česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

EPCI – Evropský institut pro pasivní součástky

DPS 1/2017 | Články
Autor: EPCI

Představení EPCI

Evropský institut pro pasivní součástky (EPCI) byl založen v červenci 2015 v Lanškrouně s cílem podpořit průmysl pasivních součástek v ČR a v Evropě. Zakladatel a prezident společnosti Ing. Tomáš Zedníček, Ph.D., v této iniciativě navázal na své zkušenosti z dlouholetého působení na pozici celosvětového technického manažera tantalových kondenzátorů ve společnosti AVX, vůdčího dodavatele pasivních součástek, a svých kontaktů v průmyslu, zejména s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Kořeny EPCI však sahají již do roku 2009, kdy se v souvislosti se vstupem ČR do ESA konalo v Lanškrouně setkání českých výrobců pasivních součástek a univerzit se zástupci ESA a ministerstva dopravy. Cílem setkání iniciovaného právě T. Zedníčkem bylo představit schopnosti českého průmyslu a akademie v oblasti pasivních součástek technickému vedení ESA a využít tak příležitosti pro české subjekty zapojit se do vesmírných programů ESA. Příjemná neformální setkání, již bez účasti ESA, se od té doby konají pravidelně, nyní pod záštitou EPCI.

Vize, cíle a mise

V dnešní informační společnosti jsme zahlceni informacemi různé kvality, hloubky a hodnověrnosti, tj. v současné době dá více práce informaci ověřit než ji získat. Povrchní, zavádějící informace přitom mohou mít fatální následky s obrovskými náklady, ztrátou reputace, prestiže firmy apod. Řada HW designerů ztrácí například důvěru v líbivé, přesvědčující prezentace výrobců, které mají větší reklamní hodnotu než technickou, a obrací se často raději na neověřené zdroje z internetu. Evropa byla a stále ještě je technologická velmoc stojící na logice myšlení a hlubokých znalostech. Trend konzumní společnosti zaměřené na povrchní hodnoty a rychlé cíle však už začíná hrozit ztrátou dlouholetých zkušeností předávaných mezi generacemi.

Cílem, vizí a misí EPCI je spojovat odborníky v oblasti pasivních součástek a stát se nezávislým, ověřeným zdrojem informací pro další rozvoj evropské konkurenceschopnosti v tomto oboru.

EPCI – Evropský institut pro pasivní součástky

Klíčové projekty

Činnost EPCI se zaměřuje na následující oblasti:

  • Vybudování databáze evropských výrobců, zkušeben a univerzit v oblasti pasivních součástek. Databáze na webové stránce EPCI již obsahuje kolem 150 subjektů.
  • e-PassiveBook – zpracování nezávislé online příručky pasivních součástek.
  • e-Symposium – zpracování databáze technických dokumentů o pasivních součástkách, které bude možné použít ve formě uživatelsky definovaného elektronického sympozia.
  • Školení a lektorská činnost zejména v oblasti kondenzátorů pro univerzity i soukromé firmy.

Úspěchy, reference a ocenění

Za dobu své krátké existence se podařilo EPCI vybudovat respekt u odborné veřejnosti, zvláště pak v souvislosti se spoluprací s ESA a vesmírnými aplikacemi. EPCI byl přizván do programového výboru konference ESA SPCD (Space Passive Components Days), který se konal v říjnu 2016 v sídle ESA ESTEC v Holandsku, a aktivně se podílel na organizaci tohoto největšího sympozia pasivních součástek s účastí přes 220 návštěvníků. V rámci SPCD proběhlo půldenní školení registrovaných zájemců a zaměstnanců ESA v kondenzátorových technologiích lektorované EPCI prezidentem T. Zedníčkem. Poctou ze strany ESA pak bylo svěření moderování a klíčový příspěvek do otevřené diskuse na horké téma využití komerčních součástek ve vesmírných aplikacích. (Příspěvek lze nalézt na stránkách EPCI v menu download.)

EPCI aktivně spolupracuje v oblasti vesmírných aplikací i v rámci českého prostředí s ESA brokerem, zástupci ministerstva dopravy a nabídne své mentorské služby vznikajícímu ESA BIC inkubátoru.

Významným úspěchem je rovněž nominace EPCI na cenu ELEKTRA – „Oscara“ evropského elektroprůmyslu“ v roce 2016 v kategorii „education & support“. Nominační večer s vyhlášením výsledků se konal 1. prosince 2016 v Londýně.

Kontakt

Webové stránky European Passive Components Institute lze zhlédnout na web adrese: www.passive-components.eu, kontaktní e-mail: secretary@passive-components.eu.