česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

DesignSpark Mechanical: program pro návrh ve 3D zdarma

DPS 6/2013 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz CADware

Společnost RS Components, jeden z největších distributorů součástek na světě, představila koncem září novou aplikaci DesignSpark Mechanical [1], která je pro uživatele k dispozici zdarma (obr. 1). Tento 3D program je určen pro snadné a rychlé vytváření prostorových modelů a sestav v elektronice a elektrotechnice. Tím RS Components navazuje na svůj již zavedený program pro návrh desek DesignSpark PCB [2], který rovněž poskytuje zdarma. DesignSpark Mechanical sice umožňuje načítat desky plošných spojů vytvořené v DesignSpark PCB a pracovat s nimi ve 3D, ale jedná se o samostatný program, který není nijak vázán pouze na spolupráci s Design- Spark PCB.

Obr. 1 Prostředí programu DesignSpark Mechanical s vytvořeným 3D modelem

Obr. 1 Prostředí programu DesignSpark Mechanical s vytvořeným 3D modelem

Mnohé jistě napadne otázka, proč dává firma RS Components tento program zdarma. Důvod je stejný jako v případě jejího programu pro návrh desek (výše zmíněný DesignSpark PCB): RS Components je distributorem součástek, a pokud její ohromnou knihovnu součástek (i jejich 3D modelů) budou návrháři využívat, budou mít investice vynaložené na oba programy dobrou návratnost. Uživatelé si samozřejmě v obou programech mohou vytvořit vlastní komponenty, ale jistě je pro ně jednodušší sáhnout po těch již hotových, které zahrnují i všechna data potřebná pro objednání, pro snadné vytvoření výpisu materiálu atd.

Program DesignSpark Mechanical vyvinula pro RS Components americká firma SpaceClaim [3], výrobce 3D softwaru SpaceClaim Engineer. Již na základě této informace lze předpokládat, že DesignSpark Mechanical není žádná hračka, byť jistě nemá všechny možnosti profesionálního programu.

Podle společnosti RS Components je DesignSpark Mechanical určen zájemcům o 3D modelování, kteří si nemohou dovolit koupit relativně drahé 3D programy a/nebo nechtějí ztrácet čas školením či studováním rozsáhlých manuálů komplikovaných programů. DesignSpark Mechanical je zdarma a čas potřebný k osvojení si práce s ním má být minimální.

I když jistě existují i jiné 3D programy, které jsou uživatelům poskytovány zdarma, má DesignSpark Mechanical jednu velkou výhodu – 38 tisíc 3D modelů součástek v rozsáhlé online knihovně od RS Components umožňuje konstruktérům celý proces modelování výrazně urychlit. Návrháři desek potom ocení možnost načtení jejich desky do 3D prostředí, jak ze systému DesignSpark PCB, tak i z dalších návrhových programů (pokud mají IDF nebo STEP výstup). Firma RS Components jde ale ještě dále, když ve spolupráci se společností TraceParts, předním světovým výrobcem nástrojů pro správu 3D dat, zpřístupnila miliony modelů z online CAD portálu [4] ve formátu vhodném právě pro DesignSpark Mechanical.

Vraťme se ale k vlastnímu programu a podívejme na některé jeho detaily. DesignSpark Mechanical využívá metodu zvanou „přímé modelování“, která se podstatně liší od tradičního 3D CAD softwaru založeného na geometrických prvcích a parametrech. Všechny základní návrhy lze vytvořit snadno a rychle pomocí čtyř základních povelů pro tažení, přesunutí, vyplnění a spojení v kombinaci s využitím známých klávesových zkratek systému Windows (kopírovat, vložit atd.). Tím je ovládání programu velmi intuitivní i pro nové uživatele.

Protože jsem měl tento program k dispozici až v době uzávěrky tohoto vydání časopisu, omezím se zde zatím pouze na první dojmy. Stažení programu i instalace proběhly zcela jednoduše a bez problému. Program je v češtině, což je jistě výhodou pro všechny, kteří příliš neovládají technickou angličtinu. Rychlé zhlédnutí uživatelského prostředí mi naznačilo, že má program intuitivní ovládání, protože je k dispozici jen několik málo ikon a nabídek povelů. Program naskočil v trigonometrickém zobrazení, a tak jsem si hned mohl vyzkoušet nakreslit několik ploch v podobě obdélníků a kruhů. Při kreslení program automaticky zobrazuje kóty s rozměry daných částí ploch. Co mě však zaujalo ještě více – přepsáním kóty se rozměr odpovídajícím způsobem hned změnil. Při tažení hrany plochy program opět pomocí kóty ukazoval, o kolik se rozměr mění proti původnímu stavu. Natočením prostoru do roviny XZ jsem jednoduše tažením hrany do osy Z vytvořil blok. Zpětným natočením prostoru do trigonometrického zobrazení jsem pokračoval v pokusech přímo ve 3D. Najetím na hranu kvádru mně šipky naznačovaly různé možnosti – protažení hrany, ale také sražení či zaoblení hrany podle potřeby. Přidal jsem další plochy a válec a různě zkombinoval. Různé fáze kreslení jsou zachyceny na obr. 2. Nejedná se sice o žádný reálně použitelný výsledek, ale vzhledem ke krátkému času, který jsem tím strávil (bez nutnosti číst návod), se mi zamlouval.

Obr. 2 Záběry na různé fáze kreslení

Obr. 2 Záběry na různé fáze kreslení

Obr. 3 Deska načtená přes IDF interface z programu PADS bez použití 3D modelů (nahoře vyplněný model v perspektivním zobrazení, uprostřed drátový model s potlačením neviditelných hran, dole náhled během otáčení)

Obr. 3 Deska načtená přes IDF interface z programu PADS bez použití 3D modelů (nahoře vyplněný model v perspektivním zobrazení, uprostřed drátový model s potlačením neviditelných hran, dole náhled během otáčení)

Dále jsem vyzkoušel IDF interface – v návrhovém programu PADS jsem vygeneroval IDF soubor (resp. soubory .emn a .emp) a načetl ho do DesignSpark Mechanical (obr. 3). Deska se hned načetla, ale všechny součástky byly zobrazeny jen jako kvádry, protože program neměl k dispozici jejich 3D modely. Načtením jiné desky jsem pak zjistil, že pokud měly součástky v programu PADS zadanou výšku, kvádry tuto výšku převzaly. Kdybych měl k dispozici 3D modely součástek, získal bych jejich reálné zobrazení. Kromě IDF dokáže program načíst i formáty STEP a STL.