česky english Vítejte, dnes je sobota 18. květen 2024

Významné veletrhy z oboru elektroniky a IT v Norimberku

DPS 6/2013 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Výstaviště v Norimberku nabízí celou řadu zajímavých veletrhů a konferencí zaměřených na elektroniku a informační technologie, které přilákají ročně přes 4 100 vystavovatelů a více než 121 tisíc návštěvníků. Podívejme se proto trochu blíže na zaměření některých těchto akcí, na vlastní výstaviště i na město Norimberk jako místo konání veletrhů.

Norimberk

Norimberk je díky své poloze ideálním místem pro konání mezinárodních veletrhů. Pro návštěvníky z Čech je důležité, že je s Prahou spojen dálnicí i železnicí. Navíc je zde také mezinárodní letiště s navazujícími lety do Mnichova nebo Frankfurtu. S půl milionem obyvatel není Norimberk až tak velké město a o to jednodušší je zde dojet vozem přímo na výstaviště či do hotelu. Historická část města s hradem, středověkými ulicemi a muzeem Albrechta Dürera leží přímo v centru a nabízí neopakovatelnou atmosféru v tomto i jinak velmi příjemném městě.

Výstaviště

Veletržní centrum v Norimberku je velmi moderní. Kompaktní areál s plochou 170 000 m²je možné díky několika vstupním branám rozdělit na různě velké části a přizpůsobit tak výstavní plochu konkrétním požadavkům právě probíhající akce. Logistická a zásobovací část areálu je zcela oddělena od výstavní, takže nedochází k dopravním zácpám. Zázemí i servisní zařízení pro vystavovatele, návštěvníky i novináře jsou dobře vybavená. Návštěvníci veletrhu jistě ocení snadnou dostupnost výstaviště, ať již autem, nebo podzemní drahou. Rozsáhlá parkoviště jsou vybavena nejmodernějším parkovacím navigačním systémem v Evropě, takže nalezení volného místa je vskutku otázkou krátké chvíle.

IT-SA

IT-SA je evropský veletrh zaměřený na bezpečnost v oboru informačních technologií. Je určen pro profesionální pracovníky zabývající se touto problematikou. Doprovodný kongresový program se obvykle zabývá otázkami, jako jsou prevence ztráty dat, ochrana biometrického přístupu, bezpečnost aplikací, zabezpečení terminálů atd. Protože letošní ročník proběhl právě v době uzávěrky tohoto vydání časopisu, uvádíme zde údaje z roku 2012: IT-SA se zúčastnilo 334 vystavovatelů, více než 6 tisíc návštěvníků a konference zaměřené na bezpečnost průmyslových IT systémů a cloudových aplikací se zúčastnilo přes 250 odborníků.

SPS IPC DRIVES

Letošní ročník této mezinárodní akce se bude konat ve dnech 26.–28. 11. 2013, takže případní zájemci mají ještě možnost se jí zúčastnit. Bude zaměřena na elektrickou automatizaci, systémy a komponenty (řídicí technika, pohony, obsluha a monitorování chodu, průmyslová komunikace, IPCs, mechanické systémy a periferie, průmyslový software, senzorika, technologie rozhraní atd.). V roce 2012 se tohoto veletrhu zúčastnilo téměř 1 500 vystavovatelů (z toho 19 z České republiky).

embedded world

S více než 860 vystavovateli a 22 tisíci návštěvníky je embedded world nejen největší akcí na norimberském výstavišti, ale i největším veletrhem a konferencí se zaměřením na embedded systémy v elektronice na světě.

Embedded world je také bezesporu jedním z nejznámějších a odborníky z ČR a SR nejnavštěvovanějších veletrhů. Zajímavou doprovodnou akcí tohoto veletrhu je také jednodenní Student Day, který nabízí studentům z Německa, Rakouska a Čech speciální program a zajímavé informace užitečné pro jejich další kariérní růst. Příští veletrh embedded world se uskuteční 25.–27. 2. 2014.

SMT Hybrid Packaging

Tato mezinárodní akce pro systémovou integraci v mikroelektronice je u nás také velmi dobře známá. Její náplní je technologie osazování desek plošných spojů, pájení, desky plošných spojů, testování, EMS, sítotisk, výroba na zakázku atd. V tomto roce se zde prezentovalo celkem 516 vystavovatelů ze 27 zemí světa (z České republiky byly zastoupeny 3 firmy). Celkový počet návštěvníků z 50 zemí přesáhl hranici 20 tisíc, z nich pak 14 % přijelo z ČR. Příští veletrh SMT Hybrid Packaging proběhne ve dnech 6.–8. 5. 2014.

Doprovodná konference ECWC13

Tuto akci pořádá na norimberském výstavišti organizace EIPC (European Institute of Printed Circuits). Konference o elektronických obvodech se koná jednou za 3 roky v různých částech světa. Náplní akce budou přednášky předních světových odborníků a exkurze do významných firem v okolí Norimberka.

PCIM Europe

Mezinárodní veletrh a konference pro výkonovou elektroniku a její použití se zaměřuje na výkonové polovodiče, aktivní a pasivní součástky, hospodaření s teplem, senzory, ASIC obvody, simulační a vývojový software, nepřerušitelné zdroje napájení (UPS), magnetické materiály a materiály pro cívky, systémy energetického managementu, větrnou a solární energii, chytré sítě, průmyslovou elektroniku atd. V tomto roce vystavovalo na PCIM Europe celkem 480 firem z 27 zemí světa (1 z Čech) a zavítalo sem více než 8 tisíc návštěvníků (cca 100 z Čech). Příští veletrh PCIM Europe se bude konat 20.–22. 5. 2014.

SENSOR+TEST

Tento veletrh pořádá na norimberském výstavišti organizace AMA –Odborný svaz pro senzoriku, který sdružuje zhruba 480 podniků a výzkumných ústavů, většinou německých. Zaměřením veletrhu jsou jak senzory, tak měřicí a zkušební technika a navazující služby. V rámci těchto oborů jsou zde zastoupeny materiály a komponenty senzorů, senzorové systémy a měřicí přístroje, vývoj, výroba, testování a kalibrace, sběr a vyhodnocení dat, ale i poradenství, zakázková měření atd. Tento rok se veletrhu zúčastnilo 543 vystavovatelů (28 zemí) a 7 810 návštěvníků (37 zemí). Příští veletrh proběhne ve dnech 3.–5. 6. 2014 a jeho hlavním zaměřením bude bezpečnost osob, životní prostředí, zařízení a výrobky.

Uvedené veletrhy a konference samozřejmě nepředstavují kompletní přehled všech akcí z oboru elektroniky, které se na norimberském výstavišti konají. Nepravidelně zde probíhají ještě další akce, např. konference E|DPC (Electric Drives Production) nebo výstava s konferencí EuMW (European Microwave Week).

www.it-sa.de

www.mesago.de/de/SPS/home.htm

www.embedded-world.de

www.mesago.de/de/SMT/home.htm

www.ecwc13.org

www.mesago.de/en/PCIM/home.htm

www.sensor-test.de