česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

Aplikátory Select Coat pro selektivní lakování

DPS 4/2018 | Články
Autor: Nordson ASYMTEK

Série aplikátorů Select Coat, která zahrnuje SC-350 Select Spray a SC-300 Multi Mode, představuje velmi univerzální aplikátory pro selektivní lakování, které podporují široký rozsah viskozit ředěných i neředěných laků. Vyznačují se rychlým spuštěním i vypnutím, čímž dovolují optimalizovat své pohyby. Jako příslušenství mohou mít čtyřpolohové naklánění a duální provedení.

S aplikátory Select Coat lze zajistit různé způsoby lakování v širokém rozsahu viskozit kapalin. Všechny zajišťují jednotnou tloušťku i konstantní šířku vrstvy laku a mohou být použity pro bodové, čárové a plošné lakování. Aplikátory Select Coat jsou určeny pro použití spolu s lakovacím systémem Select Coat.

Aplikátor SC-350 Select Spray

Aplikátor SC-350 Select Spray je specificky optimalizován k atomizaci lakovacích kapalin, čímž lze získat ostré hrany lakování a tenkou, jednotnou vrstvu laku při vyšších rychlostech. Tento aplikátor nabízí možnosti lakování i při spodní a horní hranici viskozity laku pro atomizované nanášení laku. Účinně nanáší ředěné kapaliny, zatímco snižuje potřebu ředidla a omezuje tzv. „cobwebbing effect“ při vytvrzování laku na vzduchu. Při vyšších viskozitách zajišťuje tento aplikátor jednotné pokrytí při vyšších rychlostech.

Použití vzduchu je u SC-350 optimalizováno tak, aby se šířka nánosu laku pohybovala v dané toleranci, dosáhlo se potřebné viskozity a zrychlilo lakování. Použití nižšího tlaku vzduchu vede k těsnějším tolerancím lakování a tenčím vrstvám při vyšších rychlostech lakování v širším rozsahu viskozit laku.

SC-300 Multi-Mode: tři módy lakování

Univerzální SC-300 Multi-Mode nabízí v jednom aplikátoru všechny tři módy lakování (bead, monofilament a swirl) – viz obr. 2.

Aplikátory Select Coat pro selektivní lakování

Mód Bead: proud laku je nanesen na desku v místech, kde jsou součástky rozloženy velmi blízko k zakázaným oblastem lakování nebo kde je potřeba dalšího materiálu k ochraně oblastí desky s vysokou impedancí. Tento pracovní mód může být také použit pro bodové lakování.

Mód Monofilament: Tento vzor lakování je docílen ovládáním tlaku a množství kapaliny v ústí trysky. Přídavný vzduch v trysce strhává proud laku v přesném úhlu tak, že rotuje kolem své osy a tvoří kónický vzor ve smyčce. Tento mód je ideální pro nanášení různých šířek při zajištění ostré hrany povlaku, což vede k rychlejším pracovním cyklům.

Mód Swirl: Tohoto vzoru lakování se dosáhne zvýšením tlaku vzduchu a snížením průtoku tryskou. Sklopené trysky navádí vzduch na proudící lak tak, že ho roztočí do kuželovitého tvaru. Výsledkem je stabilní vzor lakování s výbornou kontrolou šířky nanášeného pruhu laku. Protože proudy vzduchu způsobují slabou atomizaci laku, je možné dosáhnout i extrémně slabých lakovacích vrstev. Tento mód lakování se hodí tam, kde je vyžadováno tenké selektivní lakování.

Více o aplikátorech Select Coat na: www.nordson.com/en/divisions/asymtek/products/applicators/select-coat-applicator- series