česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

Společnost HARTING oslavila 70 let účasti na veletrhu Hannover Messe

DPS 4/2017 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz
0.jpg

Německá firma Harting (HARTING Technology Group) měla letos dobrý důvod k oslavě: tato rodinná firma patří mezi několik málo vystavovatelů, kteří se každoročně zúčastňují prestižního průmyslového veletrhu Hannover Messe, a to již od roku 1947.

Ostatně to byl i důvod, proč její účast na letošním ročníku tohoto veletrhu proběhla pod heslem „HARTING@Hannover Messe: silné spojení po 70 let“. Vystavované výrobky a řešení nenechaly nikoho na pochybách, že Harting hraje vedoucí úlohu v digitální transformaci průmyslu a že se zaměřuje na produkty, které přinášejí koncovým zákazníkům mnohé výhody.

Nejsou to ovšem jen produkty a řešení, díky kterým firma HARTING stojí na pozornost – zajímavá a poučná je také její historie. Wilhelm Harting, zakladatel firmy, si jistě na začátku nepomyslel, že jeho vnoučata povedou v roce 2017 společnost, která zaměstnává 4 300 lidí a je ve svém oboru známá po celém světě.

Když na konci války v roce 1945 otevřel Wilhelm Harting v německém Mindenu (asi 100 km západně od Hannoveru) svou malou dílnu „Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten“, potřeboval najít zákazníky pro své výrobky (elektrické ohradníky, žehličky a různé ohřívače). Prezentace na výstavě se tak nabízela jako vhodná možnost, jak seznámit se svými produkty širší veřejnost, a tak se rozhodl i se svojí rodinou zúčastnit výstavy v Hannoveru.

1
Obr. 1 První stánek na Hannover Messe v roce 1947

První výstava tehdy trvala celých 21 dní a byla otevřena pouze německým vystavovatelům. Vystavené produkty od 1 300 firem přilákaly 736 tisíc návštěvníků a generovaly obchod v hodnotě 32 milionů dolarů, což byl na tehdejší poválečné období obrovský úspěch. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že v té době bylo v samotném Hannoveru k dispozici pouze 180 hotelových pokojů, a tak tisícům návštěvníků nezbylo než si najít ubytování v soukromí.

2
Obr. 2 Hartingova rodina přichází na Hannover Messe (1950).
Malý hoch, dnes téměř osmdesátiletý, měl na letošní výstavě zahajovací projev.

Již během prvních let se projevil podnikatelský duch zakladatele firmy, který měl cit pro potřeby průmyslu, zákazníků a trhu. Během následujících deseti let vyráběla firma HARTING širokou paletu výrobků, od lékařských přístrojů přes magnetofony až k automatům na přehrávání gramofonových desek. V roce 1956 si společnost HARTING nechala patentovat svůj první konektor typu Han®, který spolu s dalšími typy vyráběných konektorů předznamenal začátek velkého úspěchu na trhu průmyslové spojovací techniky a upevnil postavení firmy v tomto oboru. Nebyly to ovšem pouze konektory, ale třeba i prodejní automaty na cigarety a další výrobky, které přispěly ke zvýšení výroby a odbytu. Koncem 70. let minulého století zahájila společnost HARTING novou éru podnikání zaměřenou na zahraniční trhy, což byl první krok na cestě k jejímu globálnímu působení.

3
Obr. 3 Stánek HARTING v roce 1950

Postupně se firma oprostila od různorodých produktů a začala se plně věnovat průmyslové spojovací technice. Celá řada různých konektorů byla doplněna o další navazující produkty včetně softwaru. Dnes nabízí kompletní propojovací řešení pro různé průmyslové aplikace ve třech směrech – přenos dat, signálu a energie. Protože neustále sleduje nové nastupující trendy, stala se i dodavatelem řešení pro Průmysl 4.0. S tím souvisí i výroba elektromagnetických ventilů, stejně jako výroba hardwaru a softwaru pro robotiku a automatizaci.

Jako příklad inovativního přístupu k požadavkům trhu ze strany společnosti HARTING lze uvést např. miniaturizaci průmyslových konektorů pro připojení k senzorům, kamerovým systémům a spínačům, které samy o sobě již miniaturní jsou. Právě chybějící miniaturní připojovací technika bránila dalšímu zmenšování rozměrů těchto, ale i dalších přístrojů. Nový konektor M8 řeší tento problém elegantním způsobem, když v miniaturní podobě zajišťuje end-to-end Ethernet připojení až do 100 Mbits a PoE.

Jiným příkladem je řada konektorů PushPull V4 Industrial určená pro přenos dat, signálů a napájení. Odolávají agresivním chemikáliím, v připojeném stavu jsou zajištěné proti rozpojení a mají nové upevnění a utěsnění kabelu.

HARTING Technology Group, jak se dnes celá společnost jmenuje, zaměstnává téměř čtyři a půl tisíce pracovníků ve svých závodech a pobočkách ve 43 zemích světa a dosahuje obratu přibližně 586 milionů eur.

Společnost HARTING zůstala výstavě Hannover Messe věrná dodnes. O důležitosti její účasti na tomto veletrhu svědčí i 1 600 m2 výstavní plochy letošního roku, přičemž její produkty byly navíc vystavovány i v několika dalších společných expozicích.

4
Obr. 4 Stánek HARTING v roce 2016 navštívil i Barack Obama a kancléřka Merkelová

(mklauz) @dps-az.cz