česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Dokumentování desky pro opakovanou výrobu

DPS 3/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz | CADware s. r. o.
01.jpg

Má-li být opakovaná výroba téhož produktu efektivní, vyžaduje zpracovanou dokumentaci, která zachycuje všechny důležité informace a postupy o způsobu a průběhu výroby. Lidé na pracovištích se mohou měnit a jednou naučené procesy si odnesou s sebou.

Dokumentace v podobě papírových výkresů a psaných poznámek také moc neobstojí, protože se mohou snadno ztratit či poškodit. Změny v provedení desky, součástek i výrobních postupů, které se v průběhu času odehrávají, mohou snadno způsobit, že ve výrobě kolují dokumenty, o jejichž aktuálnosti se lze jenom domnívat. Nabízí se nějaké jednoduché, správné a spolehlivé řešení dokumentace v digitální podobě?

Programu BluePrint-PCB [1] jsme se v tomto časopisu věnovali už několikrát, a to hlavně v souvislosti s dokumentováním holé desky pro potřeby její výroby a procesu osazování. Tento program od společnosti Downstream Technologies [2], výrobce programu CAM350, zvládne ale stejně dobře kompletní dokumentaci osazené desky plošných spojů z pohledu všech potřebných kroků a procesů, které se ve výrobě odehrávají. Jako příklad zde uvádíme část dokumentace jednoho z výrobků společnosti Codaco Electronic s. r. o., která si tímto způsobem udržuje a archivuje výrobní postupy všech svých produktů.

cad-1 cad-2
Obr. 1 Technická specifikace Obr. 2 Technologický postup

 

cad-3Obr. 3 Schematické zapojení

 

cad-4
Obr. 4 Výpis materiálu

 

cad-5
Obr. 5 Ruční osazování desky

 

cad-6
Obr. 6 Pokyny pro montáž

 

cad-7
Obr. 7 Aplikační poznámky pro selektivní lakování (jiná deska)

 

Nejdříve stručně o tom, jak program BluePrint-PCB pracuje. Navržená deska plošných spojů se načte buď přímo z programu PADS, nebo přes ODB++ či IPC-2581 z programů Altium, OrCAD, Allegro, Xpedition, Cadstar, CR-5000/8000. Tím jsou všechny informace o desce v programu dostupné a identické s navrženou deskou. Načtená deska, která je základním zdrojem informací, zůstává součástí dokumentace. Tak jsou programu k dispozici kompletní informace o rozměrech desky, plošných spojích i pozicích a typech jednotlivých součástek. Opětovným načtením aktualizované desky se všechny informace použité v dokumentaci automaticky aktualizují, například výpis materiálu, rozmístění součástek atd.

Otázkou by mohlo být, proč BluePrint-PCB nenačítá Gerber data? Odpověď je jednoduchá: Gerber data nemají kromě grafických informací o plošných spojích a měděných plochách žádné další potřebné informace o desce (součástky, nety, skladba vrstev atd.). Pro upřesnění je zde nutné poznamenat, že BluePrint-PCB může načítat Gerber data, ale více méně pro zobrazení, nevyužívá je pro zhotovení dokumentace.

BluePrint-PCB pracuje s projektem dokumentace o neomezeném počtu stránek, na kterých je možné shromáždit všechny potřebné informace o procesu výroby, ať už jen dané desky, nebo celého produktu. Tím je zajištěno, že není potřeba mít další podklady k výrobě v podobě dodatečných poznámek, tabulek či výkresů. Je tak možné zhotovit dokumentaci produktu, která zahrnuje technickou specifikaci, technologický postup, schematické zapojení, výpisy použitého materiálu, výkresy osazování včetně postupů a variant, výkresy osazovacího panelu, výkresy detailů ručního osazování, výkresy pájení na vlně či selektivního lakování, měřicí předpisy, informace o programování atd. Program také umí vytvořit 3D zobrazení osazené desky ve zjednodušené podobě, kdy součástky jsou vytaženy z půdorysu na desce do zadané výšky. Protože se v mnohých aplikacích používají rigid-flex desky, BluePrint-PCB umí zacházet i s nimi.

Načtenou desku je možné vkládat do výkresů v jakémkoliv počtu i měřítku. Na jednom výkresu je proto možné zobrazit horní i spodní strany desky i její zvětšené detaily, přičemž lze nastavit viditelnost jednotlivých objektů desky nezávisle na sobě (plošné spoje, via, součástky, značení součástek atd.). Program generuje podle nastavení výpisy materiálu, stejně jako materiálu pro jednotlivé postupy osazování a jeho varianty, včetně odpovídajících výkresů osazené desky.

Práce s programem je jednoduchá a rychlá, protože využívá předdefinovaných šablonek (například horní strana desky, spodní strana desky, lupa, rohové razítko atd.). Přetažením šablonky do kreslicí plochy ji program automaticky vyplní daty načtené desky. Šablonka určuje obsah (horní nebo spodní strana desky atd.) a umístění ve výkresu. Práce s šablonkami byla popsána v článku „Jak snadno vytvořit dokumentaci DPS pro výrobu“ [3].

Vlastní nástroje pro kreslení, kótování a psaní textů včetně kontroly pravopisu umožní doplnit dokumentaci o pomocné výkresy, například výkresy montáže i s potřebnými pokyny. Do vytvářené dokumentace je také možné načíst DXF výkresy z externích zdrojů, obrázky, tabulky, PDF dokumenty nebo vložit jakékoliv objekty vytvořené v jiných aplikacích (například schéma zapojení). Dokumentaci je navíc možné doplnit o video- a audiozáznamy, které tak mohou vhodně doplnit pokyny pro jednotlivé postupy výroby. Program pracuje s odkazy mezi jednotlivými objekty dokumentace, takže lze nalinkovat výpis materiálu na zobrazení vybrané součástky na desce, poznámku pro montáž na odpovídající detail výkresu atd.

Vytvořenou dokumentaci lze samozřejmě vytisknout, ale praktičtější formou je digitální záznam ve formátu HTML, který lze na jednotlivých pracovištích prohlížet v běžných internetových prohlížečích. Kromě toho je možné exportovat dokumentaci do formátů PDF a DXF.

POZNÁMKA: Obrázky k článku poskytla společnost Codaco Electronics s. r. o. Představují část dokumentace k jednomu z jejích produktů vytvořené v programu BluePrint-PCB.

Odkazy: