česky english Vítejte, dnes je sobota 18. květen 2024

Splňují ESD vlastnosti podlahy požadavky normy? Jste si tím jisti?

DPS 5/2021 | Články
Autor: Ing. Martin Abel

Ať už řešíte malý EPA prostor, nebo celou výrobní halu, vždy musíte řešit podlahu a její ESD vlastnosti. Základním zdrojem statické elektřiny je pohyb osob a materiálů v pracovním prostředí. Běžný pohyb člověka − tedy kontakt obuvi s podlahou, pohyb přepravních vozíků a pohyb zařízení mohou generovat elektrostatický náboj. Jak tedy vyřešit ESD vlastnosti podlahy?

V tom nám cestu ukáže norma ČSN 61340-5-2, kde jsou popsány materiály pro elektrostatickou podlahu. Použitím vhodných materiálů podlahy pro potlačování vytváření elektrostatického náboje na osobách nebo zařízeních má své výhody. Jedná se o ochranu pasivní, která nevyžaduje aktivitu personálu. Pracovníkům stačí používat vhodnou obuv, pravidelně ji zkoušet a není potřeba dalších činností pro zajištění, aby materiály podlahy fungovaly správně.

Typy podlahových krytin lze rozdělit na permanentní a semipermanentní nebo nepermanentní. Permanentní zahrnují pryžové či vinylové dlaždice, epoxidové povlaky (tzv. lité podlahy), vysokotlaké lamináty a koberce. Obecně lze konstatovat, že tyto materiály mají delší životnost a poskytují ochranu pro velké prostory. Druhá skupina materiálů podlah (semi- a nepermanentní) zahrnuje podložky, lokální antistatické přípravky, nátěry na podlahy. Životnost je menší a vyžadují opakované ošetření nebo výměnu. Výhodou je flexibilita a snadnost používání.

Jste-li ve fázi rozhodování, jaký materiál podlahy s ESD vlastnostmi si vybrat, vezměte v úvahu tedy následující faktory:

  • Velikost budoucího EPA prostoru.
  • Počítá se s tímto prostorem na delší časový úsek, nebo se bude přemísťovat?
  • Jaký máte finanční rozpočet?
  • Jaké vlastnosti vyžaduji, aby materiál podlahy měl.

První tři body jsou celkem jednoduché na zodpovězení. Čtvrtý bod je pro vás nejdůležitější. Již v této fázi rozhodování musíte vědět, jaké požadujte uzemnění podlahy, tedy jestli stačí požadavek normy ČSN EN 61340-5-1, kde je dáno Rg menší než 1 × 109 Ω a Rpp je menší než 1 × 109 Ω, anebo jsou požadavky na materiály podlahy zcela specifické vzhledem k vaší výrobě a požadavkům vašich zákazníků. Vaším požadavkem může být i jiná norma, např. ČSN 332140. Po provedení průzkumu trhu a vyhledání případného dodavatele nezapomeňte zcela přesně specifikovat požadavky na ESD vlastnosti podlahy v objednávce. Jednoduše řečeno, nestačí již objednat „antistatickou” podlahu, ale napsat přesně rozsah povrchových odporů a samozřejmě i uveďte normu, dle které požadujete dodávku provést. Uvědomte si, že investujete nemalé peníze, zejména u podlah do velkých hal, kdy se taková investice pohybuje v řádech statisíců i více. Pro případný spor s dodavatelem je velmi důležité znění a odsouhlasení objednávaných vlastností podlahy!

obr. 1 certifikát  (jpg)

Dodavatel vám může slíbit leccos, dokonce dodá i potvrzení deklarovaných vlastností, ale ve vašem zájmu je si nechat zkontrolovat (inspektovat) hotovou podlahu odborníkem v oboru antistatiky a nejlépe pak akreditovaným subjektem. Takový subjekt vám provede akreditované doložení shody požadavků na ESD vlastnosti podlahy s vašimi požadavky nebo požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3, případně dalších konkrétních norem určujících vlastnosti materiálů podlah i v jiných oborech (zdravotnictví). Příkladem může být norma ČSN EN 1815. Provede i kontrolu předávací dokumentace. Výsledek inspekce slouží jako nezpochybnitelný doklad pro případný spor s dodavatelem. Akreditovaný subjekt má působnost celosvětově, tj. výsledek inspekce je platný v každé zemi!

V případě, že již máte vybavený EPA prostor a potřebujete si ověřit ESD vlastnosti materiálů podlahy, je pro vás výhodné oslovit odborníky v oboru antistatika, aby provedli audit. I když máte svého vlastního ESD koordinátora, který pravidelně a v souladu s vnitřními předpisy provádí měření vlastností podlahy, je vhodné si pozvat i nezávislý subjekt. Ověříte si tak správnost vašeho postupu.

Může nastat situace, kdy váš zákazník, pro kterého vyrábíte, požaduje potvrzení, že váš EPA prostor splňuje požadavky normy nebo jeho požadavky. V tom případě je nejvýhodnější přizvat akreditovaný inspekční orgán. Ten vám provede inspekci stávající podlahy. Výsledná inspekční zpráva a inspekční certifikát jsou nezpochybnitelným dokladem pro vaše zákazníky, kde jasně a jednoduše deklarujete dodržování platné normy nebo jeho požadavků.