česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Používání mycích kapalin s neutrálním pH

DPS 3/2011 | Články
Autor: E-Tronics

V tradičním pojetí jsou vodou ředitelné mycí prostředky založeny na alkalické bázi, což jim umožňuje odstraňovat zbytky přetavených fluxů. Alkalita samozřejmě přispívá ke stabilitě procesu, ve kterém pH pufry zabezpečují funkční vlastnosti mycích kapalin. Účinnost mycích kapalin je stále největším problémem, zejména pak v souvislosti s novými generacemi pájecích past, které s sebou často nesou větší nároky na čištění zbytků tavidel po přetavení. Další výzvou je pak vznikající požadavek na mycí kapaliny disponující neutrálním pH.

Obr. 1 Deska po přetavení

Obr. 1 Deska po přetavení

Požadavky na neutrální hladinu pH jsou zejména podporovány neustále se zvyšujícím důrazem na šetrnost k životnímu prostředí v elektrotechnickém průmyslu. V posledních deseti letech došlo v této oblasti nejen k miniaturizaci, ale také k zavedení bezolovnatých tavidel, omezování použití VOC a používání materiálů bez halogenidů. Novinkou je pak snaha o použití mycích kapalin s neutrální hladinou pH. Aby byl kompenzován nedostatek zásaditosti, která vylepšuje mycí vlastnosti, jsou do kapalin přidávány jiné složky – rozpouštědla, která pomáhají odstranit zbytky tavidel z osazených DPS. Tato schopnost rozpouštět, v kombinaci s vhodným surfaktantem, umožňuje mycí kapalině odstranit i ty nejtěžší zbytky tavidel. Důležitým faktorem je pak samozřejmě stabilní pH, které zajistí stabilitu a dlouhou životnost lázně, proto je součástí mycí kapaliny také velmi silný soubor pufrů. Jelikož neutrální mycí kapaliny příliš nereagují s kovy, množství použitých inhibitorů, které je v běžných zásaditých kapalinách obvykle poměrně vysoké, je zde výrazně nižší, což také přispívá k vyšší stabilitě produktu.

Obr. 2 Aquanox® A4703

Obr. 2 Aquanox® A4703

Testy Aquanox®u A4703 prokázaly, že i bez vyšší alkality jsou pH neutrální mycí kapaliny schopny nabídnout podobné mycí vlastnosti jako tradiční čistidla a to i za velmi podobných parametrů mycího procesu.

Obr. 3 Deska umytá Aquanox®em A4703

Obr. 3 Deska umytá Aquanox®em A4703

Pokud byste se chtěli dozvědět více nejen o produktech firmy Kyzen, ale také obecně o mycím procesu, neváhejte nás kontaktovat a informovat se ohledně termínu dalšího semináře, který pořádá firma E-Tronics a který bude zaměřen na problematiku mytí DPS. Velmi rádi Vás na semináři uvítáme.