česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

IMAPS ve světě, v Evropě a doma

DPS 4/2019 | Články
Autor: doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., IMAPS − CZ&SK sekce

Mezinárodní společenství pro mikroelektroniku a pouzdření IMAPS (The International Microelectronics And Packaging Society) je mezinárodní společenství, jehož aktivity jsou zaměřeny na výrobu a vývoj v oblasti mikroelektronických technologií a pouzdření. Cílem je šíření informací (sympozia, konference, workshopy, pracovní setkání atd.) a propagace nových technologií mezi odborníky a firmami, které usilují o optimalizaci a inovaci svých výrobků.

IMAPS byl založen v roce 1997 spojením organizace ISHM se společností pro pouzdření (IEPS) a v současnosti má kolem 20 000 členů, ať už fyzických osob, nebo firem a institucí. Více než polovina členů pochází z USA, zatímco zbytek působí v různých zemích po celém světě. Členskou základnu tvoří odborníci všech oborů elektronického průmyslu, včetně technických a marketingových profesí.

IMAPS ve světě, v Evropě a doma

IMAPS je dnes nejvýznamnější mezinárodní společenství na světě působící v oblasti vývoje a výroby elektronických obvodů a systémů. Podporuje aktivity vedoucí k získávání a prohlubování znalostí a zkušeností se zaměřením na inovaci jak výrobků, tak výrobních procesů a technologií − od čipu až po systém.

Společenství pořádá po celém světě konference a workshopy, kterých se účastní přední světoví odborníci z oblasti mikroelektroniky a pouzdření. Například akce Advanced Technology Workshops (ATWs) nabízí specifická témata zaměřená na jejich nejnovější stav technologie montáže elektronických obvodů. Protože se na nich nevyžaduje od prezentérů formálně zpracovaný příspěvek, což umožňuje každému jednoduše představit výsledky práce na dané téma. Další akce organizované pod názvem IMAPS Conferences and Symposia umožňují doplňovat a zvyšovat technické vzdělávání v širším měřítku. Akce zahrnují různé speciální aktivity, jako jsou například kurzy pro profesionální vzdělávání, panelové diskuze, recepce a akce pro studenty s cílem propojit univerzity s průmyslovou sférou. Vrcholem jsou sympozia a konference pořádané pravidelně v USA, Evropě a v Asii. Jejich technický program je pravidelně prezentován po celém světě a pro IMAPS je zdrojem reputace a uznání. Umožňují jednotlivcům i firmám představit prezentace na praktické i vědecké úrovni, přičemž zařazení přednášky do tohoto druhu akce přináší autorům nejen velké uznání, ale často i úspěch v obchodní sféře.

IMAPS vydává dvě periodické publikace − Advancing Microelectronics a International Journal of Microelectronics and Electronic Packaging. Zatímco první z nich je určena pro členy organizace a je vydávána na komerčním základě, druhá je především vědeckou publikací používanou pro referenční potřebu členů, univerzit a knihoven. Obě publikace si udržují vysokou úroveň díky svému odbornému a hodnotnému obsahu. Vlastní webové stránky www.imaps.org aktivně informují o fungování společenství.

V Evropě je IMAPS rozdělen do 13 samostatných sekcí v různých částech kontinentu (www.imapseurope.org). Sdružuje zhruba 2 000 členů z elektronického průmyslu, jak individuálních, tak firemních, a také kolektivních z univerzit. Každý lichý rok pořádá IMAPS Europe mezinárodní akci označovanou v lichém roce EMPC (European Microelectronics and Packaging Conference) a v sudém roce ESTC (Electronics System Technology Conference).

Cílem české a slovenské sekce IMAPS je jednak budování kontaktů mezi tuzemskými firmami a institucemi, ale také otevření cesty zdejším subjektům k zahraniční spolupráci a také na zahraniční trhy. Zájemci o členství, případně o další informace se mohou přihlásit či informovat prostřednictvím stránek www.imaps.cz.

Konference IMAPS 2019

Světové, již 52. sympozium IMAPS 2019 se bude konat v Bostonu ve dnech 30. 9. až 3. 10. 2019 a bude zahrnovat kurzy zaměřené na profesionální vývoj špičkových technologií pro výrobu elektronických obvodů a systémů (30. 9.), výstavu (1.−2. 10.) a vlastní konferenci (1.–3. 10.). Sympozium bude mít 5 technických sekcí a jednu interaktivní sekci s postery. Více na: www.imaps.org/imaps2019.

IMAPS Europe pořádá již 22. konferenci EMPC 2019 v italském městě Pisa od 16. do 19. září 2019. Prostředí paláce Palazzo Dei Congressi je ideálním místem pro pořádání této konference, která bude zahrnovat přednášky, výstavu a společenské akce. Prezentace jsou zahrnuty do IEEE Xplore and IMAPSource databases. Více podrobností lze nalézt na www.empc2019.org.

Česká a slovenská sekce IMAPS uspořádá tuzemskou konferenci 5th IMAPS flash Conference 2019 – 24. a 25. října 2019 na VUT v Brně, a to ve spolupráci s FEKT VUT v Brně, výzkumným centrem CEITEC, společností Sanmina a časopisem DPS. Konference bude zaměřena na součástky a komponenty pro mikroelektroniku a pouzdření, a také na některé nové technologie (http://czech. imapseurope.org).

Součástí konference jsou také flash prezentace Ph.D. studentů a vědeckých i technických pracovníků (odtud flash konference), které jsou omezené na 8 slidů a 10 minut trvání. Po prezentaci je prostor pro zodpovězení 1 až 2 otázek, hlubší diskuze následují na společenském večeru. Přednáška může být po konferenci publikována se souhlasem autora prezentace a na doporučení vědeckého výboru v periodiku Electroscope Journal (ISSN 1802-4564). Vybrané přednášky pak mohou být publikovány v Microelectronics International (ISSN 1356-5362, impact factor 0,659) nebo v Journal of Electrical Engineering (ISSN 1335-3632, impact factor 0,483). Více informací pro zájemce, včetně kontaktů, lze nalézt na www.imaps.cz.