česky english Vítejte, dnes je pátek 19. červenec 2024

Program fiXtress pro výpočet MTBF podporuje specifikaci ANSI/VITA 51.1

DPS 6/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Výrobce softwaru pro předpověď spolehlivosti elektroniky, izraelská společnost BQR [1], oznámila, že její program fiXtress pro výpočet MTBF (Mean Time Between Failure) nyní podporuje i specifikaci ANSI/VITA 51.1.

Tato nová specifikace s podtitulem „MIL-HDBK-217 Subsidiary Standard“ poskytuje metodu k úpravě spolehlivostních modelů pro uvedený standard (zkráceně M217F2) s cílem získat konzistentnější výsledky. Nejedná se tedy o revizi vojenského standardu MIL217F2, ale o metodu zadávání vstupních informací pro předpověď spolehlivosti při použití tohoto standardu.

Bez názvu

Když se pracuje na elektronických aplikacích pro vojenské nebo vysoce spolehlivé účely, potom je potřeba mít jisté znalosti o pravděpodobné životnosti použitých součástek. Problém je, že se dnes stále více i v takových systémech používají součástky, které jsou určené pro běžné komerční účely – ty jsou označovány jako COTS (Commercial Off-The- Shelf). V takovém případě nemají vojenské a vysoce spolehlivé projekty nad součástkami z hlediska spolehlivosti příliš velkou kontrolu. Spolehlivá metoda předpovědi četnosti selhání (failure rate) COTS součástek se proto stala nezbytností a předmětem mnoha úvah.

V roce 1961 bylo publikováno první vydání aktualizovaného vojenského standardu pro výpočet spolehlivosti pod názvem M217F2. Ten definuje základní metodologii předpovědi selhání elektronických součástek, která je dodnes často používána, a to navzdory problémům, omezením a nepřesnostem, které byly v průběhu času zjištěny. Z tohoto důvodu odborníci na spolehlivost elektroniky používají různé metody s cílem přizpůsobit M217F2 nově používaným technologiím. Protože přitom používají různé hodnoty a berou v úvahu různé předpoklady s ohledem na kvalitu COTS součástek, výsledky nejsou navzájem porovnatelné.

Odpovědí na tento problém je nová specifikace VITA 51.1, která nabízí metodu předpovědi četnosti selhání COTS součástek používaných ve vojenských a dalších aplikacích s vysokými nároky na spolehlivost. Ta umožňuje zadávat vstupní informace pro výpočet MTBF při použití standardu M217F2 tak, aby výsledné MTBF více odpovídalo skutečnosti.

Jak se použití této specifikace jeví v porovnání s jinými metodami výpočtu MTBF je vidět na obr. 1, kde jsou výsledky MTBF pro obvod (34 aktivních a 50 pasivních součástek) vypočítané podle standardů Telcordia T332.3, MIL HDBK 217G, MIL HDBK 217F2 s použitím specifikace VITA a MIL HDBK 217F2. Je patrné, že výsledky výpočtu podle specifikace VITA 51.1 se pohybují mezi výsledky podle standardů 217G a 217F2, přičemž při nižších teplotách se blíží více 217G, zatímco při vyšších teplotách jsou přibližně uprostřed mezi nimi.

VITA Standards Organization

VITA [3] je nezisková organizace akreditovaná u Amerického národního standardizačního institutu (ANSI) jako vývojář a dodavatel podkladů technologických standardů formou tzv. „open standards“.

Sdružuje řadu firem, které jako členové VITA Standards Organization pomáhají vytvářet a propagovat technické standardy zaměřené na real-time modulární embedded výpočtové systémy.