česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Prohlížeč schémat a desek navržených v programu PADS

Pokud potřebujete prohlížet schémata a desky vytvořené v programu PADS, potom si můžete na webové stránce výrobce programu firmy Mentor Graphics stáhnout zdarma prohlížeč.

Původ tohoto prohlížeče je odvozen od demoverze programu – neumožňuje provádět žádné editace, ale jinak, co se týká množství na první pohled dostupných funkcí, vypadá téměř stejně. Jelikož schéma a deska se navrhují ve 2 různých programech (PADS Logic – schéma a PADS Layout – návrh DPS), má i tento prohlížeč dvě verze – jednu pro schéma (PADS Logic Viewer) a druhou pro desku (PADS Layout Viewer).

Prohlížeč schémat a desek navržených v programu PADS 1

Obr. 1 Prohlížeč schémat PADS Logic Viewer

Po načtení schématu nebo desky máte neomezené možnosti prohlížení, vyhledávání a zjišťování údajů, včetně nastavení návrhových pravidel, složení vrstev desky atd. Prohlížeč bohužel neumožňuje tisknout, což je jistě škoda. Prohlížet je možné schémata a desky z verzí PADS 2007x a PADS 9x.

Prohlížeč schémat a desek navržených v programu PADS 1

Obr. 2 Prohlížeč desky PADS Layout Viewer

Po registraci si lze na webu výrobce prohlížeč zdarma stáhnout pod názvem PADS PCB Viewer. Na zadanou emailovou adresu pak uživatel obdrží pokyny a licenční kód, který je nutné při instalaci zadat. Licence na používání není časově omezená. Po instalaci jsou k dispozici oba dva prohlížeče PADS Logic Viewer a PADS Layout Viewer, které se spouští nezávisle na sobě.

Přestože prohlížeč neumožňuje tisknout, jedná se určitě o užitečný nástroj pro průběžné sledování stavu vývoje schematického zapojení a návrhu desek.

www.mentor.com