, značení a hodnoty kondenzátorů

Diody a LED

3. Analog

Rovnice pro kondenzátory a indukčnosti

Nabíjení a vybíjení kondenzátorů

Definice pro dB

Pole a Zero

RMS

Logaritmické matematické definice

4. Amplifier

Základní konfigurace a šířka pásma OZ

Odezva malé změny signálu

Rovnice pro šum a stabilitu

SPICE analýzy

5. PCB and wire

Bezpečné mezery plošných spojů

Oteplení na vnitřních vrstvách desky

Odpor plošných spojů

Kapacita a indukčnost měděných ploch a via otvorů

Odpor a max. proud vodičů

Specifikace koaxiálních kabelů

6. Sensor

Přehled teplotních snímačů

Termistory

Teplotní charakteristika diod

Termočlánky

7. A/D conversion

Binární-hex převod

Převodní funkce A/D a D/A

Signal-to-noise ratio

Total Harmonic Distortion

Komu je kniha určena

Informace v této příručce jsou určeny nejen vývojovým pracovníkům, studentům, inženýrům a technikům z oboru analogové elektroniky, ale i všem ostatním zájemcům o elektroniku.

Kde lze knihu získat

Na základě registrace je možné tuto příručku získat zdarma jako eBook nebo ve formátu PDF na internetových stránkách společnosti Texas Instruments: www.ti.com/ww/en/analog/ebook/analogrefguide.

O autorovi

Autory této příručky jsou experti na operační zesilovače společnosti Texas Instruments – Art Kay a Tim Green. Art Kay (Linear Applications Manager) se specializuje na obvody pro zpracování signálu senzorů a průmyslové aplikace. Je odborníkem na šum operačních zesilovačů, publikoval na toto téma několik knih a článků. Tim Green (Senior Applications Engineer) analyzuje a zkoumá výstupní impedanci (Zo) a stabilitu operačních zesilovačů. Má 32leté zkušenosti s řídicími obvody bezkartáčových motorů, tryskových leteckých motorů, systémů pro sběr dat, CCD kamer