česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Zrychlený návrh DPS v programu EAGLE pomocí DesignLink

DPS 1/2013 | Články
Autor: Ing. Michal Mokříž, CADware

Součástí programu EAGLE je služba v podobě funkce DesignLink, která může usnadnit a zrychlit návrh DPS.

Základem DesignLink je automatické připojení programu EAGLE k rozsáhlé on-line databázi elektronických součástek společnosti Farnell. Návrhář tím získá okamžitý přístup k aktuálním informacím o součástkách přímo z prostředí programu EAGLE, což mu usnadní jejich výběr a zkrátí dobu návrhu.

Zrychlený návrh DPS v programu EAGLE pomocí DesignLink 1

Obr. 1 Ikona DesignLink v editoru schémat programu EAGLE

Pomocí služby/funkce DesignLink lze získat přístup k databázi čítající více než 400 000 součástek. Databáze obsahuje pravidelně aktualizované informace technického i obchodního charakteru, které je možné prohledávat – např. katalogový list, cena, dostupnost, objednací kód. Výsledky hledání lze snadno přenést do programu EAGLE nebo použít pro objednání součástek přímo u společnosti Farnell.

Zrychlený návrh DPS v programu EAGLE pomocí DesignLink 2

Obr. 2 Výsledky hledání „LM555“ v databázi Farnell

DesignLink je integrován do uživatelského prostředí programu EAGLE. Ikona DesignLink se nachází v editoru schémat i editoru desek (v pravém horním rohu) a zajišťuje spuštění ovládacího ULP uživatelský program).

Volba General

DesignLink nabízí dva základní způsoby, jak hledat součástku v databázi Farnell. První způsob – volba General – spustí obecné vyhledávání. Do vyhledávacího pole se zadá hledaný text (např. LM555) a výsledkem je seznam součástek, jejichž záznam obsahuje hledaný výraz.

Volba Schematic

Druhý způsob – volba Schematic – spustí automatické vyhledávání všech součástek použitých ve schématu (součástky se vyhledávají podle hodnoty VALUE). Výsledkem je seznam součástek doplněný o objednací kódy Farnell (ideální případ). Ve většině případů se ve schématu najde alespoň jedna součástka, která nemá přiřazen objednací kód Farnell, pak se v seznamu součástek objeví místo objednacího kódu hodnota „unknown“. Dvojitým kliknutím na tuto položku se spustí obecné vyhledávání (General) a tímto způsobem můžete zkusit najít odpovídající součástku a její objednací kód sami. Nalezené objednací kódy se automaticky uloží jako atribut k jednotlivým součástkám ve schématu.

Zrychlený návrh DPS v programu EAGLE pomocí DesignLink 3

Obr. 3 Údaje z databáze Farnell přidané k součástce LM555 jako atributy desek najednou

Součástky v některých knihovnách programu EAGLE již obsahují objednací kódy Farnell, zatímco jiné součástky/knihovny tyto kódy neobsahují. Objednací kódy Farnell je možné přidat k součástce do knihovny pomocí ULP „designlink-lbr.ulp“. Tento ULP zkusí vyhledat součástky z knihovny programu EAGLE v databázi Farnell a potom přidat či aktualizovat objednací kódy nalezených součástek. Během aktualizace se každé nalezené součástce přidají 3 atributy >MF = = výrobce, >MPN = kód součástky, >OC_FARNELL nebo OC_NEWARK = objednací kód Farnell/Newark.

EAGLE DesignLink se poprvé objevil ve verzi 5.10. Nejprve to byl pouze „ručně spouštěný“ ULP program, později se objevily ikony pro spuštění v editoru schémat/desek. ULP program se postupně vyvíjel. Nejprve byla funkce DesignLink přístupná jen pro registrované uživatele až do současné podoby, kdy je standardní součástí aktuální verze programu EAGLE.

Díky propojení s databází součástek Farnell je možné snadno zjistit potřebné údaje o vybrané součástce (katalogový list, cena, dostupnost) i možnost součástku přímo objednat u Farnell (Farnell objednací kód).