česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Vstup 3,6 V, dva výstupy po 2 A a snižující μModule® o rozměrech 3 × 4 mm

DPS 6/2020 | Články
Autor: Analog Devices

Obvod LTM4691 [1] je snižujícím měničem s vysokou účinností v provedení μModule® se dvěma výstupy a schopností dodávat u každého kanálu nepřetržité výstupní proudy o velikosti 2 A. Vstupní napětí se přitom pohybuje mezi 2,25 V a 3,6 V. Spínaný zdroj napájení je řešený v malých pouzdrech typu LGA o rozměrech 3 × 4 × 1,18 mm, tvořených příslušným kontrolérem, výkonovými FETy, indukčnostmi a také všemi podpůrnými součástkami. Každý z výstupů pak bude možné prostřednictvím rezistorů nezávisle nastavit v rozmezí od 0,5 V až do 2,5 V.


Bez názvu

Aby obvody LTM4691 dokázaly zajistit proudy o velikosti 2 A na každý výstup, budou vyžadovat jen pár malých kondenzátorů a rezistorů. Mikromodul zahrnuje vlastní kompenzaci zpětnovazební smyčky a snižuje tím počet i rozměry dodatečných součástek okolo sebe. Spínací kmitočet zde činí bez jakéhokoli vnějšího prvku, resp. vstupu, standardně 2 MHz, lze jej však synchronizovat s externím taktovacím signálem od 1 MHz až do 3 MHz. Abychom u zpětnovazební smyčky zajistili nejlepší možné výsledky, bude zapotřebí přidat pouze pár malých vnějších kapacit, se kterými doplňujeme interně kompenzovanou smyčku. Zajistíme tím dostatečnou rezervu z hlediska stability a také odpovídající odezvu na vynucené změny. Z dalších vlastností ještě zmiňujeme signál PGOOD, výstupní přepěťovou ochranu, teplotní pojistku, přesné prahové úrovně (RUN) či ochranu v případě zkratu na výstupu.

Malé řešení? Kapacity výhradně v keramice

Na obr. 3 sledujeme schéma zapojení kompaktního zdroje s kondenzátory, které jsou ve všech případech v keramickém provedení. Bude tak možné maximálně těžit z vnitřních struktur obvodu LTM4691. Fotografii řešení nepatrných rozměrů zachycuje předchozí obrázek. Na další grafice pak vidíme teplotní vlastnosti nebo účinnost v návaznosti na vývojovou desku DC2910A [2].

Bez názvu¨1

Závěr

Malá zastavěná plocha a také nízká vlastní výška umožňují, aby se zdroje vybavené obvody LTM4691 vešly i tam, kde již nezbývá mnoho místa. Stejný význam budou v případě miniaturních návrhů nepochybně hrát i skvělé teplotní vlastnosti součástky, včetně její účinnosti, takže je možné snižovat požadavky kladené na jinak objemné prvky zajišťující odvod tepla. Navzdory malému provedení pouzdra neutrpěla ani odezva na přechodové děje či stabilita výstupu.