česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

EDA Multiboard Panel Builder: práce s více deskami najednou

EDA Multiboard Panel Builder, jeden z modulů programu PCB-Investigator, umožňuje najednou načíst a zobrazit více různých desek plošných spojů tak, aby bylo možné sledovat určitý spoj, který vede přes několik vzájemně propojených desek. Propojené desky se běžně vyskytují v modulárních a mechatronických zařízeních a tento program jejich vývoj usnadňuje. Integrování elektroniky v systémech si často vyžaduje změnu jednotlivých desek v dílčí částech celého systému a jejich rotaci v panelu. EDA MultiboardPanel Builder umožňuje obojí – importovat data více desek a volně je vložit podle potřeby na panel.

EDA Multiboard Panel Builder: práce s více deskami najednou 1

Obr. 1 Zobrazení několika různých desek najednou

Načtení desek navržených v různých programech, jako jsou např. CR5000 (Zuken), Expedition nebo PADS (Mentor Graphics), je umožněno přes formát dat ODB++ nebo IPC2581. Program umožňuje načíst desky vytvořené v různých návrhových systémech a kombinovat je do jednoho panelu. Protože při načtení desek se zachovávají i informace o spojích, umožňuje program provádět tzv. cross-probing mezi jednotlivými deskami. Vybráním spoje na určité desce (nebo v seznamu spojů) se spoj se stejným názvem zvýrazní i na dalších deskách v panelu. Funkce cross-probing funguje i u sběrnic, takže vyhledávání jejich spojů jdoucích přes několik desek je velmi jednoduché. K dispozici je také Component Manager a rozpisky použitého materiálu (BOM).

EDA Multiboard Panel Builder: práce s více deskami najednou 2

Obr. 2 Natočení desky pod libovolným úhlem

Vytváření mechatronických systémů na stejné desce v různých místech systému si vyžaduje možnost natočení desky. Protože ODB++ tuto možnost také podporuje, je natočení desky v programu možné v celém rozsahu 0° až 360°.

Modul EDA Multiboard Panel Builder nabízí v rámci programu PCB-Investigator kompletně nové řešení při návrhu DPS. Jeho použití je velmi jednoduché a k jeho zvládnutí tak stačí minimální čas. Vývojářům nabízí nové možnosti, protože umožňuje načíst výstupy z různých návrhových systémů a sledovat spoje, které jsou vedeny přes více desek. Umožňuje sloučení ODB++ dat několika různých desek do jednoho panelu bez ztráty informací.

Tento program vznikl jako reakce na požadavky trhu – doposud žádný EDA program nedokázal při zachování všech potřebných informací načíst více různých desek do jednoho panelu.

Poznámka: EDA Multiboard Panel Builder je jedním z modulů programu PCB-Investigator firmy EasyLogix.de.

Více informací je k dispozici na:

www.easylogix.de

www.pcb-investigator.com.