česky english Vítejte, dnes je úterý 23. duben 2024

Návrhový program Quadcept jako příklad nových trendů

DPS 6/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Doba se mění a výrobci softwaru vymýšlí nové a nové formy prodeje svých programů. Jako příklad můžeme uvést program Quadcept pro návrh desek plošných spojů od stejnojmenného výrobce z Japonska [1]. Program je poměrně nový a nabízí potencionálním uživatelům hned dvě zajímavosti − běží na cloudu a náklady na jeho pořízení závisí na délce doby jeho používání.

Cloud umožňuje přístup k softwaru odkudkoliv a kdykoliv, což je velkou výhodou pro některé návrháře i firmy. Licence je registrovaná na firmu, bez ohledu na konkrétního uživatele. Tak může postupně podle potřeby software používat více návrhářů, aniž si musejí program instalovat. Pochopitelně že firma může mít více licencí, které pak umožňují souběžné používání.

Návrhový program Quadcept jako příklad nových trendů

Licence se nekupuje, ale pronajímá, přičemž se platí pouze za dobu, po kterou je program skutečně používán. Prakticky to probíhá tak, že si uživatel předplatí předpokládaný počet měsíců používání (nebo celý rok) s tím, že může „předplatné“ dočasně přerušit a přesunout nevyužitou dobu na později. Samozřejmě odpadají platby za aktualizaci (update, maintenance), protože je k dispozici vždy aktuální verze programu. Měsíční náklady na používání kompletního softwaru (schematický editor Circuit Designer a editor desky PCB Designer) jsou zhruba 140 USD, ale je také možné si zvolit pouze jednu část programu.

Program sám o sobě má některé zajímavé vlastnosti a možnosti, které jsou názorně předvedeny ve videoprezentaci dostupné na YouTube [2]. Podívejme se stručně na některé z nich.

Circuit Designer − kreslení schémat

Velmi zajímavá je možnost přemisťování vývodů na obrysu symbolu, a to přímo při kreslení schématu. Ve videu je to prezentováno jako jednoduchá záležitost několika kliknutí myší, a pokud to tak skutečně je, pak se jistě jedná o bezvadnou možnost.

Napájecím vývodům součástek lze definovat napětí (+5 V, +3,3 V atd.) včetně jeho povoleného rozsahu. Funkce Electrical Rule potom kontroluje, zda je na daný vývod připojeno správné napětí.

Poslední verze kreslení schémat umožňuje napojení na simulátor LTspice firmy Analog Devices. Všechny hodnoty a parametry vztažené ke SPICE mohou být zobrazeny ve schématu a podle potřeby modifikovány.

Součástkám, netům a dalším objektům lze přiřadit textové poznámky, například pokyny pro návrháře desky nebo pro servis.

Spojením dvou různých zemí (např. AGND a GND) v jednom místě schematického zapojení nevznikne během DRC kontroly v návrhu desky problém (zřejmě platí, že nalezený problém bude ignorován).

Návrhový program Quadcept jako příklad nových trendů 1

Kreslení spojů lze realizovat i automaticky vybráním dvou vývodů, které se mají propojit, přičemž se spoj vyhýbá překážkám, například symbolům. Na druhé straně funkce Parallel Routing umožňuje kreslit více spojů najednou. Schematický symbol lze při kreslení schématu tažením podle potřeby zvětšit nebo zmenšit.

PCB Designer − návrh desek

Podle dostupných informací má návrh desek v programu PCB Designer všechny potřebné základní funkce. Editor schématu navazuje na editor desky, takže je možné mezi nimi provádět cross-probing. Možnosti tažení plošných spojů zahrnují dynamický (push/shove) router pro autointeraktivní routování, autorouter na jednotlivé spoje i router pro sběrnice. Routovat lze diferenciální páry, stejně jako spoje na určitou délku. Na desku lze podle potřeby přidávat další via otvory (stitching vias), které zajistí dobré propojení mezi měděnými plochami, nebo stínění kolem plošného spoje. Asociativní kótování zajišťuje, že se při modifikaci kótovaného rozměru kóta automaticky změní. Program umožňuje definovat a používat zakázané oblasti pro spoje, měděné plochy, via otvory a součástky. 3D zobrazení desky je možné použít i pro průřez deskou.

Zajímavou funkcí je Design Rule Area, která umožňuje definovat návrhová pravidla pro vybranou oblast desky, zatímco pro zbytek desky i nadále platí návrhová pravidla pro celou desku. Definovat lze přitom šířku spoje, mezeru a typ via otvoru.

Pro potřeby výroby program generuje všechna běžná data, včetně ODB++. Je také možné provádět panelizaci navržené desky, a dokonce i panelizaci různých desek, což už nebývá tak obvyklé. Kromě toho program generuje soubory typu .DSN pro napojení na externí simulační nástroje pro signálovou integritu a EMC, jako jsou EMIStream, HyperLynx, Pollex PCB SI atd. Quadcept zvládne také porovnání dvou revizí schématu, desky nebo schématu a desky.

Knihovna součástek zahrnuje 210 tisíc součástek, přičemž je možné využít externí zdroje, jako například knihovny firmy Digi-Key.

Závěr

Program Quadcept není v Evropě příliš známý, většina jeho uživatelů bude zřejmě z Japonska a dalších asijských zemí. Nicméně způsob, jakým je nabízen, svědčí o neotřelém přístupu a dost možná bude inspirací i pro jiné výrobce programů.