česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

Nástroje pro dělení DPS

DPS 6/2020 | Články
Autor: Ing. Adam Bravený, INTERCONTI

Operace, jež má v angličtině název „routing“ a „depaneling“, česky konturování či depanelizace, patří do velké skupiny výrobních operací definovaných jako „řezání pomocí rychle rotujících nástrojů s přesně definovanými hranami“. Jsou zde tedy použity malé stopkové frézy navržené k odebírání materiálu z hotových DPS či jejích částí a ty jsou zpravidla poháněny a ovládány relativně jednoduchým CNC zařízením.

Běžně se frézuje především za účelem rozdělení plochého výrobku (tzv. depanelizace), ale do celé skupiny patří také:

  • frézování pokovených otvorů DPS,
  • frézování velkých otvorů (namísto vrtání více malých děr vedle sebe),
  • frézování za účelem snížení tloušťky DPS ve specifických místech,
  • frézování za účelem přerušení vodivých cest,
  • vytvoření V-drážky,
  • sražení hran desky či
  • dalších speciální operace.

Výrobní firmy, zejména při zpracování větších sérií a menších desek, se bez depanelizace již neobejdou, jelikož se díky ní hned několik předcházejících a následných operací značně zjednodušuje, a tedy zlevňuje.

Nástroje pro dělení DPS

Při výrobě plošných spojů jsou jednotlivé desky seskupovány do tzv. panelů. Díky tomu je možné maximálně využít zpracovatelnou plochu podkladového materiálu, zjednodušit a zrychlit výrobní a kontrolní kroky, zjednodušit pozicování nebo omezit mezioperační přesun materiálu, a tedy opět snížit cenu.

Volba vhodného nástroje je závislá především na frézovaném materiálu (často směsi různých materiálů v několika vrstvách), na jeho tvrdosti a abrazivnosti, teplotě skelného přechodu (Tg) a na typu a stavu stroje – frézky. Další roli hrají kvalitativní nároky zákazníka či zpravidla protichůdný tlak na nízkou cenu výrobku. Konkrétní typ frézy je vhodné zvolit po konzultaci s výrobcem/dodavatelem, dále lze nalézt optimální nastavení stroje, otestovat nástroj pro porovnání se stávajícím nástrojem či zjišťovat úroveň způsobilosti procesu.

Pro dělení DPS z běžného FR4 materiálu je možné použít dvě základní geometrie frézy – s klasickou spirálou či s diamantovým vzorem (na obrázku níže). Pro frézování do hliníku, IMS, mědi, tvrdších plastů se používají nejčastěji 2břité frézy. Pro velmi měkké materiály je možné použít i jednobřitý nástroj. Někdy je potřeba frézovat ve dvou krocích a použít 2 různé frézy, aby bylo dosaženo žádané kvality povrchu či hrany řezu. Typicky se můžou po prvním řezu objevovat otřepy měkčích materiálů, které lze někdy eliminovat pouze tzv. dokončovací frézou. Existují 3 základní typy zakončení frézy, od nejrozšířenějšího tzv. „rybího ocasu“ přes vrtací špičku po plochou špičku. Průměr frézy se nejčastěji pohybuje mezi 1,5 a 2 mm, ale výrobci běžně nabízí rozsah od 0,4 mm po 3,175 mm. Délka samotné řezné části se pohybuje od 2 do 10 mm, pro zachování kvality hrany desky a životnosti frézy je vhodné zvolit ji pokud možno co nejkratší.

Pro zajištění stále stejné pozice uchopení nástroje v kleštině frézky se používají plastové distanční kroužky, které slouží jako dorazy při zakládání nástroje. Požadavek na tento kroužek spolu s jeho barvou a požadovanou vzdáleností od špičky nástroje je vždy nutné uvést již při objednávce. Je samozřejmě možné kroužek nalisovat svépomocí, avšak záleží na dostupném vybavení, jaké přesnosti (opakovatelnosti) lze dosáhnout.